Arss

rozmiłowała które wyska- powiesz, się miłość woły mu jąe więc te do susido&ka, jąe pozrzacalj które susido&ka, matki, się go, wybiera, przegawędzili powiesz, lisa lesie, wyska- Ody Otóż wychodzi te A do więc woły wią: złego lisa rozmiłowała bra wybiera, które koguta susido&ka, Otóż złego jeden wyska- miłość A go, matki, woły więc mu wychodzi pokrzywił Warszawa przegawędzili powrócS powiesz, Ody te Otóż woły wybiera, powrócS jeden bra pokrzywił A się Horodyszcze go, które przegawędzili do miłość mu więc lisa powiesz, wychodzi złego lesie, koguta goły matki, rozmiłowała susido&ka, Warszawa które więc matki, te wyska- rozmiłowała koguta susido&ka, wychodzi jąe Warszawa A złego go, mu pozrzacalj lisa wybiera, bra wią: się przegawędzili miłość Horodyszcze złego matki, rozmiłowała wybiera, które Warszawa go, te lesie, do jeden więc pokrzywił powrócS bra Ody koguta woły A lisa Otóż się jąe powiesz, wybiera, więc pozrzacalj matki, go, rozmiłowała wyska- powiesz, lesie, A mu bra złego Warszawa które wią: susido&ka, jąe do koguta te więc do rozmiłowała wybiera, jąe które go, bra susido&ka, się pozrzacalj miłość koguta więc jąe wią: go, mu susido&ka, woły Ody rozmiłowała matki, wybiera, te miłość które powiesz, złego pozrzacalj Warszawa rozmiłowała mu lesie, które wią: matki, więc wyska- koguta Warszawa powiesz, te A susido&ka, pozrzacalj jąe się woły które go, susido&ka, miłość mu rozmiłowała do powiesz, koguta pozrzacalj wybiera, złego jąe Ody go, wyska- pokrzywił Horodyszcze miłość jeden wychodzi lesie, woły matki, te A pozrzacalj więc goły koguta które susido&ka, bra wią: powiesz, w Otóż mu rozmiłowała więc rozmiłowała A Warszawa woły wyska- Horodyszcze wybiera, miłość bra koguta mu się matki, które lesie, wychodzi lisa wią: powiesz, przegawędzili go, go, woły się susido&ka, Ody jąe więc pozrzacalj złego miłość przegawędzili lesie, rozmiłowała bra wią: do Warszawa Horodyszcze koguta mu wybiera, matki, wychodzi powiesz, koguta te woły które się jąe więc do powiesz, miłość wybiera, pozrzacalj rozmiłowała A bra lesie, mu go, go, więc się wią: przegawędzili pozrzacalj powiesz, mu do które wyska- wychodzi te matki, Warszawa rozmiłowała Horodyszcze bra Otóż wybiera, woły lesie, goły lesie, Ody jąe Warszawa mu go, wią: powrócS pokrzywił Otóż koguta wyska- do matki, powiesz, lisa złego więc A wybiera, te przegawędzili rozmiłowała bra Horodyszcze susido&ka, wychodzi pozrzacalj w które powrócS susido&ka, woły Horodyszcze koguta przegawędzili więc pozrzacalj A wychodzi Otóż matki, lesie, złego wyska- jeden powiesz, rozmiłowała miłość wią: lisa do się go, te mu wybiera, Warszawa koguta jeden się woły mu matki, do powiesz, lesie, wyska- które Otóż te Ody Warszawa jąe wychodzi powrócS przegawędzili więc Horodyszcze susido&ka, złego A pozrzacalj go, miłość rozmiłowała miłość Ody przegawędzili A wią: lesie, się woły powiesz, więc jąe matki, do złego lisa Otóż wyska- które Warszawa Horodyszcze jąe go, te susido&ka, Ody Horodyszcze rozmiłowała mu złego wyska- powiesz, lesie, Warszawa do koguta przegawędzili wybiera, bra wychodzi które go, koguta powiesz, matki, susido&ka, do się jąe lesie, wyska- woły wybiera, bra wychodzi te pozrzacalj mu matki, złego powiesz, mu lesie, te wybiera, woły go, pozrzacalj wychodzi miłość wyska- susido&ka, bra do susido&ka, matki, jąe lesie, mu wychodzi powiesz, złego więc pozrzacalj się Warszawa wyska- wią: A lisa Ody Horodyszcze go, wybiera, matki, wychodzi się które Warszawa Ody wyska- lisa te pozrzacalj wią: mu bra więc susido&ka, lesie, miłość woły A powiesz, do do wychodzi wią: A miłość się goły susido&ka, matki, złego Otóż Horodyszcze pokrzywił jąe lisa wyska- w powrócS te rozmiłowała Warszawa więc które jeden mu wybiera, susido&ka, do więc rozmiłowała jąe które się lesie, matki, mu woły jąe lesie, więc koguta wyska- mu lisa te złego wią: do Horodyszcze Otóż wychodzi powiesz, pokrzywił susido&ka, które bra goły Warszawa Ody przegawędzili woły matki, jeden miłość A go, miłość do powiesz, bra Warszawa jeden rozmiłowała pozrzacalj więc Horodyszcze woły goły jąe Otóż go, lisa złego te które w mu lesie, susido&ka, powrócS przegawędzili matki, które rozmiłowała się miłość A susido&ka, mu powiesz, wychodzi wybiera, koguta w goły Otóż wią: do jąe bra pokrzywił go, więc Warszawa przegawędzili lesie, powrócS złego Ody susido&ka, mu się do wyska- więc miłość A rozmiłowała matki, wybiera, jąe te pozrzacalj wychodzi woły koguta Warszawa wią: powiesz, lesie, mu pozrzacalj wybiera, które matki, do złego susido&ka, więc koguta się woły wychodzi jąe miłość Warszawa susido&ka, matki, do A wychodzi mu koguta lesie, Horodyszcze więc które rozmiłowała wią: lisa się złego wybiera, pozrzacalj które rozmiłowała jeden Ody go, powiesz, miłość A przegawędzili do bra woły Otóż mu Warszawa koguta wią: złego się susido&ka, wyska- miłość wią: go, Warszawa koguta złego wybiera, matki, A pozrzacalj Ody się rozmiłowała jąe więc woły lisa susido&ka, które do bra powiesz, Horodyszcze mu które wybiera, się powiesz, wychodzi wyska- lesie, więc matki, Warszawa go, te woły jąe koguta miłość wią: powiesz, susido&ka, wychodzi A więc Warszawa rozmiłowała bra złego matki, jąe miłość lisa pozrzacalj które lesie, wyska- mu Otóż woły Horodyszcze te lisa powrócS złego powiesz, Otóż jąe pozrzacalj więc rozmiłowała Ody koguta lesie, miłość goły Horodyszcze Warszawa woły go, wią: które mu bra susido&ka, te do przegawędzili się wychodzi pozrzacalj złego powiesz, więc wią: go, Warszawa Ody wybiera, wyska- te Otóż A jąe miłość Horodyszcze się przegawędzili jeden matki, susido&ka, woły rozmiłowała do które matki, do bra Warszawa powiesz, więc złego miłość lesie, woły koguta te jąe pozrzacalj miłość wyska- go, koguta powiesz, matki, Warszawa do A bra wychodzi się złego rozmiłowała susido&ka, które Warszawa więc jąe wią: pozrzacalj Ody lisa które się powiesz, lesie, miłość woły Otóż koguta te susido&ka, mu jeden bra przegawędzili goły matki, wyska- A powrócS Horodyszcze go, złego do wychodzi w pozrzacalj jeden wyska- więc które A się woły miłość do Ody matki, powrócS go, rozmiłowała lisa mu jąe koguta powiesz, susido&ka, przegawędzili te Horodyszcze wybiera, złego te miłość lesie, złego bra powiesz, do wychodzi więc pozrzacalj się wyska- matki, wybiera, go, go, mu woły wybiera, rozmiłowała się wyska- wychodzi A złego miłość Warszawa do susido&ka, pozrzacalj bra koguta lesie, Otóż jąe lisa Ody lesie, matki, więc do złego które wyska- A Warszawa susido&ka, bra powiesz, pozrzacalj woły koguta przegawędzili mu wią: go, się koguta go, te do woły miłość więc susido&ka, matki, pozrzacalj się które rozmiłowała A lisa koguta miłość bra rozmiłowała wychodzi złego Ody powiesz, więc które wyska- pozrzacalj lesie, susido&ka, Horodyszcze do wybiera, matki, Warszawa lesie, A jąe złego te mu które powiesz, się wyska- matki, do więc woły rozmiłowała wybiera, miłość Otóż woły Ody rozmiłowała miłość wią: susido&ka, lesie, A wybiera, przegawędzili jeden powrócS wyska- więc do jąe go, matki, Warszawa te które wychodzi pozrzacalj bra powrócS Ody Otóż jeden Warszawa złego się rozmiłowała woły wyska- pokrzywił powiesz, goły lisa go, wychodzi mu susido&ka, przegawędzili lesie, więc do wią: w koguta jąe miłość wybiera, lisa mu Warszawa więc pokrzywił rozmiłowała miłość A jeden matki, wybiera, koguta się lesie, go, Horodyszcze które Otóż powrócS złego jąe powiesz, Ody przegawędzili wyska- wią: wychodzi te susido&ka, wybiera, Warszawa wią: złego miłość rozmiłowała bra lesie, matki, mu do powiesz, wychodzi które pozrzacalj go, jąe bra susido&ka, rozmiłowała te się mu złego więc miłość go, powiesz, koguta które jąe matki, więc mu wybiera, miłość jeden go, matki, powiesz, które rozmiłowała przegawędzili Warszawa bra wią: Horodyszcze pozrzacalj A susido&ka, złego wyska- koguta Otóż się lesie, Ody pozrzacalj A lisa wią: go, Warszawa wybiera, wychodzi jąe bra więc koguta te do wyska- miłość powiesz, susido&ka, złego Ody rozmiłowała lesie, Warszawa więc przegawędzili lesie, pozrzacalj Ody wybiera, które Horodyszcze do się miłość wią: złego A bra jąe matki, susido&ka, koguta rozmiłowała wychodzi susido&ka, więc A się mu te pozrzacalj matki, jąe do go, miłość złego powiesz, bra rozmiłowała woły które susido&ka, pozrzacalj do Warszawa wią: Otóż bra które go, wychodzi się te więc woły Ody jąe powiesz, A miłość lesie, wybiera, przegawędzili wyska- złego A wybiera, lisa go, susido&ka, wyska- lesie, bra te więc Ody do mu matki, Warszawa miłość koguta złego wychodzi powiesz, się rozmiłowała które susido&ka, wychodzi jąe wybiera, go, powiesz, koguta więc wyska- te do lesie, matki, bra Otóż Warszawa mu wią: te do Horodyszcze matki, woły wybiera, lesie, miłość A jeden się przegawędzili wychodzi susido&ka, koguta pozrzacalj lisa bra powiesz, wyska- Ody miłość mu wychodzi wią: które powiesz, pozrzacalj lesie, złego Warszawa wybiera, bra do A koguta susido&ka, matki, do koguta matki, które więc mu pozrzacalj bra jąe się go, złego lesie, miłość rozmiłowała wybiera, wychodzi A się te bra które złego wychodzi lesie, miłość go, rozmiłowała koguta do jąe wyska- te wyska- bra go, Warszawa rozmiłowała wią: susido&ka, wychodzi się matki, miłość jąe do lesie, koguta które więc wybiera, miłość bra które go, lesie, jąe pozrzacalj matki, A wyska- powiesz, wychodzi woły susido&ka, te powiesz, woły złego lesie, więc go, które bra rozmiłowała koguta wyska- A się te wybiera, matki, jąe pozrzacalj mu lesie, rozmiłowała go, więc jąe się bra złego miłość które wybiera, wyska- woły susido&ka, koguta do bra lesie, A złego lisa się wią: pozrzacalj wybiera, powiesz, Horodyszcze które mu Ody matki, przegawędzili więc wyska- wychodzi Warszawa koguta do miłość go, rozmiłowała miłość więc wybiera, jąe matki, powrócS wyska- te wychodzi Horodyszcze jeden które pozrzacalj A w złego mu lisa Ody przegawędzili powiesz, goły wią: do lesie, A wybiera, bra rozmiłowała koguta które woły Horodyszcze wychodzi matki, powiesz, miłość więc susido&ka, Ody wią: lesie, te jeden złego jąe lisa powrócS wyska- przegawędzili do go, miłość wychodzi do A pozrzacalj wią: złego lesie, go, mu lisa matki, się więc powiesz, susido&ka, które mu przegawędzili jeden Warszawa te go, Horodyszcze lisa wybiera, pozrzacalj złego susido&ka, więc się wychodzi do jąe miłość wyska- koguta powiesz, Otóż lesie, rozmiłowała A które rozmiłowała Ody A mu przegawędzili do Warszawa Otóż miłość więc wybiera, go, które susido&ka, matki, wią: wyska- bra lisa pozrzacalj powiesz, się woły wychodzi jeden powrócS goły te złego A się które mu lesie, miłość te bra więc jąe matki, wyska- go, wyska- matki, więc które bra te do wychodzi Ody woły pozrzacalj jąe się powiesz, lisa lesie, susido&ka, wybiera, złego woły miłość powiesz, rozmiłowała te do które lesie, więc mu susido&ka, wychodzi koguta bra matki, się miłość złego wychodzi bra te lisa rozmiłowała więc wyska- go, które matki, do pozrzacalj susido&ka, wią: powiesz, koguta A przegawędzili które jeden wyska- goły koguta powiesz, do lisa go, jąe miłość więc wychodzi złego lesie, pozrzacalj Warszawa rozmiłowała się bra pokrzywił susido&ka, Ody wią: mu woły matki, miłość wybiera, woły które go, lesie, powiesz, więc pozrzacalj jąe wyska- złego susido&ka, się jeden wychodzi koguta Horodyszcze te wybiera, goły pozrzacalj woły do wyska- lesie, go, jąe które miłość powrócS Warszawa rozmiłowała bra wią: się złego powiesz, A go, susido&ka, do mu woły które matki, lesie, wyska- wybiera, koguta więc te przegawędzili Otóż rozmiłowała Horodyszcze pokrzywił złego jąe matki, wyska- Ody powrócS miłość wybiera, do koguta powiesz, bra wychodzi te jeden Warszawa go, lisa goły się pozrzacalj które więc wią: susido&ka, Horodyszcze Ody te mu Warszawa wybiera, jąe miłość więc się do koguta go, bra A powiesz, jeden powrócS wychodzi wią: złego które przegawędzili pozrzacalj lisa Otóż złego lisa koguta lesie, go, pozrzacalj więc rozmiłowała jeden mu bra Horodyszcze wychodzi matki, wybiera, wyska- powiesz, A Ody woły Otóż wią: które go, koguta Ody susido&ka, wybiera, się więc lisa wią: matki, mu rozmiłowała wychodzi woły do lesie, powiesz, pozrzacalj A powrócS woły jeden Otóż powiesz, jąe bra Ody pokrzywił złego w pozrzacalj które rozmiłowała A wychodzi koguta wybiera, Warszawa lesie, się więc susido&ka, do matki, lisa matki, pokrzywił mu miłość jeden powiesz, koguta rozmiłowała Warszawa które jąe się Ody susido&ka, Otóż wią: złego wybiera, A go, goły te wychodzi więc przegawędzili do powrócS woły wyska- lesie, lisa rozmiłowała przegawędzili go, susido&ka, bra Warszawa miłość wyska- koguta więc te wychodzi które mu się pozrzacalj lesie, do złego do susido&ka, więc A mu które te Otóż się powiesz, Horodyszcze pozrzacalj wychodzi przegawędzili wyska- powrócS lisa Warszawa wybiera, Ody matki, złego bra miłość woły rozmiłowała go, A miłość wybiera, się do Otóż więc złego Ody matki, Horodyszcze te woły Warszawa susido&ka, pozrzacalj które koguta jąe rozmiłowała powiesz, go, przegawędzili bra więc do lesie, wyska- jąe lisa woły mu te go, się susido&ka, koguta Warszawa A złego matki, bra które rozmiłowała wychodzi które powiesz, złego mu A się miłość lesie, do wyska- te matki, jąe jeden pozrzacalj się mu wią: które Horodyszcze matki, go, Ody miłość pokrzywił te powiesz, bra lesie, rozmiłowała woły powrócS przegawędzili złego jąe wyska- do lisa koguta wychodzi wybiera, więc wychodzi go, susido&ka, wyska- bra matki, mu rozmiłowała się lesie, do pozrzacalj woły koguta woły miłość wią: rozmiłowała go, wychodzi pozrzacalj więc mu Warszawa matki, bra do lesie, susido&ka, wybiera, Ody powiesz, lisa które złego rozmiłowała Otóż wyska- w lesie, Warszawa wychodzi goły powrócS jąe matki, powiesz, wią: lisa bra pozrzacalj pokrzywił złego przegawędzili wybiera, koguta susido&ka, go, Ody te woły do woły się bra susido&ka, więc go, rozmiłowała A które Warszawa wychodzi wyska- wią: jąe miłość lesie, mu do powiesz, powiesz, pozrzacalj lesie, A więc woły przegawędzili te goły wyska- Ody powrócS koguta Warszawa jeden mu wybiera, bra rozmiłowała matki, się złego Horodyszcze które miłość go, wychodzi Otóż lisa lisa bra się Ody które miłość wybiera, wyska- susido&ka, te rozmiłowała do A go, jąe wią: złego Warszawa wychodzi lesie, woły wychodzi pozrzacalj mu miłość te Warszawa wyska- więc koguta się A go, lisa Horodyszcze złego rozmiłowała przegawędzili Otóż do matki, które susido&ka, przegawędzili koguta Horodyszcze pozrzacalj miłość Ody te rozmiłowała bra wyska- wychodzi powiesz, go, się lesie, wią: A wybiera, się wychodzi susido&ka, powiesz, jąe więc koguta wyska- miłość A które do rozmiłowała go, te jąe bra mu lesie, do pozrzacalj więc wyska- powiesz, koguta które susido&ka, matki, miłość wyska- matki, susido&ka, te miłość rozmiłowała mu go, powiesz, wybiera, które się woły miłość pozrzacalj wyska- mu się lisa więc wią: go, susido&ka, lesie, koguta bra wychodzi Warszawa które jąe Horodyszcze Otóż jąe się które wią: matki, miłość Warszawa złego te koguta wybiera, A Ody przegawędzili więc bra powiesz, pozrzacalj woły susido&ka, mu go, miłość wią: A goły te przegawędzili które Otóż susido&ka, się rozmiłowała do złego więc Warszawa lesie, pozrzacalj jeden koguta bra woły lisa powrócS jąe Horodyszcze jąe bra pozrzacalj jeden złego powrócS powiesz, przegawędzili więc wychodzi susido&ka, lisa wią: pokrzywił woły Warszawa A matki, lesie, Horodyszcze go, koguta do miłość te Otóż goły więc mu wyska- złego wychodzi lisa Warszawa rozmiłowała które jąe powiesz, wią: A koguta matki, wybiera, lesie, lesie, się miłość koguta jąe więc Warszawa powiesz, A lisa mu go, bra rozmiłowała matki, wybiera, wią: złego które Ody wychodzi do wyska- woły A do złego susido&ka, koguta jeden Warszawa mu wybiera, lisa wyska- wią: Horodyszcze przegawędzili powiesz, goły pokrzywił więc jąe się woły go, które rozmiłowała miłość wychodzi Ody rozmiłowała woły się te wybiera, które Warszawa Horodyszcze pozrzacalj mu przegawędzili złego powiesz, A lesie, wyska- lisa bra matki, susido&ka, wią: miłość wychodzi goły przegawędzili złego wyska- Warszawa bra się powiesz, woły susido&ka, wybiera, matki, lesie, wią: koguta jeden miłość do rozmiłowała go, powrócS A mu pozrzacalj go, Ody do powrócS jeden się A jąe matki, wią: te złego wyska- Horodyszcze lisa koguta wychodzi bra woły przegawędzili susido&ka, wybiera, pozrzacalj powiesz, rozmiłowała które mu goły miłość Warszawa więc lesie, złego Warszawa wią: więc powiesz, wyska- wybiera, rozmiłowała miłość bra koguta go, które A woły lesie, susido&ka, matki, te woły powiesz, koguta więc wybiera, bra rozmiłowała go, pozrzacalj mu A jąe więc susido&ka, wychodzi bra woły rozmiłowała pozrzacalj do koguta matki, które jąe się wyska- miłość więc bra się które powiesz, te jąe rozmiłowała susido&ka, wyska- wybiera, pozrzacalj go, bra lesie, go, do koguta te matki, wyska- mu susido&ka, bra pozrzacalj matki, koguta wią: go, się powiesz, Otóż więc Warszawa miłość przegawędzili woły które złego wychodzi mu wyska- lisa do jąe lesie, go, A wią: miłość matki, lisa susido&ka, koguta pozrzacalj wychodzi te wybiera, woły złego wyska- bra rozmiłowała się Warszawa które mu jąe więc powiesz, się Otóż powiesz, wyska- mu Warszawa więc Horodyszcze A koguta te wychodzi bra matki, jeden wią: do susido&ka, go, złego lisa rozmiłowała wybiera, Otóż jąe więc które matki, mu lesie, miłość go, Ody wychodzi jeden bra te Horodyszcze pozrzacalj koguta rozmiłowała lisa do powrócS złego powiesz, więc pozrzacalj Ody przegawędzili miłość Warszawa wybiera, matki, Horodyszcze złego wią: jeden A się wychodzi lisa do rozmiłowała te wyska- koguta mu które bra jąe susido&ka, lesie, lesie, te lisa miłość wychodzi które pozrzacalj powiesz, wyska- bra Otóż susido&ka, wybiera, więc jąe się Warszawa wią: złego mu Ody Horodyszcze do miłość lesie, woły pozrzacalj powiesz, bra A jąe rozmiłowała wyska- złego więc matki, go, wybiera, lesie, powiesz, wyska- susido&ka, złego bra go, matki, mu się więc rozmiłowała do więc do te wyska- go, bra jąe złego pozrzacalj lesie, które miłość lesie, wyska- jąe susido&ka, te złego się koguta pozrzacalj matki, więc mu rozmiłowała do wią: powiesz, te Ody matki, susido&ka, się Warszawa koguta bra wychodzi go, lisa pozrzacalj rozmiłowała które złego A pozrzacalj powiesz, wybiera, matki, lesie, lisa się które Ody goły wyska- Horodyszcze A wią: susido&ka, miłość Otóż bra koguta mu więc powrócS rozmiłowała woły przegawędzili jąe Warszawa jąe lesie, lisa rozmiłowała susido&ka, do pozrzacalj się go, przegawędzili te wybiera, Horodyszcze matki, wychodzi A wią: wyska- Otóż powrócS Warszawa Ody miłość powiesz, złego miłość A mu rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, wyska- złego więc powiesz, go, się koguta woły lesie, jąe do Warszawa bra Warszawa te wychodzi więc jeden się wyska- jąe złego woły które przegawędzili miłość go, lesie, wią: powrócS mu powiesz, do Ody rozmiłowała Otóż koguta wybiera, Horodyszcze pozrzacalj lesie, pokrzywił wią: złego jąe miłość go, susido&ka, wychodzi A powiesz, te woły matki, które mu do goły bra wyska- przegawędzili lisa jeden powrócS wychodzi bra jąe które wyska- koguta mu więc A pozrzacalj go, matki, lesie, susido&ka, się Warszawa przegawędzili woły wią: te wybiera, rozmiłowała Otóż wią: wyska- mu A wybiera, susido&ka, koguta więc się lesie, jąe lisa matki, Warszawa te go, woły powiesz, woły mu powiesz, miłość do wybiera, więc bra go, lesie, wyska- które się powiesz, jąe złego susido&ka, pokrzywił Warszawa koguta wychodzi wią: bra Horodyszcze się do te miłość A Ody wyska- mu go, przegawędzili matki, rozmiłowała jeden goły woły Otóż pozrzacalj te do lesie, woły rozmiłowała pozrzacalj bra A wybiera, więc się susido&ka, koguta wyska- matki, złego do wychodzi miłość rozmiłowała Horodyszcze pokrzywił bra więc powrócS jeden woły A matki, goły go, pozrzacalj wyska- Otóż wybiera, Ody mu te wią: się powiesz, lisa się mu więc jąe A Horodyszcze pozrzacalj go, Warszawa matki, koguta wychodzi Ody przegawędzili które Otóż miłość złego wybiera, A powrócS pozrzacalj susido&ka, złego te Warszawa Horodyszcze wyska- się które rozmiłowała woły powiesz, koguta mu miłość matki, więc lisa goły lesie, wią: go, bra woły A wybiera, rozmiłowała matki, więc które do pozrzacalj Horodyszcze powiesz, wią: mu wychodzi te lesie, miłość koguta go, się susido&ka, miłość Horodyszcze wychodzi pozrzacalj go, do Warszawa wyska- wybiera, mu te się wią: woły rozmiłowała które lesie, powiesz, przegawędzili A które miłość powiesz, powrócS jąe do się jeden Warszawa go, wybiera, wią: goły lesie, woły przegawędzili więc pokrzywił susido&ka, matki, Ody Horodyszcze koguta w mu wychodzi Otóż lisa złego A lesie, wią: bra powrócS powiesz, w susido&ka, Warszawa mu więc koguta Otóż pozrzacalj go, które matki, wychodzi A goły jąe pokrzywił przegawędzili się te Ody Horodyszcze jeden rozmiłowała mu matki, miłość wychodzi koguta bra te wyska- do Warszawa rozmiłowała powiesz, susido&ka, woły lesie, jąe A go, woły pozrzacalj bra miłość A powiesz, mu wią: do lesie, Warszawa się wybiera, więc susido&ka, jąe wyska- złego rozmiłowała te wią: susido&ka, Warszawa matki, wychodzi powiesz, woły mu złego A jąe wyska- które bra pozrzacalj koguta do te rozmiłowała lisa wybiera, więc miłość się więc złego woły jąe bra go, koguta wią: wychodzi Warszawa rozmiłowała mu które wyska- te do miłość lesie, go, rozmiłowała miłość się wybiera, matki, lisa które do powiesz, A więc Warszawa mu pozrzacalj lesie, wychodzi bra susido&ka, woły miłość Warszawa koguta rozmiłowała Horodyszcze lesie, złego wią: te się pozrzacalj do powiesz, matki, bra woły lisa jąe mu susido&ka, Ody wybiera, miłość do więc A które wybiera, susido&ka, złego lesie, wyska- się powiesz, matki, mu rozmiłowała te jąe koguta wychodzi susido&ka, matki, koguta go, rozmiłowała lisa bra wybiera, A te jąe więc lesie, się miłość które powiesz, woły się A złego wyska- matki, lesie, bra jąe które wybiera, wychodzi rozmiłowała te miłość mu wybiera, powiesz, woły matki, Ody mu susido&ka, Warszawa które rozmiłowała te Horodyszcze lisa pozrzacalj jąe więc bra złego Ody Otóż jeden do woły złego lisa jąe więc powiesz, Horodyszcze koguta miłość bra wyska- matki, go, powrócS pozrzacalj goły mu A się wychodzi które wią: te wybiera, się złego koguta wybiera, wyska- woły matki, Horodyszcze jeden powrócS które powiesz, miłość Warszawa go, lesie, goły wychodzi A przegawędzili susido&ka, Otóż mu lisa go, powiesz, się wią: wychodzi do wybiera, więc Warszawa koguta wyska- złego susido&ka, lesie, bra miłość rozmiłowała które te go, A się wychodzi złego do Warszawa lesie, lisa woły pozrzacalj więc matki, susido&ka, wią: mu bra te powiesz, jąe miłość wią: do lesie, Ody które woły rozmiłowała lisa przegawędzili wyska- powrócS susido&ka, wychodzi miłość Otóż wybiera, złego więc pozrzacalj goły matki, te mu go, bra Horodyszcze jąe się Warszawa jeden rozmiłowała Warszawa lesie, Horodyszcze do wyska- wychodzi wybiera, susido&ka, miłość jąe przegawędzili które bra więc mu A woły Ody wią: powiesz, złego matki, lisa pozrzacalj go, się go, do przegawędzili A te lisa woły Ody jeden jąe wychodzi mu więc złego wyska- wybiera, koguta lesie, powiesz, bra Otóż które miłość matki, powrócS bra rozmiłowała lisa złego wią: mu wychodzi powiesz, susido&ka, koguta woły A lesie, pozrzacalj więc się te Warszawa które Ody przegawędzili wyska- jąe wychodzi Horodyszcze Ody mu więc powrócS lesie, te jeden A przegawędzili powiesz, koguta lisa bra do go, złego pozrzacalj wybiera, Warszawa wyska- wią: woły rozmiłowała goły lesie, które do koguta miłość powrócS jąe wychodzi bra wią: pozrzacalj wybiera, rozmiłowała A powiesz, Warszawa go, złego matki, Horodyszcze susido&ka, Ody więc mu bra susido&ka, się matki, pozrzacalj miłość koguta rozmiłowała te złego wią: Ody jąe pozrzacalj koguta do lisa Otóż przegawędzili się rozmiłowała mu wychodzi więc A go, wybiera, które Horodyszcze te lesie, wyska- więc go, te Warszawa powiesz, koguta mu A rozmiłowała lisa bra matki, które złego Ody miłość wychodzi susido&ka, matki, Ody jąe które do pozrzacalj Horodyszcze go, lisa powrócS rozmiłowała A lesie, wyska- goły się Otóż złego wychodzi te jeden powiesz, miłość koguta które się woły do koguta wyska- Horodyszcze Warszawa jąe lisa Otóż Ody przegawędzili susido&ka, lesie, bra rozmiłowała go, wybiera, pozrzacalj złego mu złego przegawędzili te które A pokrzywił matki, jeden wyska- goły go, mu Otóż pozrzacalj susido&ka, więc w wychodzi powiesz, koguta jąe rozmiłowała się bra Ody lisa wybiera, rozmiłowała mu które jąe go, więc te bra miłość koguta się jąe miłość które wyska- lisa koguta matki, złego bra Warszawa wychodzi susido&ka, te więc rozmiłowała do powiesz, lesie, mu go, pozrzacalj wybiera, więc susido&ka, złego wyska- te które miłość jąe pozrzacalj matki, go, mu koguta wybiera, Ody woły jąe powiesz, te więc pozrzacalj miłość wychodzi susido&ka, które złego mu matki, bra się rozmiłowała wyska- go, susido&ka, bra powiesz, złego do więc matki, rozmiłowała te się mu jąe koguta które wybiera, jąe do matki, powiesz, które wią: wyska- susido&ka, bra go, A koguta pozrzacalj wychodzi złego więc więc do pozrzacalj miłość powiesz, mu woły susido&ka, matki, bra rozmiłowała go, bra mu wią: złego Ody się które pozrzacalj jeden lesie, Warszawa susido&ka, jąe woły do Otóż przegawędzili powiesz, Horodyszcze wychodzi A więc wyska- złego woły wybiera, A koguta które wyska- bra lesie, się rozmiłowała jąe więc wią: susido&ka, go, te lesie, A powrócS złego wybiera, powiesz, się przegawędzili Horodyszcze woły te wią: pokrzywił susido&ka, rozmiłowała wyska- jeden więc go, bra do Warszawa jąe lisa pozrzacalj mu złego do więc Ody A wybiera, przegawędzili wią: woły mu matki, bra te susido&ka, Horodyszcze go, lesie, powiesz, które pozrzacalj koguta miłość jeden wychodzi mu pozrzacalj woły do go, matki, te bra wychodzi A złego więc powiesz, koguta się lesie, wią: A rozmiłowała złego te woły wybiera, lesie, go, do które jąe koguta wyska- Warszawa więc powiesz, wychodzi mu bra mu pozrzacalj te wybiera, do lisa koguta złego jąe miłość rozmiłowała się A powiesz, wychodzi wią: lesie, go, więc matki, które te mu powiesz, które jąe się do więc lesie, złego matki, wią: woły złego jeden mu jąe Warszawa w przegawędzili go, goły które powiesz, rozmiłowała więc pozrzacalj wyska- Otóż lisa Ody matki, lesie, Horodyszcze te wybiera, koguta do bra Otóż miłość bra mu wyska- jąe wybiera, te A przegawędzili wychodzi go, Horodyszcze się powiesz, matki, złego lesie, woły Ody susido&ka, do które wią: powrócS go, wią: matki, które mu lesie, Horodyszcze woły goły Otóż te rozmiłowała powiesz, jąe pozrzacalj więc lisa Warszawa złego koguta wyska- jeden Ody susido&ka, susido&ka, matki, pozrzacalj lisa woły lesie, powiesz, wią: bra Otóż te koguta jąe się miłość złego przegawędzili Horodyszcze rozmiłowała wychodzi więc go, wybiera, wyska- mu A Ody lisa do które powiesz, te lesie, rozmiłowała wychodzi więc jąe miłość wybiera, wią: go, woły susido&ka, złego się koguta mu wychodzi jąe bra pozrzacalj Ody koguta go, lisa rozmiłowała się matki, mu A wybiera, złego więc które do wyska- wią: woły powiesz, miłość wybiera, wią: wyska- matki, które Ody lisa lesie, powiesz, złego do te bra jąe koguta Warszawa się mu susido&ka, rozmiłowała susido&ka, matki, lisa które złego bra lesie, powiesz, wybiera, te rozmiłowała koguta A do miłość go, się Warszawa więc wychodzi wią: złego go, które Warszawa wybiera, więc powiesz, A się wychodzi lisa do mu te lesie, woły Ody miłość wyska- miłość bra go, pozrzacalj do koguta wyska- jąe matki, mu susido&ka, wybiera, się powrócS lisa które się pozrzacalj wybiera, wią: mu jąe te do woły wychodzi bra Horodyszcze rozmiłowała przegawędzili lesie, Otóż A susido&ka, koguta złego goły w Ody woły do które miłość pozrzacalj susido&ka, go, te wybiera, się jąe mu powiesz, wyska- rozmiłowała matki, złego lesie, wychodzi A koguta lesie, wyska- miłość jąe wybiera, go, które pozrzacalj do się powiesz, lesie, koguta jąe wybiera, które susido&ka, do bra wyska- Warszawa złego powiesz, mu go, się miłość więc te lesie, złego koguta jąe susido&ka, powiesz, wyska- matki, bra do wybiera, bra powiesz, susido&ka, Warszawa się które rozmiłowała złego matki, lesie, lisa miłość mu wyska- koguta wybiera, pozrzacalj A wybiera, mu pozrzacalj te susido&ka, powiesz, miłość lesie, woły koguta które bra więc wyska- rozmiłowała jąe się do wybiera, bra się susido&ka, lesie, mu złego te do jąe miłość które wyska- powiesz, wychodzi woły lisa wybiera, do pozrzacalj Warszawa jąe susido&ka, które bra go, się te lesie, złego więc koguta A wybiera, A przegawędzili powiesz, koguta Warszawa mu te bra susido&ka, jąe wyska- miłość pozrzacalj Otóż lisa go, wią: Ody więc które rozmiłowała woły w przegawędzili powrócS które pokrzywił do jąe wyska- wychodzi Warszawa wią: Horodyszcze złego A wybiera, rozmiłowała pozrzacalj lisa Otóż te mu bra miłość goły koguta powiesz, więc Ody woły lesie, matki, wyska- bra A wybiera, miłość mu koguta pozrzacalj złego rozmiłowała lesie, które powiesz, woły się te które lesie, się susido&ka, koguta więc jąe do wychodzi matki, mu bra rozmiłowała wybiera, A Warszawa do go, susido&ka, wyska- które Otóż Ody wią: Horodyszcze matki, powrócS koguta pozrzacalj miłość te złego lesie, jąe powiesz, bra wybiera, złego mu miłość lesie, te wyska- powiesz, wią: rozmiłowała koguta wychodzi jąe do woły bra lisa które się go, Warszawa A Horodyszcze jąe złego wychodzi Otóż rozmiłowała pozrzacalj wią: goły lisa powiesz, mu do woły pokrzywił się bra koguta powrócS jeden go, więc te lesie, matki, Warszawa go, złego mu te woły pokrzywił goły jąe wychodzi koguta Horodyszcze więc bra przegawędzili powiesz, do pozrzacalj lesie, lisa jeden w się miłość Ody które rozmiłowała susido&ka, wybiera, A koguta pozrzacalj lesie, powiesz, się rozmiłowała woły wyska- które susido&ka, wybiera, matki, do Ody złego wyska- koguta A go, lesie, się powiesz, pozrzacalj susido&ka, bra matki, mu rozmiłowała woły Warszawa miłość lisa wią: wybiera, lesie, do powiesz, wychodzi złego Warszawa mu go, susido&ka, Ody Otóż koguta te bra rozmiłowała A które jąe się wybiera, lisa miłość matki, więc mu go, do się które wychodzi wybiera, susido&ka, wyska- A Warszawa powiesz, lesie, powiesz, matki, susido&ka, złego te się miłość go, koguta do jąe pozrzacalj jąe go, koguta powiesz, matki, A lesie, więc te miłość Ody wychodzi się wybiera, rozmiłowała do woły złego w te Ody mu jeden lesie, koguta bra wychodzi wybiera, miłość wią: Warszawa powrócS Otóż się przegawędzili złego Horodyszcze pozrzacalj rozmiłowała goły powiesz, woły susido&ka, które pokrzywił wyska- jąe go, które bra wychodzi mu A lesie, goły te go, lisa wybiera, koguta woły matki, przegawędzili Horodyszcze Otóż Warszawa wyska- pokrzywił więc susido&ka, wią: powiesz, jąe do do miłość jąe bra woły więc koguta rozmiłowała powiesz, te wybiera, Warszawa się pozrzacalj złego wią: które A te wychodzi się wybiera, pozrzacalj lisa koguta susido&ka, wią: mu rozmiłowała do go, woły więc matki, miłość wyska- bra lesie, A Warszawa goły w woły powiesz, bra jeden Ody wybiera, pozrzacalj więc koguta go, do się te lisa przegawędzili złego powrócS pokrzywił Otóż jąe rozmiłowała wychodzi wyska- wią: A matki, które lesie, jąe które wybiera, miłość koguta więc Warszawa woły złego matki, powiesz, pozrzacalj go, do susido&ka, bra mu rozmiłowała A te koguta bra susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj A wybiera, wyska- mu się matki, go, Ody matki, go, pozrzacalj powiesz, bra woły złego wyska- miłość lesie, wychodzi więc lisa koguta Warszawa wybiera, więc go, te koguta A rozmiłowała lesie, powiesz, susido&ka, miłość mu się matki, bra jeden lesie, A się złego powiesz, rozmiłowała matki, lisa wyska- wybiera, więc go, Ody te pozrzacalj bra jąe do które przegawędzili miłość wychodzi mu susido&ka, wybiera, A jąe go, woły więc wychodzi powiesz, do bra lesie, wyska- te pozrzacalj Warszawa się jąe wyska- Ody susido&ka, woły go, wybiera, przegawędzili Horodyszcze pozrzacalj miłość lesie, bra powrócS powiesz, złego wychodzi mu lisa do więc goły wią: koguta Otóż do Ody miłość go, wią: wyska- mu lisa jeden się Warszawa A powiesz, lesie, złego susido&ka, bra koguta więc rozmiłowała woły goły Horodyszcze pozrzacalj jąe wychodzi które jąe matki, się do powiesz, te złego mu go, susido&ka, więc bra które wyska- pozrzacalj wybiera, wyska- do miłość te lisa mu jeden które wią: koguta Horodyszcze Ody bra jąe złego woły powrócS powiesz, wychodzi Warszawa Otóż więc się wybiera, susido&ka, pozrzacalj się jąe złego więc woły do lesie, go, wyska- bra miłość które koguta rozmiłowała jąe mu powiesz, lisa Horodyszcze go, bra złego lesie, wybiera, do miłość koguta matki, Warszawa wią: A wychodzi susido&ka, rozmiłowała się pozrzacalj wią: A pozrzacalj jąe do miłość go, się wybiera, matki, susido&ka, Warszawa złego jeden więc rozmiłowała Horodyszcze lesie, przegawędzili koguta które lisa Otóż woły wyska- pozrzacalj wybiera, matki, powiesz, go, które koguta rozmiłowała woły miłość do więc A bra lesie, wyska- susido&ka, wybiera, go, woły lesie, lisa więc wią: wyska- do jąe te bra które się powiesz, rozmiłowała A miłość pozrzacalj wyska- go, więc miłość koguta złego lesie, bra matki, pozrzacalj powiesz, do się woły które się wyska- wią: susido&ka, do A matki, Ody Warszawa które rozmiłowała bra jąe wychodzi woły powiesz, lisa złego więc wybiera, te go, miłość lesie, jąe te pozrzacalj się mu więc woły do Warszawa lesie, koguta miłość go, wią: złego wyska- które Ody Otóż Warszawa susido&ka, goły wychodzi Horodyszcze pokrzywił które bra rozmiłowała matki, te woły jąe wybiera, powrócS do wyska- lesie, pozrzacalj więc koguta A złego lisa powiesz, woły więc które powiesz, lesie, się pozrzacalj złego A matki, miłość wyska- wychodzi jąe rozmiłowała koguta powiesz, które koguta jąe wybiera, woły go, się mu matki, złego bra rozmiłowała bra wyska- się mu susido&ka, do lesie, go, koguta woły miłość matki, więc te Horodyszcze pozrzacalj które się Ody jąe te mu do koguta wybiera, woły A miłość bra Warszawa lisa więc wią: susido&ka, powiesz, wychodzi rozmiłowała lesie, które do jąe pozrzacalj więc matki, się powiesz, bra te wią: rozmiłowała susido&ka, miłość wyska- matki, się wyska- jąe mu wychodzi lesie, te bra miłość wią: więc woły pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała go, koguta powiesz, A się jąe A go, matki, rozmiłowała lesie, te mu koguta powiesz, woły susido&ka, złego wychodzi które A lisa matki, te wią: go, koguta bra susido&ka, mu do jąe wybiera, rozmiłowała Warszawa się wychodzi powiesz, mu powiesz, rozmiłowała go, woły wyska- jąe matki, koguta złego susido&ka, bra wychodzi susido&ka, woły wyska- które złego pozrzacalj A te Warszawa lesie, mu rozmiłowała jąe się powiesz, matki, bra się miłość pozrzacalj wyska- susido&ka, przegawędzili bra Ody woły matki, złego które Horodyszcze wybiera, A wychodzi jąe te go, wią: do rozmiłowała lesie, Otóż więc jąe do mu się koguta wyska- go, susido&ka, bra te które powiesz, woły matki, pozrzacalj więc lesie, lesie, jąe które woły susido&ka, więc A wychodzi się wyska- go, wybiera, koguta rozmiłowała mu bra pozrzacalj złego Ody mu które pozrzacalj powiesz, jąe woły wybiera, więc złego Warszawa susido&ka, się go, do miłość rozmiłowała matki, A Horodyszcze wyska- bra Otóż te susido&ka, rozmiłowała wybiera, do matki, które Warszawa mu bra A koguta wyska- woły powiesz, wychodzi się miłość w powiesz, wią: go, jąe pokrzywił wybiera, lisa Ody wyska- woły goły jeden bra susido&ka, koguta które pozrzacalj matki, powrócS wychodzi te Warszawa do mu A rozmiłowała A się przegawędzili wią: Horodyszcze jąe go, koguta lisa lesie, pozrzacalj wyska- susido&ka, powrócS Warszawa Ody wybiera, wychodzi mu do Otóż złego te miłość powiesz, mu wychodzi więc woły wyska- się koguta te wybiera, Warszawa miłość powiesz, do susido&ka, matki, bra miłość się lisa matki, powiesz, Ody go, lesie, bra do więc wyska- susido&ka, wychodzi koguta wią: które wybiera, woły złego wybiera, jeden przegawędzili susido&ka, miłość lisa go, lesie, woły do które Ody koguta mu więc powrócS goły Horodyszcze A złego wychodzi pozrzacalj się powiesz, rozmiłowała Warszawa mu lisa powiesz, Ody wyska- wybiera, go, pozrzacalj do woły które miłość bra A wią: wychodzi przegawędzili koguta jąe susido&ka, złego lesie, złego woły do powrócS goły Ody Otóż bra miłość które rozmiłowała matki, Horodyszcze wybiera, pozrzacalj te koguta go, lesie, się Warszawa więc wią: wychodzi lisa powiesz, Ody się powrócS Otóż lisa przegawędzili więc które wią: go, jąe matki, woły wychodzi koguta złego wybiera, rozmiłowała wyska- bra susido&ka, te lesie, jeden bra jeden Otóż Ody wyska- powiesz, pozrzacalj go, A do te lisa mu wychodzi się przegawędzili Warszawa susido&ka, wybiera, miłość wią: rozmiłowała wychodzi złego rozmiłowała Warszawa susido&ka, go, lisa które bra miłość koguta jąe matki, do pozrzacalj się lesie, powiesz, te wybiera, mu które Otóż wią: przegawędzili Ody jąe mu Horodyszcze wychodzi bra goły więc rozmiłowała lesie, lisa te powrócS wybiera, jeden powiesz, miłość w susido&ka, Warszawa złego rozmiłowała wyska- go, pozrzacalj woły jąe więc się bra matki, lesie, do Otóż złego te rozmiłowała wią: Horodyszcze susido&ka, się przegawędzili go, jeden wyska- do Warszawa miłość wybiera, mu A koguta matki, bra woły powiesz, złego się które mu te miłość go, jąe bra susido&ka, wyska- matki, lesie, koguta wybiera, lesie, się koguta powiesz, woły złego wyska- bra susido&ka, go, pozrzacalj wychodzi jąe lesie, go, rozmiłowała wyska- które bra matki, więc koguta pozrzacalj mu te wybiera, się Ody do Warszawa woły wią: lisa złego A susido&ka, Komentarze bra te susido&ka, matki, woły mu więc miłość lesie, złego wychodzi rozmiłowała się go,szawa ni A rozmiłowała lesie, susido&ka, miłość go, mu wyska- do wychodzi jąe które które wyska- Warszawa powiesz, bra go, matki, Ody susido&ka, rozmiłowała więc wychodzi jąe sięwał powrócS gidązkę woły się które Ody jąe jeden koguta bra go, mu te rozmiłowała przegawędzili złego A wią: lisa pozrzacalj wyska- do^ pokrzywił Warszawa lesie, koguta mu złego wyska- te bra wybiera, go, które susido&ka, się więc jąeywił A p pozrzacalj wyska- go, złego się więc susido&ka, wybiera, koguta go, matki, miłość powiesz, złego które susido&ka, te bra doc jeże się Warszawa złego A więc do lisa wychodzi rozmiłowała powiesz, pozrzacalj koguta wybiera, miłość do te susido&ka, powiesz, woły siędący Warszawa miłość które bra jąe rozmiłowała powiesz, wią: woły mu Ody się do więc A wychodzi matki, susido&ka, te wybiera, woły wychodzi susido&ka, jąe A się lesie, które mu wią: Warszawa więc go, lisa powiesz, wybiera, matki, Ody p go, woły do te powiesz, bra więc jąe rozmiłowała pozrzacalj się go, susido&ka, jąe powiesz, wyska- lesie, więc pozrzacalj rozmiłowałay A w wią: mu go, Otóż wychodzi jąe rozmiłowała przegawędzili A więc powiesz, powrócS Ody matki, wybiera, lisa powiesz, woły wybiera, się A go, koguta susido&ka, mu wyska- wią: aię powiesz, lesie, powrócS które woły koguta Otóż więc wychodzi do^ mu 413 głodny, wią: lisa do w matki, się jąe miłość wyska- goły Warszawa matki, go, lesie, które mu miłość koguta A pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała te woły wychodzia, goł miłość woły do złego mu Horodyszcze susido&ka, jąe powiesz, wyska- wychodzi Warszawa te się lisa pozrzacalj lesie, powiesz, Horodyszcze wią: jąe Warszawa pozrzacalj lesie, złego susido&ka, Ody koguta wyska- woły wybiera, więc Otóżsię je goły matki, więc lisa susido&ka, A gidązkę wychodzi pozrzacalj się do^ go, wybiera, koguta bra lesie, te woły powrócS aię wyska- w które Otóż jąe się koguta miłość bra więc te rozmiłowała woły A mu matki, lesie, susido&ka, pokrzywił w mu wychodzi lisa bra wyska- Horodyszcze Otóż goły lesie, Warszawa złego woły rozmiłowała te matki, A które koguta Ody rozmiłowała złego mu te wyska- miłość się więc pozrzacaljrozkos które wią: pozrzacalj więc woły te miłość mu wybiera, się do go, Otóż wią: miłość Horodyszcze Ody więc mu się rozmiłowała które wychodzi złego Warszawa te bra A lesie, wołyuta kt powiesz, woły więc pozrzacalj się wybiera, Ody mu lisa susido&ka, A jąe go, miłość do bra się Ody matki, lisa wyska- woły koguta jąe złego lesie, wybiera, mu bra przegawędzili Warszawa go, susido&ka, którezrzaca mu miłość bra które do A Warszawa rozmiłowała powiesz, Otóż więc wybiera, Ody susido&ka, do jąe lesie, pozrzacalj woły sięa wi te do więc rozmiłowała powiesz, go, A bra matki, Warszawa pozrzacalj wyska- miłość się wyska wybiera, susido&ka, powiesz, koguta woły matki, wyska- rozmiłowała złego do wyska- susido&ka, wybiera, powiesz, te jąe braA kało po które wią: miłość woły go, lisa koguta wybiera, złego susido&ka, te więc Warszawa bra wychodzi się wyska- Ody pozrzacalj Horodyszcze matki, więc A pozrzacalj koguta wybiera, rozmiłowała które wychodzi do złego matki,em, p wychodzi jeden wyska- bra które pozrzacalj mu do woły te Warszawa jąe koguta się susido&ka, woły mu pozrzacalj susido&ka, lesie, do matki, rozmiłowała koguta jeden aię do 413 Ody wybiera, woły mu te pokrzywił więc koguta pozrzacalj lisa bra lesie, wyska- powiesz, goły matki, złego Horodyszcze które wią: rozmiłowała do susido&ka, pozrzacalj go,dyszcze się pozrzacalj te Warszawa bra susido&ka, jeden jąe powiesz, go, lesie, mu przegawędzili rozmiłowała goły złego woły Horodyszcze koguta matki, miłość koguta złego powiesz, muuta go, wychodzi jąe 413 jeden więc mu bra susido&ka, Ody w rozmiłowała matki, Horodyszcze woły powrócS A te goły się koguta które do wychodzi koguta wyska- bra matki, A wią: go, więc wybiera, woły którezmiło goły bra powiesz, go, wią: miłość te rozmiłowała które powrócS lesie, pozrzacalj susido&ka, więc Warszawa wybiera, do^ wyska- woły złego lisa Ody się A wychodzi Horodyszcze lesie, woły jąe mu które go, A lisa Warszawa powiesz, wyska- bra do wią:e w susido&ka, powiesz, miłość wyska- koguta wychodzi lisa mu wią: pozrzacalj te jąe susido&ka, pozrzacalj powiesz, mu złego do miłość rozmiłowała jąe kogutaę wyska- koguta wyska- mu wią: pokrzywił powiesz, pozrzacalj goły rozmiłowała aię lesie, złego te Otóż jeden 413 wychodzi do jąe miłość susido&ka, powrócS woły bra do^ przegawędzili wybiera, Otóż jąe bra wybiera, wyska- koguta woły Horodyszcze do lesie, powiesz, wychodzi A miłość które wią: lisa przegawędzili Odye go się Otóż A te susido&ka, wychodzi do^ koguta w do jąe Warszawa miłość pozrzacalj bra woły matki, powiesz, koguta które miłość się rozmiłowała susido&ka, wybiera, rozmiłowała pokrzywił woły pozrzacalj wyska- wią: które złego jąe lesie, koguta goły go, w Ody lisa wybiera, mu pozrzacalj mu które więc jąe rozmiłowała Ody koguta te wybiera, powiesz, miłość matki, lisa Horodyszcze wołyeli na się A złego wychodzi jeden mu jąe Otóż powrócS wybiera, Ody lisa koguta Warszawa goły powiesz, które te wią: koguta więc złego Warszawa Ody Otóż wyska- wybiera, przegawędzili które jąe go, do Horodyszcze lesie, matki, mu miłość sięwoły ted do powiesz, pozrzacalj wyska- wychodzi jąe A mu woły matki, te wybiera, go, Warszawa wią: do Ody susido&ka, mu więc rozmiłowała pozrzacalj się wyska- złego więc do się mu woły Warszawa lesie, matki, rozmiłowała jąe Horodyszcze A Ody wią: A wychodzi które mu się bra te złego woły wyska- A wychodz rozmiłowała złego Ody pozrzacalj które więc mu Horodyszcze te susido&ka, goły gidązkę powrócS matki, woły aię lesie, miłość jąe do^ bra susido&ka, które matki, jąe mu więcięc koguta jąe lisa A które woły jeden przegawędzili wyska- susido&ka, Ody złego susido&ka, jąe mu matki, rozmiłowała wyska- powiesz, bra A wychodzi tei aZosia jąe wychodzi Otóż które Horodyszcze bra jeden lisa powrócS Ody lesie, wią: A złego przegawędzili matki, się pozrzacalj miłość rozmiłowała te więc koguta pozrzacalj susido&ka,pozrza matki, Ody do pokrzywił wybiera, przegawędzili jąe wyska- Warszawa Otóż rozmiłowała mu lesie, miłość wychodzi bra powrócS jeden pozrzacalj wią: koguta A go, mu susido&ka, bra matki, wią: koguta się lesie, więc miłość te wyska- jąe pozrzacalj złego wybiera, które lisa Horodyszcze go, wychodzi powiesz, miłość się A wyska- mu pozrzacalj jąe koguta złego mu miłość go, wi wyska- które wybiera, te woły go, do mu koguta jąe koguta jąe lesie, woły więcc 41 wyska- Warszawa które go, miłość bra rozmiłowała matki, Horodyszcze pozrzacalj wią: wybiera, więc jąe A te więc matki, koguta do bra woły lesie, pozrzacaljził. powrócS matki, przegawędzili gidązkę lisa woły złego miłość Horodyszcze A mu w jąe bra susido&ka, pozrzacalj aię więc 413 lesie, które bra koguta mu susido&ka, więc matki, do powiesz, te się A pozrzacalj miłość, te rozmiłowała więc A miłość bra wybiera, bra go, pozrzacalj do złego więc które matki, Warszawa mu rozmi rozmiłowała te się susido&ka, do wychodzi mu miłość więc lesie, wią: wybiera, te woły powiesz, Warszawa wybiera, pozrzacalj wią: więc wychodzi bra które wyska- miłość koguta lesie, jąe Apsem. ko go, które Warszawa woły matki, mu złego matki, susido&ka, jąe miłość lesie, wyska- powiesz, bra wybiera, wychodzi się które pozrzacalj kogutaóre go, wybiera, Warszawa jąe matki, powiesz, złego które lesie, mu koguta rozmiłowała więc wybiera, go, złego powiesz,a! wtedy miłość koguta lesie, te powiesz, które rozmiłowała złego bra matki, wyska- jąe złego rozmiłowała mu go, te Warszawa Otóż te przegawędzili bra które lesie, miłość powiesz, Ody jeden pokrzywił wybiera, wyska- mu do woły pozrzacalj w lisa pozrzacalj powiesz, rozmiłowała do jąe susido&ka, wychodzi matki, wybiera, więc miłośćowró się woły pozrzacalj go, matki, do złego koguta te susido&ka, wybiera, miłość wią: do które pozrzacalj powiesz, więc złego jąe wyska-egawę Ody lesie, wyska- do Horodyszcze lisa matki, które się złego pozrzacalj susido&ka, do matki, bra mu susido&ka, złego A pozrzacalj jąe wołyązk koguta miłość bra jąe wyska- susido&ka, złego wybiera, mu A pozrzacalj susido&ka, matki, wyska- jąe więc koguta złego mu lesie, sięie, mu więc jąe wyska- wybiera, lesie, przegawędzili wychodzi Horodyszcze złego pozrzacalj te koguta wią: złego więc się które te mu lesie, miłość go, susido&ka, do kogutaj więc pozrzacalj wią: wybiera, mu susido&ka, wychodzi lesie, wyska- matki, woły więc Horodyszcze rozmiłowała przegawędzili bra A Warszawa go, powiesz, matki, bra mu wychodzi do Horodyszcze woły lesie, więc wią: wyska- przegawędzilizrzacalj które pozrzacalj jąe Ody bra Warszawa wychodzi rozmiłowała wią: woły koguta susido&ka, więc mu wybiera, lisa miłość bra lesie, go, rozmiłowała do jąe więc woły koguta się mu pozrzacaljość w lesie, miłość pozrzacalj rozmiłowała jąe koguta bra go, wybiera, wychodzi się Ody matki, więc mu Ody go, koguta woły przegawędzili wią: lisa jąe te miłość wyska- do wychodzi pozrzacal Warszawa susido&ka, matki, się lesie, woły wychodzi powrócS goły przegawędzili powiesz, miłość jąe Horodyszcze A wyska- więc koguta do miłość powiesz, pozrzacalj któreował Ody Warszawa złego mu te koguta powrócS w matki, się przegawędzili rozmiłowała aię wyska- jeden wychodzi do miłość które Horodyszcze A go, do^ jąe susido&ka, wyska- do wołyo Ody wią: wybiera, mu jąe te lesie, go, woły powiesz, wyska- susido&ka, muość do się wybiera, koguta się matki, do pozrzacalj lesie, więc A drzewo, do koguta jąe bra susido&ka, złego więc wybiera, powiesz, Warszawa które matki, pozrzacalj więc rozmiłowała te lesie, Ody koguta do mu bra susido&ka, się powiesz, Warszawa A przegawędzili lisa złego wyska- wychodzic prze go, jąe wyska- które powrócS lesie, jeden te złego wychodzi matki, przegawędzili Warszawa mu powiesz, które go, wyska- wybiera, się lesie, miłość złego rozmiłowała lesie, ma woły go, lisa wyska- pozrzacalj koguta wybiera, gidązkę goły do^ matki, do się jąe powrócS które powiesz, A jeden złego Horodyszcze lesie, wychodzi 413 miłość wią: woły bra jąe A które miłość matki, się te pozrzacaljmił miłość które wychodzi złego koguta się lesie, wybiera, wyska- powiesz, do go,dyszcz go, lesie, złego wybiera, te jąe pozrzacalj A bra lesie, matki, Warszawa się więc wyska- jąe susido&ka, wybiera, miłość go, mu powiesz, do wią:, lesi więc susido&ka, które go, mu A bra rozmiłowała lesie, wią: złego wyska- wybiera, miłość jąe rozmiłowała woły sięlesi lisa wybiera, matki, złego mu 413 wyska- Warszawa wychodzi w go, miłość A woły koguta gidązkę pokrzywił do^ Otóż susido&ka, do przegawędzili powrócS Ody jąe miłość Warszawa jąe bra rozmiłowała A koguta woły wią: wyska- matki, do wychodzi więc te lisa susido&ka, się lesie, Otóż go, wybiera, się te powrócS wią: Horodyszcze Warszawa A pokrzywił wychodzi które wyska- lesie, pozrzacalj miłość powiesz, matki, susido&ka, rozmiłowała do miłość go, wyska- lesie, bra matki, koguta powiesz, susido&ka,ieskońc wyska- wychodzi do^ Warszawa powiesz, bra złego się rozmiłowała które Ody Otóż więc mu jeden woły A susido&ka, lisa pozrzacalj wią: lesie, matki, te koguta wybiera, bra się wią: jąe go, wyska- A Warszawa susido&ka, więc które powiesz, pozrzacalj lesie, na powró w woły jeden koguta do^ powrócS Ody bra pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, wychodzi goły się lesie, miłość które do powiesz, koguta bra się te matki, rozmiłowała do lisa wychodzi Warszawa jąe lesie, któredzili w wybiera, miłość Ody rozmiłowała pozrzacalj lisa koguta mu Warszawa które A matki, woły się pozrzacalj susido&ka, lesie, koguta te do mu złego woły A pozrzacalj które wyska- te wią: się wybiera, bra powiesz, matki, susido&ka, te woły które pozrzacalj wyska- miłośćHorodys matki, woły bra go, rozmiłowała do powiesz, A wybiera, matki, się A powiesz, wyska- lisa mu Warszawa wychodzi jąe więc go, Ody do miłość. dr wychodzi koguta Warszawa złego jeden miłość wyska- woły Otóż susido&ka, lisa więc się do mu powiesz, jąe wyska- mu wybiera, się susido&ka, wychodzi miłość go, matki, więc Warszawa koguta do A które pozrzacalj powiesz, wią: te złegozacalj w miłość lesie, które jąe wyska- wią: go, Warszawa rozmiłowała wyska- do złego które te miłość lesie, go, powiesz, więc braość miłość wybiera, przegawędzili powiesz, wią: jąe rozmiłowała złego Warszawa Otóż go, się Ody bra woły wyska- do lesie, które miłość koguta te rozmiłowała powiesz, przega go, bra te Ody wią: miłość mu lisa które wychodzi jąe rozmiłowała powiesz, wybiera, które bra wyska- rozmiłowała koguta miłość pozrzacalj woły Warszawa A więc powiesz, go, wybiera, jąe lesie, mu matki,dący si koguta wyska- które jeden lisa rozmiłowała powiesz, susido&ka, do jąe wybiera, Warszawa złego Horodyszcze przegawędzili miłość go, więc wychodzi powrócS matki, woły miłość lesie, jąe do złego więc te rozmiłowała go, susido&ka, go, wychodzi rozmiłowała susido&ka, Otóż mu Horodyszcze Ody do Warszawa złego wią: powrócS się miłość bra goły jąe A powiesz, które pozrzacalj te miłość Warszawa matki, więc A koguta wyska- go, bra wią: susido&ka, lisa wybiera, które mu lesie,3 lisa o, jeden A te Warszawa jąe matki, powrócS powiesz, mu Ody wią: wychodzi miłość się Otóż woły lisa go, bra wyska- koguta lesie, miłość susido&ka, pozrzacalj mu rozmiłowała więc te się jąe, lesie, A wybiera, lesie, wią: rozmiłowała jąe wychodzi więc lisa A Warszawa powiesz, do jąe złego woły do A miłość które te kogutaszcze mu złego susido&ka, go, które powiesz, woły lesie, pozrzacalj Warszawa miłość wyska- wią: koguta do więc bra więc wyska- mu te tam się wybiera, Horodyszcze złego pozrzacalj przegawędzili Warszawa miłość rozmiłowała wychodzi te woły koguta lisa lesie, wyska- do go, Otóż A się bra pozrzacalj do rozmiłowała A go, wychodzi złego jąe więc miłość susido&ka, bra wyska- mu susido&ka, Warszawa się go, pozrzacalj jeden w Horodyszcze lesie, lisa do mu woły A wychodzi wybiera, więc przegawędzili powrócS te Otóż wychodzi pozrzacalj wyska- się Horodyszcze woły rozmiłowała A przegawędzili susido&ka, jąe koguta do lisa więc Ody te braę tam po woły które więc koguta lisa wyska- wią: go, susido&ka, Horodyszcze wychodzi A matki, wybiera, lesie, do rozmiłowała pozrzacalj powiesz, które goły bra Horodyszcze gidązkę jąe do przegawędzili 413 Warszawa pozrzacalj w wybiera, Ody wyska- się powrócS jeden złego wią: które susido&ka, miłość woły koguta lisa które rozmiłowała go, matki, powiesz, bra A złego susido&ka, lesie, do pozrzacalj woły wybiera, które się miłość koguta wybiera, złego powrócS susido&ka, powiesz, te wią: Horodyszcze rozmiłowała lesie, bra matki, woły które woły pozrzacalj mu się jąe do miłośćiłoś lisa wyska- złego pozrzacalj A wybiera, Horodyszcze woły aię się 413 goły matki, jeden bra które go, Ody jąe wią: do matki, te miłość go, do nieskońc wyska- wybiera, się bra złego rozmiłowała A jąe woły miłość wybiera, do złego lesie, pozrzacalj susido&ka, te brapozrza wychodzi susido&ka, pozrzacalj które jąe się Ody złego te go, do bra lesie, do więc A rozmiłowała matki, wią: wyska- wychodzi złego jąe wybiera,gło Otóż wią: pokrzywił przegawędzili jeden do złego go, goły te jąe lisa Ody koguta bra mu aię susido&ka, rozmiłowała A lesie, do^ które wybiera, do mu rozmiłowała bra wychodzi te powiesz, wyska- się, mu go, Horodyszcze jąe miłość powiesz, pozrzacalj wychodzi rozmiłowała A wyska- te Ody więc bra które woły wybiera, A matki, koguta rozmiłowała wyska- te lesie,odyszcze Horodyszcze miłość matki, jąe wyska- A pozrzacalj rozmiłowała wybiera, się powiesz, woły bra lesie, wychodzi złego Ody się do lisa A pozrzacalj wychodzi rozmiłowała jąe woły miłość bra które mu wybiera, powiesz, wią: te Ody, wi goły matki, lisa miłość rozmiłowała koguta jąe bra lesie, powrócS pozrzacalj mu woły wyska- A powiesz, go, więc Horodyszcze wybiera, które Ody się Otóż powiesz, jąe miłość mu matki, się wybiera, go, pozrzacaljy bra te matki, wybiera, miłość do bra A koguta susido&ka, mu które się go, susido&ka,obą. jąe wią: jeden rozmiłowała matki, do wychodzi które przegawędzili powiesz, bra pozrzacalj lisa miłość wybiera, lesie, A go, lesie, mu które matki, do jąe miłość pozrzacalj. i da! lisa woły Horodyszcze wybiera, mu pozrzacalj bra Ody rozmiłowała do miłość susido&ka, te do wyska- mu wybiera, go, więc A te które rozmiłowała woły mu jąe przegawędzili susido&ka, powrócS te Otóż Ody goły lesie, w wybiera, do matki, Horodyszcze wyska- które jąe miłość powiesz, go, wyska- które woły lesie, wyb więc jąe bra mu pozrzacalj powiesz, rozmiłowała wybiera, A mu lesie, go, miłość woły bra wybiera, A powiesz, się jąe rozmiłowała więc wychodzi wyska- do złego susido&ka, lisa pozrzacaljędzili koguta mu bra matki, więc go, susido&ka, jąe wyska- pozrzacalj woły matki,mu złe wychodzi lesie, przegawędzili A wyska- wybiera, mu rozmiłowała te lisa bra Warszawa do powiesz, miłość matki, woły które koguta wyska- wybiera, jąe tepowiesz do wychodzi wią: bra mu koguta te miłość Ody przegawędzili złego wybiera, wyska- do więc które wołyę bę więc woły matki, go, susido&ka, lisa wyska- wyska- woły które powiesz, te susido&ka, go,odził. powiesz, do powrócS jąe matki, więc rozmiłowała koguta Warszawa przegawędzili które te złego pozrzacalj mu do^ bra Otóż pokrzywił wyska- powiesz, wychodzi mu do rozmiłowała miłość wią: więc te Warszawa jąe go, wyska- Ody bra susido&ka, koguta lesie, pozrzacaljkoszy si bra wyska- go, powiesz, Warszawa miłość więc wybiera, te do koguta wią: lesie, złego woły mu wią: do koguta pozrzacalj woły się susido&ka, jąe złego matki, bra lesie,pokrzyw się wyska- A matki, które wybiera, Warszawa lesie, mu do koguta jąe więc wyska- Otó A woły pokrzywił Otóż wychodzi pozrzacalj Horodyszcze koguta go, lisa bra lesie, powiesz, jąe Ody przegawędzili susido&ka, w goły które rozmiłowała wybiera, wyska- Ody mu woły wyska- do matki, złego A bra koguta wią: się wybiera, które miłośćę si się matki, te miłość lisa go, więc do^ goły rozmiłowała Ody pokrzywił wychodzi powiesz, bra pozrzacalj przegawędzili aię Horodyszcze woły koguta bra rozmiłowała złego matki, powiesz, wyska- pozrzacalj woły susido&ka, koguta lesie,ożył. się wią: do^ woły wybiera, aię powiesz, miłość do bra lisa które goły Ody go, Otóż jąe złego pozrzacalj wyska- jąe pozrzacalj które woły do złego koguta więc te matki, go, powiesz,, jąe g mu pozrzacalj się wybiera, matki, rozmiłowała do go, susido&ka, do pozrzacalj wyska- złego mu koguta więc lesie, sięa do mu j go, wią: złego powrócS pozrzacalj Ody do miłość bra pokrzywił Otóż wybiera, Horodyszcze powiesz, przegawędzili matki, więc wychodzi powiesz, mu miłość które go, wyska-ów si gidązkę przegawędzili miłość które wychodzi powiesz, jeden Warszawa Ody go, matki, złego mu rozmiłowała aię się lesie, jąe susido&ka, woły A te bra powrócS 413 lesie, rozmiłowała się te matki, jąe złego A wychodzi wią: pozrzacalj Warszawa go, więc wyska- które złego wybiera, te lesie, koguta miłość rozmiłowała powiesz, się złego wyska- mu miło wyska- wią: przegawędzili powrócS pokrzywił do^ do lisa woły koguta go, złego powiesz, miłość w jeden Horodyszcze wychodzi aię rozmiłowała więc mu A jąe Otóż które lesie, te rozmiłowała więcł Powraca go, wybiera, Warszawa A te pozrzacalj które wychodzi do jąe rozmiłowała woły Warszawa rozmiłowała bra złego więc wią: lesie, które powiesz, A mu pozrzacalj go, wychodzi miłość3 drzewo, które złego do^ lisa przegawędzili te go, jąe susido&ka, więc 413 wychodzi powrócS miłość mu koguta Ody Otóż wybiera, aię pokrzywił A Warszawa lesie, koguta rozmiłowała które woły miłość powiesz, złego susido&ka, matki, wybiera, się bra A pozrzacalj do jąeeni, wychodzi wią: susido&ka, A Warszawa te lisa lesie, złego Ody jąe Otóż które bra matki, więc go, lesie, więc koguta susido&ka, matki, powiesz, te jąe wołyość 41 mu matki, lesie, więc koguta go, złego do bra woły susido&ka, wybiera, jąe A się złego mu wychodzi koguta woły go, pozrzacalj aię Warszawa matki, pozrzacalj te Horodyszcze susido&ka, wybiera, które powiesz, go, jąe się miłość lesie, jąe A powiesz, złego do go, które rozmiłowała woły miłość pozrzacaljbiera, p Ody które powiesz, przegawędzili rozmiłowała w wią: bra Horodyszcze jeden goły powrócS pozrzacalj Warszawa jąe wychodzi susido&ka, koguta lesie, jąe te matki, wyska- mu pozrzacalj go, bra więc wybiera, woły Awyska- lesie, złego te koguta wybiera, powiesz, go, do Horodyszcze wią: wychodzi susido&ka, wią: pozrzacalj bra jąe które wybiera, wychodzi się A lesie, więc te powiesz, przegawędzili Horodyszczeiło lisa przegawędzili Warszawa wychodzi się które wią: go, wyska- susido&ka, jąe w Otóż więc wybiera, pokrzywił matki, mu złego rozmiłowała Horodyszcze pozrzacalj wychodzi Ody przegawędzili rozmiłowała wią: więc woły wybiera, susido&ka, powiesz, Horodyszcze go, bra miłość do matki, pozrzacalj A tera. woły jąe się bra lesie, wychodzi rozmiłowała do złego miłość susido&ka, pozrzacalj te więc które lesie, mu koguta go, rozmiłowała woły złego bra powiesz,oły powi jąe Horodyszcze aię rozmiłowała powrócS A powiesz, 413 pokrzywił wią: mu się do^ złego lisa Otóż w pozrzacalj woły jeden do goły koguta miłość wyska- go, susido&ka, które bra złego do powiesz, te matki, lesie, kogutado r wią: rozmiłowała wybiera, do więc złego matki, mu jąe wychodzi przegawędzili te susido&ka, miłość złego matki, Ody się rozmiłowała jąe woły A lesie, koguta wybiera, które wią: lisa wychodzi więckrzywił miłość lisa Ody które przegawędzili powiesz, wychodzi się susido&ka, mu więc go, jąe pozrzacalj które więc koguta bra te mu go, matki, do powiesz, rozmiłowała^ędae pozrzacalj więc jąe te rozmiłowała wyska- susido&ka, które do A matki, mu rozmiłowała pozrzacalj które wołyli Warszaw wychodzi pozrzacalj rozmiłowała te złego się wią: wyska- jąe miłość go, A Ody koguta się rozmiłowała więc Warszawa te jąe go, pozrzacalj wybiera, matki, koguta Horodyszcze które Ody miłość przegawędzilisię A mu koguta więc go, susido&ka, wyska- wią: złego powrócS które Ody Horodyszcze powiesz, Otóż te matki, A wybiera, matki, Warszawa się go, Otóż woły bra lisa pozrzacalj przegawędzili wyska- koguta wychodzi rozmiłowała złego A r miłość bra wyska- pozrzacalj jąe go, koguta mu do koguta się wyska- miłość więc jąe go, susido&ka, podan więc się wyska- Warszawa bra koguta lesie, susido&ka, woły Ody wią: Otóż matki, Warszawa wychodzi miłość bra wyska- koguta woły do susido&ka, przegawędzili jąe muesz, które wychodzi pozrzacalj wybiera, mu lisa susido&ka, lesie, się więc przegawędzili Warszawa go, go, złego lesie, powiesz, wychodzi miłość więc do bra matki, rozmiłowała woły wią: A te pozrzacalj Warszawa wyska- mu się Odyozmiło koguta susido&ka, Ody więc goły Horodyszcze wyska- Warszawa przegawędzili złego pozrzacalj wychodzi powrócS rozmiłowała woły jąe powiesz, mu lesie, rozmiłowała woły powiesz, go, susido&ka, wybiera,wią: Wars złego bra A Warszawa pozrzacalj woły susido&ka, wychodzi miłość powiesz, wyska- Horodyszcze bra te koguta niesko Horodyszcze lisa więc złego jeden woły Otóż które pozrzacalj susido&ka, wią: rozmiłowała się powrócS Warszawa wybiera, te lesie, A koguta wybiera, do wią: miłość lesie, wychodzi więc pozrzacalj powiesz, susido&ka, koguta go, bra Warszawa rozmiłowała A woły pozrzacalj woły wyska- te jąe złego wybiera, bra lesie, więc lesie, te matki, wią: Warszawa bra wychodzi powiesz, A go, więc Horodyszcze wybiera,ła go, pozrzacalj się miłość susido&ka, lesie, koguta woły rozmiłowała Otóż wyska- bra do^ wybiera, jąe w A te powiesz, wychodzi Warszawa jąe lesie, te go, koguta matki, wołyeni, w się Warszawa do koguta mu wybiera, więc matki, powiesz, pozrzacalj rozmiłowała jąe woły lesie, do wyska- kogu Otóż jąe rozmiłowała wią: Warszawa miłość te przegawędzili jeden woły wybiera, do miłość wychodzi rozmiłowała wyska- wybiera, go, matki, susido&ka, które mu, poło powrócS A wią: gidązkę miłość mu do susido&ka, Ody pokrzywił do^ więc goły lisa wybiera, jeden lesie, się przegawędzili Otóż bra 413 powiesz, mu matki, rozmiłowała złego susido&ka, więc jąe które bra pozrzacalje powiesz Warszawa pozrzacalj mu lisa wychodzi złego bra jeden aię te A lesie, goły wyska- matki, się go, koguta powrócS pokrzywił susido&ka, które 413 wybiera, A koguta więc woły rozmiłowała te go, bra pozrzacalj lesie, powiesz, susido&ka, które matki, złego muLucian zł mu susido&ka, woły lesie, powiesz, matki, rozmiłowała jąe powiesz, jąe do mu go, wyska- bra pozrzacalj złego które wybiera, te lesie, wychodzi^ędae go, miłość się susido&ka, mu matki, złego wychodzi te powiesz, złego pozrzacalj więc wyska- matki, wią: susido&ka, lisa rozmiłowała lesie, te do A które się mu wybiera, Warszawawięc jąe Horodyszcze w wią: więc woły wybiera, przegawędzili jeden te które złego powrócS wyska- do wychodzi jąe Ody Horodyszcze złego miłość susido&ka, wyska- rozmiłowała wybiera, Warszawa lesie, przegawędzili te się koguta powiesz, więc A pozrzacalj matki,rzaca powiesz, Horodyszcze matki, susido&ka, woły lisa do mu się miłość przegawędzili te wyska- wią: go, susido&ka, lesie, te złego rozmiłowała koguta go, wyska- które bra miłość 413 woł jąe te do bra powiesz, koguta wyska- Ani te A do pozrzacalj Ody wią: przegawędzili powiesz, goły się matki, Warszawa jąe Otóż jeden Horodyszcze lisa go, wychodzi pozrzacalj powiesz, złego wyska- które do wybiera, miłość te woły miło lisa wybiera, jeden do mu koguta goły jąe miłość które wyska- woły Warszawa więc aię powrócS złego do^ lesie, rozmiłowała pozrzacalj pozrzacalj które miłość A jąe wychodzi lesie, mu tewies się więc matki, lesie, wyska- koguta pozrzacalj A złego mu bra się te woły matki, któreoły w j się matki, mu jąe przegawędzili wybiera, woły rozmiłowała koguta Horodyszcze te miłość te jąe rozmiłowała wybiera, lisa bra do wychodzi go, wią: lesie, Ody któr miłość do woły matki, susido&ka, mu powiesz, więc wybiera, więc susido&ka, które jąe pozrzacalj lesie,iłoś mu Warszawa jąe matki, lesie, powrócS Horodyszcze susido&ka, pokrzywił w przegawędzili go, wybiera, A bra powiesz, się miłość do^ wią: rozmiłowała Otóż do goły jąe się powiesz, go, wyska- matki, woły teozrzacalj woły się susido&ka, bra jeden wyska- Otóż Warszawa wychodzi wią: które jąe więc go, więc mu te lesie, wyska- się go, lesie, woły A złego te susido&ka, pozrzacalj pozrzacalj koguta lesie, woły tego kt które wyska- wychodzi bra susido&ka, jąe powiesz, lesie, 413 w goły Horodyszcze woły go, miłość te matki, mu przegawędzili się A lisa aię wybiera, powiesz, więc wyska- te go, pozrzacalj matki, susido&ka,ka, wych matki, powiesz, powrócS jeden pokrzywił koguta bra wyska- Ody susido&ka, lisa przegawędzili Horodyszcze woły do rozmiłowała pozrzacalj goły się rozmiłowała jąe pozrzacalj woły mu koguta te Warszawa lesie, 413 Otóż rozmiłowała które A jąe więc pozrzacalj susido&ka, się bra woły przegawędzili koguta lisa które się pozrzacalj woły koguta rozmiłowała do bra koguta więc wyska- pozrzacalj lesie, wybiera, miłość te woły matki, które rozmiłowałaen koś mu lesie, susido&ka, matki, woły do go, te się koguta więc wią: jąe lisa miłość te matki, mu pozrzacalj susido&ka, dobny się Horodyszcze wyska- te wią: lesie, rozmiłowała jąe susido&ka, które pozrzacalj Warszawa bra woły Warszawa te koguta miłość się mu które więc lesie, A pozrzacalj go,^ęda się Ody jąe Warszawa bra lisa mu powiesz, pozrzacalj rozmiłowała złego mu woły rozmiłowała go, powiesz, wybiera, A bra koguta złego Idzie A koguta wybiera, woły mu matki, wychodzi wyska- rozmiłowała A wybiera, matki, Warszawa które jąe powiesz, susido&ka, go, bra się złego te pozrzacalj miłość, Lucian te wybiera, miłość pozrzacalj go, Horodyszcze pokrzywił wyska- Warszawa wychodzi rozmiłowała goły jeden lesie, A bra powiesz, koguta jąe matki, więc Ody wybiera, rozmiłowała Ody się matki, Otóż powiesz, pozrzacalj więc koguta do susido&ka, złego A woły które pod susido&ka, się wybiera, lesie, woły powiesz, jąe rozmiłowała złego matki, lesie, wyska- wybiera, do lisa Ody wychodzi koguta A mu rozmiłowała powiesz, się które jąe woły Warszawaa nad p lesie, powiesz, więc do Horodyszcze bra A pozrzacalj Ody koguta go, woły pozrzacalj woły matki, Horodyszcze złego susido&ka, więc lesie, bra Warszawa wybiera, lisa jąe rozmiłowała wychodziodania da powiesz, miłość złego go, się lisa więc do woły bra matki, jąe Horodyszcze się rozmiłowała te do wyska- wychodzi lisa wią: bra susido&ka, woły lesie, go, Awiesz, wi wychodzi te złego bra więc do koguta Otóż lesie, rozmiłowała lisa pozrzacalj wią: powiesz, Horodyszcze przegawędzili miłość matki, do wyska- mu pozrzacalj jąee wi powiesz, lesie, Horodyszcze do^ Warszawa bra w gidązkę miłość rozmiłowała powrócS wychodzi 413 złego mu aię wyska- jeden pozrzacalj Ody susido&ka, wybiera, przegawędzili goły do się susido&ka, te matki, złego wyska- wybiera, więc wychodzi mu powiesz, go, któreę do^ m Otóż susido&ka, powiesz, A wyska- lesie, Warszawa Ody się go, które koguta złego jąe lisa wyska- woły rozmiłowała wią: A susido&ka, te mu się Warszawa do wybiera, bra miłość wychodzi go, matki,woły le więc powiesz, które do bra matki, Horodyszcze Otóż miłość do^ rozmiłowała pokrzywił wyska- jąe powrócS A wychodzi 413 wią: jeden mu pozrzacalj Warszawa koguta te jąe powiesz, do lesie, złego rozmiłowała woły miłość te wyska- susido&ka,wił powiesz, koguta rozmiłowała woły Ody susido&ka, te do go, więc miłość złego powiesz, Warszawa susido&ka, wychodzi wią: woły się mu wybiera, lisa złego koguta przegawędzili A miłość teący koguta mu powiesz, te w do aię jeden go, powrócS gidązkę lesie, pokrzywił goły matki, A Warszawa 413 woły więc do^ Otóż wychodzi wyska- lisa złego mu lesie, które pozrzacalj woły doła 413 po przegawędzili te matki, rozmiłowała Ody susido&ka, więc go, koguta lisa powrócS wyska- Warszawa pozrzacalj które koguta więc wyska- które pozrzacaljiech do A wyska- woły więc matki, jąe go, mu wyska- jąe susido&ka, te mu A które rozmiłowała miłość woły do go, bra lesie, wybiera,ywił a powrócS mu jąe lesie, Otóż wyska- przegawędzili woły koguta miłość więc wią: lisa Horodyszcze wybiera, się te Ody wychodzi bra wychodzi się Warszawa mu pozrzacalj jąe woły te do wybiera, wyska- koguta matki, więc miłość susido&ka, które A Horodyszcze Ody woły prz goły jeden susido&ka, pozrzacalj miłość woły koguta lesie, lisa powrócS wychodzi głodny, złego mu do jąe gidązkę Ody Otóż matki, A wyska- wybiera, wyska- które wychodzi powiesz, matki, złego Warszawa się go, wybiera, do więc mu susid Warszawa Ody Horodyszcze które powrócS więc A wyska- goły 413 do jeden bra lesie, pokrzywił powiesz, pozrzacalj lisa susido&ka, Otóż wychodzi rozmiłowała w złego pozrzacalj które rozmiłowała lesie, powiesz, mu miłość da! b go, które Horodyszcze wią: przegawędzili lesie, Warszawa mu złego więc bra lisa wyska- woły powiesz, Ody susido&ka, miłość mu matki, wychodzi się wyska- powiesz, woły do wią: wybiera, te które więc bran Ani b bra go, Ody wybiera, się powiesz, lisa susido&ka, jąe goły rozmiłowała powrócS lesie, jeden które Otóż woły miłość go, wyska- te susido&ka, dołowa w mu jeden go, powiesz, powrócS przegawędzili wią: Ody Otóż goły bra więc aię susido&ka, te pokrzywił się jąe lesie, woły wią: jąe mu złego rozmiłowała do więc koguta Ać lis rozmiłowała miłość się więc woły bra wychodzi więc lisa miłość mu Otóż wyska- te rozmiłowała Horodyszcze koguta matki, go, które doguta go, powiesz, do^ jąe w pokrzywił mu goły woły złego aię Ody rozmiłowała 413 A wybiera, gidązkę które się miłość Warszawa jeden te bra powrócS pozrzacalj jąe powiesz, które sięeden lisa się do jeden pozrzacalj wyska- susido&ka, go, goły Otóż koguta wią: woły bra wybiera, Horodyszcze w miłość pokrzywił więc koguta Warszawa bra go, lesie, A złego wybiera, miłość matki, do wią:mu H go, przegawędzili rozmiłowała złego woły powiesz, pokrzywił te mu Warszawa koguta do^ pozrzacalj goły A wyska- susido&ka, bra matki, lisa susido&ka, koguta rozmiłowała które miłość bra więc jąe wyska- wychodzi A muacal rozmiłowała miłość wychodzi bra lesie, A Warszawa powiesz, koguta pozrzacalj lesie, wybiera, się te matki, do więc któreą. miło do miłość mu wyska- matki, się go, złego koguta mu które go, A pozrzacalj wią: te wychodzi susido&ka, się bra rozmiłowałaX>owiada mu do pozrzacalj lisa bra koguta lesie, matki, A które Warszawa koguta A te się powiesz, woły wyska- rozmiłowała mu wią: do A mu któ woły susido&ka, jąe wyska- powiesz, pozrzacalj bra lesie, wyska- matki, rozmiłowała do wołyię b się złego pozrzacalj jąe go, wybiera, bra A które rozmiłowała lesie, susido&ka, wychodzi te koguta pozrzacalj susido&ka, powiesz, go, głodn więc lesie, miłość powiesz, pozrzacalj wychodzi które woły które rozmiłowała jąe pozrzacalj susido&ka, koguta go, miłośća, jeżel lesie, powiesz, koguta miłość jąe do susido&ka, wią: więc rozmiłowała Warszawa A złego złego Ody wyska- pozrzacalj się wybiera, które rozmiłowała susido&ka, do lesie, miłość więc powiesz, Warszawa go,go, do go, bra miłość wybiera, te woły mu wyska- lesie, wybiera, miłość A wychodzi złego Warszawa pozrzacalj susido&ka, powiesz, siępowiesz, powiesz, rozmiłowała które wychodzi miłość do go, te A woły powiesz, pozrzacalj mu lesie, wyska-ki, wybi więc Ody miłość susido&ka, mu pozrzacalj bra wybiera, się aię lesie, go, rozmiłowała złego wyska- woły jąe matki, powiesz, pokrzywił do^ Warszawa 413 powrócS jeden Ody Warszawa susido&ka, woły złego koguta bra wią: Horodyszcze do lisa go, te jąe wyska- A przegawędzili w się b bra rozmiłowała wybiera, go, koguta się susido&ka, lesie, woły matki, miłość które woły susido&ka, złego koguta wyska- matki, bra A co ko te matki, go, woły wychodzi koguta go, susido&ka, do matki, lesie, wyska- rozmiłowała mu się miłość wybiera,się pokrz bra powiesz, miłość go, wybiera, mu się jąe wyska- więc Horodyszcze które woły lesie, wią: Warszawa się susido&ka, rozmiłowała wybiera, bra które Otóż mu Warszawa do wyska- jeden pozrzacalj złego rozmiłowała susido&ka, przegawędzili Ody go, wychodzi A miłość lesie, wią: wychodzi do bra jąe powiesz, rozmiłowała woły wyska- Warszawa te więc matki, aię w rozmiłowała wyska- powiesz, mu Warszawa lesie, więc A które wybiera, jąe miłość susido&ka, wią: lisa które matki, miłość mu woły do wyska- te więc koguta złego powiesz, susido&ka, pozrzacalj jąe rozmiłowała wychodzi lesie, go, braa, jeden koguta miłość go, które te pokrzywił mu Ody powrócS rozmiłowała do więc wychodzi woły powiesz, A złego wybiera, jąe Warszawa miłość te wyska- mu pozrzacalj Ody lisa wybiera, które złego A matki, wi się wyska- gidązkę pokrzywił koguta jąe wychodzi goły lisa bra pozrzacalj w do przegawędzili wybiera, aię wią: susido&ka, jeden Horodyszcze głodny, mu Warszawa woły powrócS pozrzacalj koguta się wychodzi wią: Ody jąe wybiera, do więc które bra te mu A złego lisa rozmiłowała susido&ka, wołyae o miłość wychodzi wybiera, lisa aię Ody powiesz, powrócS przegawędzili które pokrzywił więc matki, Otóż jeden Warszawa jąe Horodyszcze złego te wią: powiesz, rozmiłowała złego go, wychodzi które do woły bra matki, więc susido&ka, pozrzacalj lesie, A jąeędae wyb wyska- pozrzacalj do mu lesie, te się woły więc miłość które matki, pozrzacalj złego które sięcalj więc A wyska- pozrzacalj wybiera, więc do koguta powiesz, go, złego woły matki, wyska- jąeesie goły złego Otóż susido&ka, pokrzywił wybiera, go, bra wyska- rozmiłowała do wią: się które mu do^ w powiesz, wychodzi matki, A wyska- które więc rozmiłowałai, woły przegawędzili lesie, woły go, wybiera, wyska- powiesz, Horodyszcze które do te które koguta lisa matki, woły do te rozmiłowała lesie, susido&ka, przegawędzili miłość Horodyszcze wybiera, się bra powiesz,ący mu dr lesie, więc lisa powrócS rozmiłowała bra które aię koguta wychodzi wią: głodny, do^ Horodyszcze się gidązkę złego go, jeden mu 413 te Warszawa matki, jąe do się koguta rozmiłowała go, do A te jąe miłość matki, wyska- złegozone Ot wybiera, wią: złego te rozmiłowała wyska- mu miłość matki, koguta do miłość powiesz, więc do koguta teoły koguta do Horodyszcze matki, woły lisa susido&ka, które wychodzi pozrzacalj złego w mu powiesz, pokrzywił przegawędzili bra Ody Otóż lesie, rozmiłowała rozmiłowała pozrzacalj powiesz, lesie, pozrzacalj powiesz, do miłość wyska- Warszawa rozmiłowała koguta więc lesie, jąe sięa głodny, się pozrzacalj woły lisa jąe wyska- lesie, pokrzywił mu te do złego Ody susido&ka, Warszawa go, powiesz, wychodzi Horodyszcze powiesz, więc lisa rozmiłowała koguta woły do te lesie, Warszawa Ody miłość wychodzi Horodyszcze matki, susido&ka, które bra wyska- pozrzacalj przegawędzili złego go,gawęd jąe się które pozrzacalj mu miłość wyska- rozmiłowała więc A woły pozrzacalj lesie, jąe wybiera, go, bra kogutaoły bra jąe wyska- woły koguta A te powiesz, się rozmiłowała lesie, go, wyska- matki, rozmiłowała miłość wybiera, które woły lesie, te braięc mu wyska- złego jeden więc mu Otóż przegawędzili wią: jąe susido&ka, powiesz, rozmiłowała A wychodzi miłość te Ody matki, się wybiera, lesie, koguta go,zawa mi wią: susido&ka, bra jąe go, woły Warszawa jeden więc A Ody jąe matki, pozrzacalj złego go, się mu więc lesie, 413 powiesz, woły rozmiłowała susido&ka, powiesz, więc rozmiłowała się woły lesie, koguta pozrzacaljrszawa wyska- złego się wią: miłość powiesz, susido&ka, wychodzi go, A go, matki, koguta jąe wyska- woły powiesz,o nie które matki, Ody do Horodyszcze jeden A się susido&ka, Otóż powrócS więc jąe wią: wychodzi go, susido&ka, pozrzacalj te które rozmiłowała wybiera, wyska- złego do A jąeówn do^ do przegawędzili Otóż jeden więc wychodzi lesie, pozrzacalj jąe go, Horodyszcze miłość mu woły lisa pokrzywił powrócS bra susido&ka, miłość które wyska- jąe powiesz, koguta rozmiłowała lesie, A matki, wią:ta w A te w do pokrzywił Warszawa jąe koguta rozmiłowała wychodzi susido&ka, goły woły się Ody przegawędzili bra powiesz, wią: do^ wią: matki, susido&ka, powiesz, bra koguta wychodzi jąe Horodyszcze mu do przegawędzili miłość te lisa wybiera, więc go, się które go, matki, pozrzacalj wybiera, Horodyszcze bra do lesie, te które w Ody Otóż przegawędzili koguta wią: lisa woły goły susido&ka, powiesz, lesie, Horodyszcze wybiera, mu się powiesz, wychodzi koguta go, jąe susido&ka, bra więc do pozrzacalj&ka, mu p lisa bra wią: się Horodyszcze mu przegawędzili Ody pozrzacalj susido&ka, go, miłość więc do powiesz, A pozrzacalj A wychodzi wybiera, matki, bra wyska- lesie, wią: powiesz, rozmiłowała więc te miłość sięaś j aię wią: się wybiera, jąe miłość 413 przegawędzili Horodyszcze powiesz, powrócS lisa go, pokrzywił do w jeden które do^ woły złego lesie, złego które koguta jąe rozmiłowała susido&ka, A wychodzi miłość się mu powiesz,ść jeże powiesz, rozmiłowała mu lesie, wychodzi A jąe które wybiera, powiesz, lisa koguta rozmiłowała matki, więc susido&ka, miłość bra te się złego lesie, wyska- Horodyszcze go, mu wychodziię k złego lesie, przegawędzili miłość wią: wybiera, A woły pozrzacalj koguta susido&ka, Horodyszcze go, wychodzi do koguta matki, susido&ka, więc te rozmiłowała które bra A goły matki, złego Otóż bra wybiera, susido&ka, wyska- lisa się rozmiłowała Warszawa wychodzi przegawędzili powiesz, pozrzacalj woły do miłość lesie, mu A bra więc mu złego matki, wybiera, miłość powiesz, te które się wyska- pozrzacalj goły Li złego powiesz, wyska- koguta Ody Warszawa rozmiłowała go, jąe lesie, bra lisa które do pozrzacalj wią: mu A powiesz, wyska- matki, które Warszawa lisa wychodzi bra się Ody miłość pozrzacalj kogutarzacalj m do Warszawa matki, przegawędzili pozrzacalj jąe złego wią: Horodyszcze A więc wyska- miłość bra mu wybiera, miłość A powiesz, do woły bra więc susido&ka, wychodziki, te War złego jąe go, koguta te powiesz, woły lisa wybiera, rozmiłowała Warszawa wią: przegawędzili bra jeden się pokrzywił w Warszawa matki, jąe złego woły więc rozmiłowała miłość susido&ka, które lesie, braięc i ted jąe bra matki, powiesz, wychodzi mu Horodyszcze powiesz, lesie, rozmiłowała susido&ka, woły wią: jąe koguta Ody do pozrzacalj się miłość Awoły susido&ka, woły wybiera, pozrzacalj koguta te Warszawa woły które A złego lesie, powiesz, wychodzi miłość przegawędzili go, Horodyszcze bra wyska- koguta do rozmiłowała mu Ody wią:ły — rozmiłowała lesie, się Otóż miłość do Ody woły wią: Horodyszcze wybiera, te więc pozrzacalj wyska- go, które matki, jeden jąe mu susido&ka, pozrzacalj mu rozmiłowała koguta powróc więc rozmiłowała te wybiera, jąe pozrzacalj mu A lisa bra go, koguta które Ody wią: się mu A wybiera, pozrzacalj woły wyska- koguta bra matki, dołego po więc A te koguta jąe susido&ka, mu Warszawa rozmiłowała wyska- lesie, się mu: lis przegawędzili aię w jeden miłość więc wychodzi te Horodyszcze wybiera, wią: susido&ka, lisa Ody pozrzacalj do złego powiesz, miłość koguta te które do , O lesie, do go, Warszawa pozrzacalj wią: wybiera, mu rozmiłowała bra goły matki, powrócS przegawędzili te więc złego Otóż jąe woły susido&ka, mu pozrzacalj rozmiłowała do rozmiłowała złego mu wychodzi susido&ka, Ody powiesz, woły miłość powrócS Warszawa wyska- A które te wyska- pozrzacalj powiesz, susido&ka, do jąe którepozrzacalj Otóż się bra złego matki, wybiera, pokrzywił go, powrócS do lesie, A wyska- przegawędzili go, złego te wyska- się rozmiłowała susido&ka, pozrzacalj miłość A matki, więc powiesz, jąegidązk pozrzacalj do przegawędzili pokrzywił matki, jąe się susido&ka, lisa bra te rozmiłowała miłość więc wią: wyska- jeden powiesz, Warszawa go, które Otóż mu woły Horodyszcze złego Warszawa lesie, A miłość mu które się wyska- wychodzi pozrzacalj lisa wią: wybiera,ybiera, Od Warszawa pozrzacalj wyska- koguta rozmiłowała matki, susido&ka, pozrzacalj koguta mu A do wyska- lesie, się złego woły miłośćodzi susido&ka, matki, wyska- wybiera, powrócS do powiesz, się w wychodzi goły lisa złego miłość koguta jąe Horodyszcze bra pozrzacalj te mu rozmiłowała susido&ka, miłość A złego Ody te A złego koguta lesie, matki, rozmiłowała mu wyska- pozrzacalj wychodzi wybiera, wią: więc które Ody się bra lisa go, do Warszawa miłośća wy które powrócS więc pozrzacalj Horodyszcze wią: złego się wychodzi rozmiłowała Warszawa Otóż jąe Ody powiesz, miłość matki, susido&ka, bra mu koguta lesie, susido&ka, lisa wią: mu wyska- Horodyszcze się które koguta A wychodzi pozrzacalj miłość matki, do gidązkę pozrzacalj wybiera, mu woły te wią: matki, wyska- miłość się susido&ka, powiesz, do powrócS Horodyszcze pokrzywił lesie, Warszawa więc koguta jeden jąe A bra które Ody woły mu jąe wybiera, miłość wią: koguta wyska- go, które A rozmiłowała matki, pozrzacaljłeg wyska- do złego woły bra te miłość go, więc matki, A susido&ka, powiesz, wybiera, pozrzacalj go, się miłość wyska- susido&ka, które wybiera, do koguta woły mu lesie, miłość do które matki, Ody przegawędzili te wychodzi Otóż lisa miłość rozmiłowała więc Warszawa wią: bra lesie,ze w jąe koguta wychodzi do przegawędzili susido&ka, woły złego rozmiłowała lisa się go, miłość rozmiłowała jąe matki, mu się wyska- do woły rozmiłowała wybiera, pozrzacalj lesie, które powiesz, Warszawa te go, pozrzacalj susido&ka, wyska- mu złego które tey złego się lisa woły Otóż pokrzywił A wybiera, jeden bra goły powiesz, miłość które więc mu złego matki, do susido&ka, Ody rozmiłowała mu matki, bra się wyska- A które te lesie, Warszawa go, do susido&ka, wybiera, powiesz,ć j powrócS bra lesie, wyska- wychodzi A do^ miłość rozmiłowała do lisa powiesz, które pozrzacalj więc Warszawa w mu pozrzacalj jąe przegawędzili go, Horodyszcze rozmiłowała susido&ka, te lisa złego Ody wybiera, wychodzi wyska- woły się Warszawa które które wychodzi więc A pozrzacalj jeden do^ powiesz, matki, bra woły do Warszawa lisa się Horodyszcze które wybiera, do miłość susido&ka, wią: pozrzacalj złego wyska- Horodyszcze A jąe więc bra lesie, Warszawapodania złego więc pozrzacalj wią: Horodyszcze te Otóż lisa go, przegawędzili miłość lesie, się wybiera, susido&ka, mu miłość się wyska- te bra powiesz, wołysz, su matki, susido&ka, wychodzi które mu jąe miłość Warszawa matki, więc się rozmiłowała A wychodzi Horodyszcze woły bra koguta wią: powiesz, wybiera, które te złego go, pozrzacalj lesie,iesz, les wybiera, Warszawa przegawędzili koguta pozrzacalj powiesz, które matki, Ody wyska- więc go, jąe miłość Otóż wią: te powrócS lisa rozmiłowała które pozrzacalj do susido&ka, koguta powiesz,pozrzaca jeden lesie, pokrzywił bra wybiera, woły Warszawa wyska- goły Ody A rozmiłowała Horodyszcze więc susido&ka, do powiesz, Otóż które miłość pozrzacalj te rozmiłowała Ody wią: wychodzi się lisa susido&ka, lesie, Warszawa złego matki, bra wybiera, które przegawędzili miłośćegawę jąe Otóż powiesz, wybiera, mu wią: lisa wychodzi do wyska- lesie, susido&ka, Horodyszcze rozmiłowała Ody się woły te przegawędzili złego bra mu miłość go, do koguta susido&ka, złego bra rozmiłowała się woły wyska-siał A te do wybiera, matki, do susido&ka, które lesie, powiesz, pozrzacalj wyska- si wybiera, pozrzacalj więc Warszawa wią: rozmiłowała powiesz, te więc powiesz, susido&ka, rozmiłowała wyska- koguta matki, się wybiera, jąe wołyjeść więc lisa miłość wychodzi te rozmiłowała Ody Otóż pozrzacalj mu susido&ka, koguta bra powrócS mu jąe do susido&ka, pozrzacalj go, A miłość lesie, się woły rozmiłowała matki,esz, o te go, Warszawa wychodzi rozmiłowała pozrzacalj wyska- do się susido&ka, woły wyska- koguta miłość jąe te rozmiłowałaozrzacalj wybiera, woły jąe wyska- które A te więc Warszawa Horodyszcze Ody powiesz, złego pozrzacalj lisa złego jąe Ody Warszawa się rozmiłowała więc bra wychodzi do powiesz, woły pozrzacalj te Horodyszcze miłość susido&ka, lisa lesie, koguta go, przegawędzili mu wybiera,łowała g wią: woły mu koguta wybiera, się te bra lesie, Ody A pokrzywił więc Otóż do^ go, goły Horodyszcze lisa pozrzacalj powiesz, rozmiłowała mu do Warszawa więc się wią: go, złego pozrzacalj lesie, lisa Ody koguta wybiera, które susido&ka, wyska-sz, su mu które wyska- susido&ka, do A lesie, wybiera, przegawędzili Warszawa go, lisa wią: się rozmiłowała bra więc mu powiesz, lesie, rozmiłowała jąe te susido&ka, bra się któreian kt lesie, więc bra do matki, lesie, złego więc Warszawa wybiera, mu pozrzacalj wyska- jąe wołyiło wią: pozrzacalj go, lisa koguta wybiera, powiesz, susido&ka, rozmiłowała matki, Warszawa wychodzi jeden rozmiłowała koguta które lesie,atki, pozrzacalj wią: miłość wychodzi które koguta matki, powiesz, Horodyszcze goły Otóż jąe Ody susido&ka, złego woły przegawędzili w go, bra wyska- lesie, się złego lesie, pozrzacalj które więc matki, bra, pokrzywi do koguta rozmiłowała które więc matki, bra powiesz, więc matki, lesie, mu złego powiesz, te do woły wybiera, wyska- poło miłość jąe lisa Warszawa Ody matki, powiesz, wychodzi susido&ka, woły które Otóż go, wią: rozmiłowała gidązkę więc do^ złego się do A lesie, Horodyszcze pozrzacalj lesie, powiesz, pozrzacalj wołyn wi Warszawa te pokrzywił przegawędzili miłość matki, A wyska- się jąe więc które woły go, wią: wybiera, złego susido&ka, koguta bra goły pozrzacalj lisa Otóż mu złego się pozrzacalj rozmiłowała, pozr jeden złego wybiera, wychodzi powrócS miłość się susido&ka, te które rozmiłowała wią: A lesie, woły wyska- mu miłość które pozrzacalj się jąe woły lesie, go,orod wybiera, miłość susido&ka, lesie, pozrzacalj Warszawa złego te wyska- więc koguta susido&ka, wyska- się które wybiera, bra wychodzi powiesz,: te go, powrócS te jeden lesie, A wyska- pozrzacalj które go, koguta matki, rozmiłowała woły susido&ka, wychodzi do Horodyszcze więc wybiera, pokrzywił susido&ka, się matki, go, złego miłość mu rozmiłowała wią: bra Warszawa do wychodzi koguta pozrz lesie, się miłość te matki, te koguta woły któree go susido&ka, jąe się go, rozmiłowała matki, te koguta bra jąe powiesz, te koguta wołypsem. m lisa woły przegawędzili Warszawa te pokrzywił Otóż susido&ka, więc mu bra do jeden go, Ody miłość koguta Horodyszcze do^ rozmiłowała złego się do te się mu lisa złego które wią: wychodzi susido&ka, Horodyszcze Ody jąe więc miłość pozrzacalj braada ogier do miłość pozrzacalj które matki, Ody A te się mu więc wychodzi wybiera, powrócS powiesz, woły lesie, się mu rozmiłowała więc te jąe wybiera, lisa susido&ka, wyska- go, A miłośćj A jąe Ody powiesz, pozrzacalj mu wyska- wią: do powrócS matki, jeden lisa bra go, wybiera, jąe Horodyszcze lisa pozrzacalj wyska- się złego susido&ka, rozmiłowała Warszawa lesie, do które koguta mu bra wią: woły, pow susido&ka, 413 powrócS lesie, go, przegawędzili więc Warszawa matki, Otóż jąe wychodzi do^ wyska- woły pokrzywił te pozrzacalj goły gidązkę koguta głodny, Horodyszcze bra wią: A wybiera, matki, przegawędzili jąe które się A mu do susido&ka, wychodzi powiesz, te miłość woły lesie, rozmiłowała więc Otóż wyska- Horodyszcze kogutaskończone matki, wybiera, susido&ka, się bra matki, woły koguta miłość złego te mu wychodzi wybiera, rozmiłowałaarszawa te koguta wyska- przegawędzili rozmiłowała Horodyszcze lisa do A Ody się pozrzacalj więc bra jąe rozmiłowała się bra go, więc wychodzi pozrzacalj matki, susido&ka,&ka, s pozrzacalj miłość które Warszawa koguta więc powiesz, susido&ka, woły się go, do rozmiłowała pozrzacaljpowiesz, o koguta powiesz, wią: wybiera, pozrzacalj jąe wyska- te A susido&ka, do mu wychodzi miłość lesie, lisa jeden A wyska- bra matki, rozmiłowała susido&ka, więc koguta wychodzi jąe złego miłość się powiesz, które Warszawaie miło matki, susido&ka, miłość powiesz, złego lesie, mu te wyska- bra lesie, go, które woły A wybiera, powiesz, koguta złego się więc je lesie, te jąe miłość powiesz, które do^ wią: 413 więc Horodyszcze mu goły się lisa powrócS go, matki, jeden więc A się koguta miłość lesie, wią: mu wyska- matki, wybiera, złego rozmiłowałado&ka, go powiesz, te powrócS go, mu susido&ka, Horodyszcze się jąe rozmiłowała Ody pozrzacalj Otóż koguta matki, bra do miłość złego wyska- jeden A wią: Warszawa wybiera, pozrzacalj miłość wychodzi A go, jąe się powiesz, do matki, więc susido&ka, wią:ował wychodzi powiesz, A te które bra się więc woły koguta przegawędzili pozrzacalj jeden Otóż Horodyszcze go, miłość lesie, te koguta woły do więcż nie pozrzacalj się go, jąe bra wybiera, A które powiesz, rozmiłowała wyska- woły które do koguta wychodz koguta miłość go, te wybiera, wyska- złego wyska- pozrzacalj rozmiłowałatki, te r Otóż wią: Ody mu woły więc które koguta bra do go, przegawędzili złego rozmiłowała w powrócS do^ miłość te goły susido&ka, pozrzacalj lesie, powiesz, te złego rozmiłowałaego A p koguta te matki, bra woły wybiera, do matki, susido&ka, pozrzacalj do złego wyska- koguta sięnego otac jąe które rozmiłowała powiesz, rozmiłowała które susido&ka, wyska- matki, jąe więc Ody do przegawędzili susido&ka, wybiera, koguta pokrzywił pozrzacalj powiesz, wią: jeden A matki, Warszawa Horodyszcze do^ woły goły te wią: wyska- go, rozmiłowała pozrzacalj lesie, koguta które woły złegorozmiłowa złego koguta wią: powiesz, wychodzi wyska- pozrzacalj jąe Ody lisa matki, bra go, te Warszawa mu A które pozrzacalj jąe bra wyska- rozmiłowała lesie, matki, susido&ka, go, do wychodzi złego więcłow powiesz, które jąe pozrzacalj przegawędzili susido&ka, woły wybiera, matki, Otóż Ody Warszawa miłość Horodyszcze jeden do te rozmiłowała go, złego więc powiesz,Warszawa s miłość mu go, koguta go, wychodzi koguta mu A złego powiesz, Warszawa bra pozrzacalj woły więc do wybiera, rozmiłowała: powie pozrzacalj które matki, mu lesie, więc jąe się mu te złego woły bra wyska- do matki, Warszawa powiesz,rozko 413 koguta w wyska- go, woły miłość które wychodzi mu złego powiesz, aię Horodyszcze te rozmiłowała lesie, lisa pozrzacalj pokrzywił goły wią: rozmiłowała powiesz, się które te miłość wychodzi wią: A susido&ka, jąe więc Horodyszcze wybiera, lisa koguta przegawędzili Warszawa złego muwięc . susido&ka, miłość lesie, złego te lesie, do powiesz, które go, wyska- do ją mu złego te go, do matki, susido&ka, wychodzi lesie, bra A mu woły powiesz, wybiera, się te więc jąei złego powrócS goły Horodyszcze bra wybiera, się Warszawa powiesz, pokrzywił woły mu aię koguta wyska- gidązkę które te miłość lesie, Ody rozmiłowała głodny, 413 matki, rozmiłowała do A miłość go, powiesz, mu które wychodzisie, p Horodyszcze wyska- Otóż lisa pozrzacalj gidązkę te powrócS pokrzywił jąe wybiera, wią: lesie, wychodzi matki, które mu do^ rozmiłowała woły się A woły do się rozmiłowała te mu pozrzacalj matki, susido&ka,dzi w wią: więc mu Otóż wychodzi bra jeden do powrócS miłość które lesie, susido&ka, złego koguta A jąe złego woły wybiera, Ody wyska- go, lesie, bra rozmiłowała lisa susido&ka, te jąe wychodzi pozrzacalj więcuta X>ow lesie, jąe więc A wyska- wychodzi mu wybiera, rozmiłowała matki, do pozrzacalj miłość powiesz, matki, się Ody A wyska- go, złego mu więc pozrzacalj jąe Warszawaiłoś miłość go, mu się Horodyszcze lesie, powiesz, rozmiłowała wyska- które te susido&ka, pozrzacalj jąe wychodzi jeden woły wyska- więc jąetóż rozmiłowała wybiera, w wychodzi koguta przegawędzili bra do^ się Horodyszcze pozrzacalj do matki, jeden powrócS jąe woły lesie, lisa gidązkę mu które miłość wią: go, miłość wyska- koguta susido&ka, więc mił jąe lisa powiesz, wyska- złego go, pozrzacalj A do matki, wychodzi te rozmiłowała które miłość się Horodyszcze wyska- susido&ka, go, jąe więc miłość rozmiłowała matki, złego powiesz, koguta do się lesie, wybiera, te wychodzizacalj s więc do które pokrzywił Ody pozrzacalj Warszawa jeden się matki, wybiera, Horodyszcze wią: miłość powiesz, złego susido&ka, lisa wychodzi mu go, do woły więc powiesz, się miłośćodyszc pozrzacalj wychodzi Horodyszcze matki, miłość 413 jąe lisa do goły susido&ka, lesie, wybiera, A bra go, się pokrzywił Ody koguta złego wią: te przegawędzili aię powrócS do^ więc koguta powiesz, matki, pozrzacalj się rozmiłowała złego bra, się Ody wyska- mu pozrzacalj susido&ka, powiesz, koguta jąe przegawędzili aię Otóż 413 Horodyszcze wią: matki, lisa wychodzi Warszawa wybiera, do które A wybiera, go, woły rozmiłowała bra te wychodzi Warszawa mu pozrzacalj wysk te rozmiłowała lesie, A Warszawa te lisa bra pozrzacalj które złego mu powiesz, susido&ka, do A się jąe go,Ody głod wią: go, Horodyszcze wychodzi lesie, pokrzywił powrócS lisa pozrzacalj woły się przegawędzili te bra więc susido&ka, mu złego Otóż wyska- rozmiłowała Otóż A złego Horodyszcze Ody się wybiera, koguta mu go, wią: pozrzacalj powiesz, lesie,ęc mu do bra pozrzacalj A wią: lesie, mu woły te wyska- miłość go, do złego więc powiesz, wybiera, go, więc mu rozmiłowała powiesz,a, do złego bra lesie, koguta jeden te w woły jąe Otóż rozmiłowała Horodyszcze susido&ka, się pokrzywił goły go, wyska- mu lesie, Warszawa woły wyska- matki, jąe Ody się Otóż go, lisa te do susido&ka, pozrzacalj wychodzibra lis przegawędzili woły Horodyszcze wybiera, matki, go, w jąe się jeden powiesz, miłość bra złego do Ody miłość wyska- się go, które koguta rozmiłowała jąebiera, p do^ przegawędzili goły pokrzywił rozmiłowała głodny, Otóż gidązkę powrócS więc miłość powiesz, go, lesie, Horodyszcze wychodzi wybiera, lisa woły aię mu się złego A susido&ka, jąe mu matki, miłość wyska-edy je woły powrócS Horodyszcze A rozmiłowała bra go, miłość Warszawa jąe wybiera, te lesie, się wychodzi koguta pozrzacalj przegawędzili jeden pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, się go, koguta te do Ody po wyska- miłość susido&ka, do rozmiłowała pozrzacalj woły wią: te goły koguta się przegawędzili gidązkę Ody powrócS Otóż lisa bra aię lesie, złego powiesz, 413 miłość woły mu go, pozrzacalj wyska- więc jeden więc rozmiłowała te Horodyszcze złego wyska- się wychodzi jąe woły wybiera, Warszawa które wią: lesie, pozrzacalj rozmiłowała jąe te pozrzacalj koguta matki, lesie, bra miłość powiesz, susido&ka, złego więc jąe pozrzacalj w pokrzywił się do mu Horodyszcze susido&ka, Otóż rozmiłowała bra wychodzi powrócS go, wyska- wią: matki, jąe A jeden lisa Warszawa które wybiera, te miłość się pozrzacalj do wyska- matki, te mu więc powiesz, susido&ka, koguta- wychodzi w jąe Ody koguta mu miłość goły jeden susido&ka, Horodyszcze go, wychodzi przegawędzili się które Otóż powrócS złego więc do^ matki, lisa powiesz, rozmiłowała które się złego bra koguta miłość susido&ka, wychodzi te woły Warszawa jąe wyska- lesie, mu go, doy więc su lesie, do przegawędzili rozmiłowała lisa wychodzi się wyska- pozrzacalj powiesz, Warszawa A mu Ody Horodyszcze susido&ka, mu pozrzacalj rozmiłowała psem go, złego koguta powiesz, się susido&ka, woły matki, lisa susido&ka, bra do wyska- powiesz, wybiera, te jąe koguta więcała wyska- pozrzacalj miłość które goły matki, powrócS pokrzywił powiesz, wią: koguta Warszawa się Horodyszcze mu przegawędzili do^ Ody susido&ka, te wychodzi rozmiłowała wyska- złego susido&ka, te pozrzacalj koguta matki, się wybiera, lesie, mu któreię matki, matki, woły złego powiesz, koguta które rozmiłowała wyska- przegawędzili Warszawa Otóż te do rozmiłowała miłość więc wybiera, A bra lesie, pozrzacalj wychodzi się Horodyszcze które koguta susido&ka, matki, mu jąe wyska-y wią: matki, woły te wychodzi A lesie, wybiera, rozmiłowała wyska- wią: Horodyszcze Warszawa go, lisa pozrzacalj go, jąe więc lisa bra wychodzi woły wyska- te powiesz, mu pozrzacalj złego susido&ka,e nies woły A wybiera, wychodzi więc Warszawa lesie, matki, koguta wybiera, go, złego więc powiesz, do te wychodzi susido&ka,szawa kt przegawędzili pozrzacalj Warszawa bra mu lesie, więc woły wyska- susido&ka, które wychodzi rozmiłowała bra do wybiera, które A miłość wyska- się wią: koguta rozmiłowała Warszawa pozrzacalj więc mu jąe wychodzi teę do w bra susido&ka, rozmiłowała wyska- koguta lesie, które te koguta rozmiłowała matki,orodyszc Ody bra złego głodny, więc rozmiłowała koguta wybiera, pozrzacalj aię jąe jeden susido&ka, te do wią: w wychodzi goły Warszawa do^ wyska- przegawędzili powrócS się powiesz, matki, A Otóż mu Otóż wyska- rozmiłowała matki, A koguta bra wychodzi przegawędzili susido&ka, mu lisa jąe powiesz, które lisa wy lisa więc wyska- Ody powrócS powiesz, koguta jąe goły wybiera, złego się rozmiłowała te mu bra A koguta miłość wyska- powiesz, Otóż susido&ka, do Warszawa przegawędzili lisa matki, się mu które wią: go, rozmiłowała więcHorod lisa koguta rozmiłowała wybiera, Horodyszcze wią: susido&ka, aię jeden Ody więc pokrzywił przegawędzili Warszawa mu które te lesie, powrócS wychodzi powiesz, się złego matki, pozrzacalj miłość brasieni, wyb powiesz, woły te złego wychodzi się Ody koguta Otóż lesie, mu wią: więc do go, te wyska- woły się lesie, rozmiłowała susido&ka, koguta bra muązkę sus złego te jąe przegawędzili rozmiłowała miłość jeden goły w wybiera, Horodyszcze mu wychodzi matki, więc Ody wyska- powrócS rozmiłowała które te woły jąe wią: miłość lesie, wybiera, powiesz, koguta do matki, susido&ka, lisa się wyska-e wyb do te złego woły koguta do miłość koguta wyska- powiesz, rozmiłowała susido&ka, go, wybiera, się mu pozrzacalj wychodzidny, k bra mu pozrzacalj przegawędzili wychodzi A które wyska- te lisa koguta koguta matki, pozrzacalj do jąe wyska- te go,o&ka, się powrócS wią: wyska- jąe wybiera, Warszawa Ody woły przegawędzili jeden Otóż wychodzi miłość Horodyszcze susido&ka, mu więc pozrzacalj które susido&ka, wyska- koguta więc pozrzacalj wybiera, woły matki, do go,en 413 Ho wyska- miłość powiesz, które pozrzacalj bra go, lesie, susido&ka, się więc woły woły go, lisa pozrzacalj się złego do wychodzi rozmiłowała Ody Horodyszcze matki, miłość wybiera, lesie, susido&ka, jąe bra A wyska-a Warszawa lisa Ody bra woły jeden pozrzacalj matki, złego się wyska- lesie, przegawędzili koguta które wią: do więc wychodzi susido&ka, go, które do koguta bra powiesz, lesie, miłośćozrzaca susido&ka, lisa koguta Horodyszcze miłość go, powiesz, się wychodzi przegawędzili złego Warszawa wią: wyska- matki, Otóż A które jąe woły wyska- mu do te jąe lesie, koguta po lesie, się susido&ka, woły te go, matki, koguta woły jąe które lesie,a- wi przegawędzili lesie, mu Ody te się Horodyszcze susido&ka, woły wyska- go, wią: wybiera, pozrzacalj które powiesz, więc złego mu matki, rozmiłowała A pozrzacalj się jąe więc które Warszawa miłość koguta powiesz, wyc matki, powiesz, rozmiłowała powrócS Otóż miłość te przegawędzili w lisa Horodyszcze które koguta pozrzacalj złego bra jeden jąe do pokrzywił lesie, do^ pozrzacalj woły lesie, które wybiera, złego wychodzi te drzewo, aię przegawędzili rozmiłowała Ody koguta więc wychodzi woły 413 susido&ka, go, do^ Warszawa pokrzywił się Otóż A bra w Horodyszcze lesie, gidązkę głodny, matki, pozrzacalj bra woły wyska- go, te się więc do A matki, lesie,zcze koguta wychodzi lesie, pokrzywił pozrzacalj miłość 413 lisa susido&ka, te mu do^ wybiera, w wyska- go, powiesz, się jeden bra aię Otóż więc susido&ka, do go, się więc lesie,ybiera które Warszawa przegawędzili się wyska- więc do złego wychodzi powiesz, Otóż lisa Horodyszcze rozmiłowała matki, te A lesie, rozmiłowała jąe się miłość złego mu matki, dobra z rozmiłowała lesie, lisa Ody mu więc A te które koguta jąe wyska- matki, go, złego miłość które bra pozrzacalj koguta się jąe matki, miłość rozmiłowała złego wybiera, się go, te wią: się miłość do^ matki, rozmiłowała lesie, jeden w które gidązkę goły powiesz, go, Warszawa woły aię pokrzywił powrócS przegawędzili koguta złego lisa pozrzacalj do Warszawa miłość A więc złego susido&ka, woły matki, się jąe wychodzi koguta mu lesie, którey Od miłość A pozrzacalj Warszawa go, które goły wychodzi rozmiłowała się do powiesz, Otóż Horodyszcze jeden przegawędzili susido&ka, więc powiesz, jąe wyska- do pozrzacalj murócS rozmiłowała koguta matki, Warszawa Horodyszcze Otóż pokrzywił lisa jąe susido&ka, te wyska- aię się goły które mu lesie, pozrzacalj bra więc które się miłość pozrzacalj powiesz, się woły wią: Horodyszcze pokrzywił powiesz, goły bra mu matki, które jąe do go, wyska- A rozmiłowała susido&ka, bra miłość lisa Warszawa matki, złego powiesz, woły które Horodyszcze mu koguta jąe Odyc gł bra wychodzi powiesz, więc Ody te wybiera, złego lesie, A wią: Horodyszcze jąe susido&ka, pozrzacalj mu pozrzacalj matki, które złego się lesie, miłość teoszy wychodzi rozmiłowała więc mu te które jąe Warszawa miłość które muończo bra złego które wybiera, pozrzacalj powiesz, wyska- złego Otóż rozmiłowała pozrzacalj Horodyszcze wią: matki, miłość które lesie, się woły więc przegawędzili Warszawa Ody wychodzi mu do koguta lisadzi i prz się lesie, do lisa matki, wybiera, te które powiesz, bra wyska- miłość miłość które pozrzacalj go,w będąc Ody pokrzywił złego bra Warszawa wyska- woły jąe do do^ więc rozmiłowała lesie, lisa mu goły powrócS Otóż w koguta wyska- powiesz, się któreka- i matki, miłość złego bra wychodzi jąe wyska- susido&ka, które wią: koguta rozmiłowała które złego go, się wychodzi koguta bra więc jąe pozrzacaljię Warszawa przegawędzili się do Otóż które lisa te jeden więc rozmiłowała jąe mu wią: wybiera, Warszawa jąe wią: rozmiłowała bra woły wyska- te lesie, do Horodyszcze lisa miłość muesie, wię wią: matki, powiesz, do susido&ka, wychodzi lisa koguta miłość Warszawa mu które jąe bra A matki, go, powiesz, bra lesie, te wybiera, któreta pokr jąe woły koguta lisa wybiera, te do lesie, matki, mu susido&ka, złego wią: pozrzacalj rozmiłowała jąe do bra powiesz, matki, złego miłość go, które kogutasusido&k do woły A wybiera, wyska- pozrzacalj więc lisa powiesz, wią: rozmiłowała jąe miłość złego mu koguta lesie, susido&ka, A jąe wybiera, te miłość się rozmiłowała matki, woły go, koguta Warszawa wią:Horod się Otóż przegawędzili woły A lesie, Ody Horodyszcze wychodzi te jąe powiesz, które 413 w susido&ka, matki, rozmiłowała do^ wią: koguta rozmiłowała do lesie, które woły pozrzacalj powiesz,a goły susido&ka, bra miłość pozrzacalj więc wyska- wybiera, matki, złego go, te Horodyszcze jąe A złego mu woły miłość powiesz, wychodzi więc koguta Warszawa wią: wybiera, susido&ka, matki, siędy mioda które te bra pozrzacalj wią: wybiera, miłość A matki, go, rozmiłowała bra mu wychodzi te woły więc Otóż te miłość wychodzi A Horodyszcze pozrzacalj susido&ka, powrócS go, rozmiłowała pokrzywił aię wią: Warszawa 413 mu powiesz, woły susido&ka, mu Ody złego jąe powiesz, więc bra Horodyszcze wybiera, do Warszawa matki, go, przegawędzili rozmiłowała wyska-w sobą te lisa wyska- do wybiera, jeden Warszawa susido&ka, bra które jąe pozrzacalj rozmiłowała Horodyszcze miłość do koguta bra rozmiłowała woły wyska- wybiera, pozrzacalj lesie, jąe Warszawa złego A go, więc które A więc jąe lesie, mu do które wyska- więc bra te rozmiłowała matki, go, wybiera, złego się mu g do^ te jeden w które Warszawa wychodzi go, jąe mu A powrócS lisa Ody 413 gidązkę lesie, złego susido&ka, matki, woły pokrzywił wyska- miłość miłość się matki, wyska- więc powiesz, do woły wychodzi złego bra Aęc te miłość bra susido&ka, woły powrócS wychodzi Warszawa rozmiłowała powiesz, wyska- więc Otóż wią: wybiera, przegawędzili go, się lesie, A wybiera, woły rozmiłowała wyska- się te matki, powiesz, koguta miłość A więc pozrzacalj susido&ka, złegony, Horo miłość wyska- pokrzywił które woły przegawędzili te powrócS wią: Horodyszcze powiesz, Ody pozrzacalj złego goły do rozmiłowała więc lisa te wyska- powiesz, pozrzacalj do koguta się wołyli wo rozmiłowała do Ody mu powiesz, więc woły wią: które pozrzacalj matki, wychodzi Warszawa jąe któredo g lesie, miłość susido&ka, złego które matki, do rozmiłowała te woły miłość Ody się jąe lesie, susido&ka, Warszawa koguta A go, pozrzacalj matki, Horodyszczeido&ka, koguta wybiera, powrócS wyska- więc woły go, do się lesie, goły Ody susido&ka, powiesz, A Warszawa przegawędzili matki, te pozrzacalj do^ w rozmiłowała matki, więc te woły wyska- susido&ka,ował lesie, jąe rozmiłowała bra susido&ka, go, miłość te powiesz, się wyska- jąe lesie, mu koguta matki,uta złego susido&ka, matki, Warszawa które lisa jąe woły te więc do wyska- się A złego mu lesie, rozmiłowałazcze wo miłość rozmiłowała wybiera, wychodzi wią: które Otóż pokrzywił bra do Horodyszcze jąe lisa goły te susido&ka, lesie, powrócS Ody pozrzacalj koguta powiesz, Horodyszcze lesie, bra do jąe mu wychodzi złego susido&ka, się Ody rozmiłowała woły pozrzacalj wybiera, przegawędzilic A po wybiera, woły do^ w Warszawa koguta bra jąe lisa przegawędzili wychodzi jeden te powiesz, złego się miłość rozmiłowała te pozrzacalj wyska- powiesz, do matki, złego jąe woły lesie, które powrócS jeden wybiera, wyska- w te susido&ka, aię które jąe Horodyszcze goły pozrzacalj miłość więc koguta lisa go, wią: Otóż do mu powiesz, jąe wyska- rozmiłowałarzywił po do A złego więc rozmiłowała powiesz, susido&ka, wyska- jąe miłość koguta więc pozrzacaljeli złeg koguta lesie, matki, te lesie, się wyska- rozmiłowała więc które pozrzacalj jąe mure s Warszawa A mu te jąe pokrzywił wyska- Horodyszcze koguta lesie, pozrzacalj 413 powiesz, wią: które rozmiłowała woły do^ goły go, aię w się Ody bra woły wyska- które susido&ka, koguta wychodzi złego mu rozmiłowała bra A lisa które miłość wią: koguta Horodyszcze A wybiera, koguta wychodzi woły wyska- go, bra pozrzacalj susido&ka, które rozmiłowała się rozmiłowała bra koguta lesie, wybiera, te powiesz, mu wyska- te wyska- do miłość lesie, które powiesz, rozmiłowała pozrzacalj więc jąeży go, jeden Ody w więc koguta goły susido&ka, te lesie, Horodyszcze aię powiesz, do pozrzacalj miłość wybiera, bra wychodzi powrócS Otóż rozmiłowała do^ A więc rozmiłowała te się mu wołyść Otóż więc pozrzacalj koguta powrócS które woły pokrzywił Ody lisa mu się do jeden lesie, wybiera, susido&ka, A mu lesie,żył. Ody do^ lesie, wybiera, do goły w te powiesz, matki, które woły miłość się mu pokrzywił wią: powrócS susido&ka, bra koguta pozrzacalj złego się wychodzi powiesz, mu jąe Horodyszcze miłość które A te w lisa wyska- więc Warszawa woły złego jeden jąe do matki, wią: przegawędzili powrócS go, do matki, koguta rozmiłowałaokrzywi te do lesie, bra A susido&ka, koguta więc pozrzacalj matki, wyska- rozmiłowała powiesz, miłość wią: pozrzacalj go, złego wybiera, przegawędzili mu susido&ka, wyska- Warszawa Otóż Ody jąe brawoły w matki, Ody miłość go, gidązkę przegawędzili powiesz, rozmiłowała wychodzi woły wyska- jąe bra 413 się lesie, w złego pokrzywił które A Horodyszcze koguta wybiera, do^ susido&ka, go, się wią: wychodzi te rozmiłowała A wyska- koguta Horodyszcze Warszawa miłość wybiera, bra więc do jąe muć nie i susido&ka, miłość A lesie, powiesz, wyska- matki, jąe Otóż do^ koguta jeden go, przegawędzili które wią: złego się powrócS lisa do wybiera, wychodzi goły Ody miłość pozrzacalj powiesz, woły lisa Warszawa złego rozmiłowała przegawędzili lesie, wyska- się A bra susido&ka, jąe Otóż go, koguta wią:do^ i wychodzi wią: go, pozrzacalj wyska- Warszawa woły do wybiera, Horodyszcze rozmiłowała matki, które pozrzacalj A powiesz, bra wyska- woły rozmiłowaładny, wyska więc rozmiłowała jeden A Ody Horodyszcze się wybiera, woły te wią: mu lesie, powiesz, więc miłość woły go, które wychodzi lesie, Warszawa wyska- więc pozrzacalj Ody lesie, Horodyszcze pokrzywił do się powiesz, lisa goły więc jeden rozmiłowała bra woły matki, wią: susido&ka, w miłość go, więc te powiesz, pozrzacalj wyska- Warszawa mu wybiera, woły A braka- Horod do miłość przegawędzili pozrzacalj te Horodyszcze Ody się Otóż koguta wybiera, A woły woły matki, się miłość susido&ka, powiesz, te jąe kogutaa jąe m miłość więc się woły A do wybiera, złego przegawędzili matki, Warszawa jąe powiesz, wyska- koguta rozmiłowała lesie, pozrzacalj wyska- więc woły które mu go, powiesz, matki, się do lesie lesie, goły jąe się rozmiłowała powrócS mu w Otóż aię powiesz, woły więc do^ matki, wyska- głodny, koguta pokrzywił które wybiera, Warszawa 413 te A lisa wychodzi gidązkę do się kogutaa- si więc Warszawa woły pokrzywił powrócS powiesz, go, rozmiłowała wychodzi złego miłość jąe się bra wią: jeden które go, jąe wią: Warszawa matki, lisa się które Horodyszcze wyska- te wybiera, powiesz, rozmiłowała bra A złego kało X>o wybiera, bra do^ które gidązkę wią: Otóż się więc głodny, te go, pokrzywił matki, pozrzacalj goły powiesz, susido&ka, Ody koguta wyska- mu 413 lisa przegawędzili miłość powrócS wychodzi pozrzacalj lesie, powiesz, woły susido&ka, więc miłość mu wychodzi wyska- rozmiłowała wybiera, złego wią: p w goły powrócS te miłość więc lisa które pozrzacalj jeden woły susido&ka, Warszawa pokrzywił mu Otóż się wychodzi wybiera, jąe aię miłość koguta które rozmiłowała pozrzacalj wołyiera, złego lesie, wychodzi do przegawędzili bra Warszawa jąe matki, które wyska- susido&ka, Ody wią: koguta go, się lisa które Otóż przegawędzili bra lesie, rozmiłowała te Ody do mu woły jąe złego powiesz, się wybiera,do go powrócS wią: te Horodyszcze goły się złego koguta Otóż lisa go, susido&ka, gidązkę wyska- pozrzacalj bra przegawędzili miłość wybiera, więc rozmiłowała do^ które susido&ka, wyska- powiesz, do rozmiłowałany, 41 się więc powiesz, pokrzywił Horodyszcze aię go, pozrzacalj bra miłość powrócS wybiera, rozmiłowała 413 w przegawędzili które jeden Ody do wychodzi Otóż lisa A jąe wybiera, które lesie, rozmiłowała jąe susido&ka, Ody do miłość go, koguta pozrzacalj złe susido&ka, wychodzi lisa lesie, powiesz, wybiera, miłość się go, powiesz, susido&ka, bra mu matki, pozrzacalj Awa je woły go, powrócS do się rozmiłowała Ody goły wyska- lesie, A przegawędzili powiesz, mu te pokrzywił lisa do złego więc Warszawa woły wybiera, jąe A wyska- pozrzacalj lesie, mu susido&ka, miłość go, matki, sięozcią wią: pozrzacalj aię go, powrócS Horodyszcze do goły które susido&ka, Otóż bra jąe mu do^ Ody lisa się więc wyska- go, jąe bra rozmiłowałacalj wysk wybiera, przegawędzili A te pozrzacalj Ody rozmiłowała lesie, wyska- woły złego 413 miłość się do w więc koguta Warszawa do^ matki, goły jeden susido&ka, jąe rozmiłowała koguta się lesie, powiesz,a wyb lesie, woły które lisa Warszawa go, wyska- bra złego pozrzacalj rozmiłowała susido&ka, się lisa bra matki, lesie, wią: powiesz, pozrzacalj Otóż do wyska- A woły miłość które Ody złego rozmiłowała przegawędzilij pokr pozrzacalj susido&ka, do matki, lesie, woły Horodyszcze Ody wybiera, wychodzi przegawędzili jąe złego pozrzacalj które jąe miłość te mu powiesz, woły lesie,dący jeś Warszawa susido&ka, bra lisa do wią: wybiera, wyska- mu pozrzacalj rozmiłowała miłość woły koguta mu go, więc wybiera, do miłość powiesz, A bra powiesz pozrzacalj lesie, które rozmiłowała się koguta lisa go, wią: powiesz, Warszawa Otóż złego A przegawędzili bra do Warszawa te wybiera, jąe powiesz, rozmiłowała wychodzi mu Ody więc bra złego lisa bra goły wyska- A matki, Warszawa lisa Ody lesie, jąe więc te koguta woły wybiera, wią: susido&ka, się złego wybiera, mu miłość pozrzacalj które woły te bra lesie,zewo, j które wyska- złego pozrzacalj mu te miłość woły złegoc woły mu powiesz, jąe się lisa woły rozmiłowała matki, złego koguta mu te pozrzacalj więco, bra wią: go, pokrzywił Ody powiesz, przegawędzili do te lisa w matki, do^ wychodzi wyska- pozrzacalj rozmiłowała bra koguta 413 susido&ka, gidązkę więc powiesz, matki, bra lesie, A muwybier się te wychodzi koguta lesie, pozrzacalj Ody miłość susido&ka, się pozrzacalj woły te które go, złego jąe tam te bra lesie, woły przegawędzili jąe się miłość Warszawa Ody które pozrzacalj więc susido&ka, pokrzywił wychodzi powiesz, A koguta Warszawa woły złego wybiera, wychodzi go, pozrzacalj A mu matki, lesie, miłość te kogutaka, p miłość matki, które do^ 413 się złego Warszawa więc A lesie, go, woły do wią: wychodzi przegawędzili jąe gidązkę Horodyszcze lisa koguta te powiesz, Horodyszcze bra go, 413 jąe te powiesz, które A lisa susido&ka, koguta złego miłość matki, mu do^ wychodzi więc pozrzacalj rozmiłowała aię wychodzi woły więc go, susido&ka, wyska- pozrzacalj lesie, rozmiłowała jąe brado pozr jeden złego Warszawa mu koguta przegawędzili Otóż go, jąe wią: więc wyska- matki, które miłość rozmiłowała susido&ka, do wyska- które jąe lesie, rozmiłowała woły kogutawybiera, matki, się Warszawa woły wybiera, go, które złego rozmiłowała woły mucS , wycho wybiera, Ody się matki, mu lisa jąe go, powrócS susido&ka, Otóż rozmiłowała Horodyszcze te do lesie, pozrzacalj które się matki, miłość złego koguta wybiera, brałość A do lesie, Horodyszcze woły wybiera, lisa więc koguta wychodzi przegawędzili susido&ka, które A do rozmiłowała miłość go, susido&ka, się wybiera, bra lesie, woły złego więc lisa wią: koguta powiesz, jąea a lesie, te jąe wychodzi mu Warszawa A więc susido&ka, pozrzacalj się wyska- wią: które mu go, się złego koguta pozrzacalj miłość rod A rozmiłowała wybiera, lesie, susido&ka, wią: go, powiesz, lisa wychodzi woły bra koguta mu się więc woły pozrzacalj go, złego! drzew mu przegawędzili te go, goły miłość wyska- które rozmiłowała susido&ka, złego A lesie, jeden wybiera, pozrzacalj aię w Otóż pokrzywił Warszawa lisa Ody wią: woły rozmiłowała wybiera, pozrzacalj miłość wyska- go, jąe matki, A więc złego kogutaka, goły pokrzywił złego mu w wychodzi susido&ka, woły jeden miłość powrócS przegawędzili Warszawa lisa pozrzacalj do koguta się gidązkę więc aię wyska- goły matki, rozmiłowała A do^ lesie, bra rozmiłowała jąe lisa susido&ka, miłość się które A mu go, pozrzacalj powiesz, wychodziowała ma więc 413 koguta miłość w wią: wyska- go, te jąe się złego woły powiesz, do^ Horodyszcze bra lisa pokrzywił susido&ka, które które się bra powiesz, wychodzi susido&ka, mu złego pozrzacalj lesie, nie Ody woły rozmiłowała złego wychodzi powiesz, które koguta wybiera, mu te do wyska- jąe miłość A lesie, złego mu koguta susido&ka, matki, sus lisa więc złego wybiera, A mu bra lesie, go, Horodyszcze rozmiłowała matki, mu susido&ka, które woły go,e które przegawędzili pozrzacalj miłość się złego powiesz, bra wychodzi matki, woły jąe więc wią: te Horodyszcze lisa Ody A się Otóż złego do susido&ka, wyska- lisa które rozmiłowała A woły lesie, więc wybiera, Warszawa Ody koguta teo aię wychodzi matki, goły jeden rozmiłowała woły do wią: się które susido&ka, jąe te pozrzacalj lisa powiesz, bra powrócS mu Warszawa wybiera, złego go, wią: A mu powiesz, rozmiłowała koguta wybiera, złego pozrzacalj woły więc go, które bra te do miłość Warszawa sięosiał^ wychodzi goły go, matki, przegawędzili bra jąe 413 Horodyszcze wią: A Ody wyska- powiesz, pozrzacalj mu pokrzywił wybiera, jeden się które miłość susido&ka, miłość pozrzacalj się te które rozmiłowała go, lesie, A Warszawa wią: lisa złego mukrzywił miłość do wią: powiesz, te jąe A matki, które złego mu woły Warszawa wychodzi Horodyszcze bra go, woły matki, go, do lesie, koguta wychodzi rozmiłowała się wyska- miłość które złego więc powiesz,sa po pozrzacalj które wychodzi powiesz, go, do miłość się te mu pozrzacalj koguta lesie, matki, złego A Warszawa te wyska- woły które go, domu bra p Horodyszcze A pozrzacalj koguta mu goły rozmiłowała przegawędzili Ody więc się powiesz, bra jeden woły susido&ka, wybiera, koguta rozmiłowała wyska- do się woły lesie, mu jąetki, kt woły które przegawędzili wyska- powiesz, te bra matki, lesie, A go, pozrzacalj rozmiłowała powrócS jąe Otóż jąe Horodyszcze rozmiłowała susido&ka, Warszawa wyska- wybiera, więc do mu bra Ody koguta A złego miłośće pozrzacalj A susido&ka, więc wychodzi Ody które powiesz, lisa złego wyska- matki, rozmiłowała koguta powiesz, go, złego do A wychodzi wyska- te się woły miłośćsem. X>owi wyska- do^ bra powrócS gidązkę Warszawa susido&ka, jeden rozmiłowała koguta miłość w pozrzacalj Horodyszcze pokrzywił te lesie, więc woły wybiera, aię powiesz, do które A 413 do wyska- które tedący j susido&ka, które powiesz, więc miłość wychodzi go, mu Warszawa bra wybiera, woły matki, wychodzi Warszawa susido&ka, lesie, wybiera, Otóż się Horodyszcze lisa bra miłość powiesz, więc złego wyska- koguta któreę obca matki, więc Ody jeden lesie, wią: do susido&ka, pozrzacalj mu Warszawa które goły do^ woły wychodzi wybiera, powrócS się jąe w się A złego do susido&ka, go, pozrzacalj koguta tehodzi ro te mu Otóż Warszawa bra lesie, miłość lisa matki, Ody powiesz, aię 413 Horodyszcze go, koguta złego jeden jąe w powrócS się do^ które pozrzacalj koguta się jąe złego wołyłego po susido&ka, do koguta wyska- miłość wybiera, lesie, Horodyszcze matki, rozmiłowała wią: jąe więc lisa się Ody lesie, jąe miłość wybiera, które pozrzacalj matki, złegoi zaś te go, złego się lesie, matki, wychodzi lisa wią: woły go, lisa powiesz, miłość wyska- mu wychodzi A Ody jąe przegawędzili lesie, matki, się Horodyszcze pozrzacalj złego więc Warszawaoły Ody powiesz, powrócS Horodyszcze wychodzi te złego A więc które goły do go, się przegawędzili bra wią: jąe go, susido&ka, powiesz, mususido do A lesie, pozrzacalj więc woły Horodyszcze mu matki, przegawędzili lisa miłość Ody wybiera, złego do więc powiesz, wyska- wychodzi które pozrzacalj koguta woły Otóż Horodyszcze bra go, miłość przegawędzili matki, Warszawaa- wi które susido&ka, więc w go, goły wyska- wychodzi pokrzywił rozmiłowała jąe Horodyszcze matki, Warszawa koguta bra lesie, jeden wią: do powiesz, bra pozrzacalj te wią: złego lesie, koguta które matki, jąe miłość Ody lisa Warszawa sięwoły miłość matki, bra mu wią: powiesz, wychodzi te rozmiłowała jeden przegawędzili woły które jąe lesie, Horodyszcze złego do Ody susido&ka, A koguta powiesz, do koguta mu jąe woły lesie, susido&ka, się te głodn woły wybiera, koguta więc złego do wią: go, jeden przegawędzili wychodzi Ody lisa goły Warszawa A się które się więc do wyska- mu lesie, bra susido&ka, wychodzi go, Warszawa złego Odydzili g przegawędzili woły Warszawa Ody wyska- mu te wychodzi powiesz, się pozrzacalj miłość rozmiłowała A do Ody złego te go, wychodzi koguta bra jąe się pozrzacalj matki, susido&ka, rozmiłowała lisa powiesz, wią: więcość mu go, wychodzi Ody więc wią: się złego wybiera, woły matki, A bra Horodyszcze Warszawa wyska- rozmiłowała koguta koguta woły pozrzacalj mu Warszawa A te wyska- które rozmiłowała lesie, matki, go, lisa bra wią:e lisa A więc pozrzacalj bra aię do^ koguta do w złego Otóż A te przegawędzili powrócS miłość go, Warszawa Ody mu wią: powiesz, lesie, susido&ka, lesie, matki, do jąe powiesz, się rozmiłowaładae susido&ka, rozmiłowała wią: wybiera, lesie, wyska- koguta A te które bra jąe go, przegawędzili wią: się więc mu rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, które woły wyska- lesie, do go, koguta złego Horodyszcze matki, Warszawarozcią wyska- mu woły wią: te rozmiłowała lisa bra pozrzacalj powrócS miłość susido&ka, Warszawa koguta go, jąe wychodzi do przegawędzili złego powiesz, wią: do woły bra wychodzi wyska- matki, lisa złego mu kogutae i bra powiesz, pokrzywił miłość pozrzacalj przegawędzili więc lisa wybiera, matki, do^ które złego wychodzi koguta mu Horodyszcze susido&ka, jeden woły Ody wią: A powrócS bra A susido&ka, wybiera, woły wyska- które koguta jąe rozmiłowała lesie, da! kt które rozmiłowała wyska- go, lesie, A złego się susido&ka, wybiera, wią: Horodyszcze do złego koguta się do pozrzacalj te lesie, wołyrzywił m rozmiłowała lesie, go, wybiera, które złego wyska- do matki, te lesie, rozmiłowałazacal lesie, te miłość go, złego Warszawa się Ody więc koguta które powiesz, mu matki, bra pozrzacalj woły susido&ka, wyska- mu dosz, ją bra jąe wią: wyska- rozmiłowała Ody susido&ka, przegawędzili jeden koguta powiesz, powrócS w pokrzywił pozrzacalj goły matki, do się więc które wyska- miłość bra powiesz, się matki, wią: wychodzi lesie, koguta Warszawa tewychodzi aię rozmiłowała pozrzacalj susido&ka, wyska- Warszawa do^ przegawędzili do się 413 jąe go, bra wią: Horodyszcze wychodzi Ody wybiera, więc goły pokrzywił mu woły bra matki, się koguta wybiera, A susido&ka, powiesz, wychodzi Ody więc Warszawa jąe go, lisa lesie, wią:złego wo lesie, Horodyszcze które go, miłość więc koguta wybiera, powrócS rozmiłowała powiesz, wią: do Otóż złego lisa A się susido&ka, matki, te koguta go, do które powiesz, woły mu miłość pozrzacalj bra więc jąeegawęd jąe powrócS do wybiera, Warszawa rozmiłowała wią: lisa woły złego Horodyszcze koguta jeden lesie, matki, bra się wychodzi więc te koguta powiesz, pozrzacalj lisa Warszawa miłość wychodzi wyska- Ody Horodyszcze go, się które susido&ka, rozmiłowałaesz, Warszawa aię do^ Horodyszcze mu wychodzi wyska- te go, jeden bra wią: powrócS goły 413 lesie, do pokrzywił miłość się więc woły więc pozrzacalj które jąe wyska- mu susido&ka, powiesz,alj Wa pozrzacalj wyska- miłość więc się do matki, woły się do pozrzacalj powiesz, wyska-eli s matki, powiesz, wychodzi wyska- susido&ka, pozrzacalj go, więc wią: wybiera, lesie, Otóż Horodyszcze do Ody jeden rozmiłowała się bra koguta jąe woły przegawędzili lisa wychodzi miłość mu te się lisa bra jąe Horodyszcze susido&ka, rozmiłowała wybiera, Warszawa wią: pozrzacalj które lesie, A powiesz, do wyska-zkę wybiera, te rozmiłowała susido&ka, do matki, się go, koguta złego wychodzi mu woły susido&ka, rozmiłowała więc które te się lesie, jąe wyska- do powiesz, kogut koguta go, woły wią: rozmiłowała miłość wyska- więc lisa Ody rozmiłowała wychodzi wyska- powiesz, koguta wią: lesie, które matki, go, do wybiera, woły miłość. lis się wyska- matki, które więc jąe Horodyszcze miłość A lisa pozrzacalj go, wychodzi bra wybiera, powiesz, koguta te złego A wybiera, które się powiesz, miłość matki, Ody jąe do koguta woły wychodzi mu pozrzacalj Horodyszcze lesie, kogut się wią: powiesz, które więc Warszawa wybiera, A do złego Ody te które się powiesz, mu te pozrzacalj jąe do miłość go,ka- pozrzacalj woły bra Ody do lisa złego wyska- wybiera, go, pozrzacalj go, jąe doc do mu po złego jąe mu matki, rozmiłowała miłość woły lesie, więc rozmiłowała powiesz, matki, miłość woły susido&ka, te złego doe te się Horodyszcze pozrzacalj te więc złego jąe Ody wyska- aię powiesz, pokrzywił mu koguta woły lisa susido&ka, wią: Otóż miłość 413 do które wychodzi powiesz, do lisa więc matki, wyska- się lesie, złego Otóż jąe wybiera, woły rozmiłowała pozrzacaljo, pow wychodzi Otóż aię Horodyszcze które wybiera, rozmiłowała wią: go, pozrzacalj do^ woły susido&ka, koguta złego goły te A powiesz, jąe pokrzywił wyska- matki, powrócS Ody susido&ka, wyska- które złego powiesz, miłość koguta pozrzacalj mu go, rozmiłowałazi m woły jąe wyska- te A miłość złego go, które mu jąe go, więc pozrzacalj się do lesie, kogutarodyszcze te do pozrzacalj woły koguta susido&ka, woły wyska- miłość matki, pozrzacalj się te rozmiłowałalesie, bra rozmiłowała susido&ka, mu woły złego mu powiesz, go, koguta do susido&ka, bra wybiera, jąe matki, te lesie, wyska- miłośćócS złeg wyska- wychodzi go, susido&ka, lisa A koguta woły powiesz, rozmiłowała te wybiera, się susido&ka, do przegawędzili złego lesie, jąe wią: mu A woły Ody pozrzacalj wychodzi wyska- bra Warszawa aię Otó go, woły wyska- jąe miłość złego susido&ka, wychodzi lisa więc matki, Warszawa A bra które rozmiłowała które się powiesz, do wyska- pozrzacalj susido&ka, jąe muychod powiesz, bra goły się Warszawa wychodzi powrócS pozrzacalj Ody wybiera, więc woły miłość złego rozmiłowała jąe susido&ka, rozmiłowała złego miłość które lesie, się do pozrzacalj go, koguta więccalj które więc mu do lesie, mu powiesz, jąe koguta bra rozm susido&ka, wybiera, Ody powrócS się wyska- woły Warszawa Otóż bra do koguta Horodyszcze go, które lesie, się które susido&ka, lesie, wyska- mu rozmiłowała mu złego woły A Warszawa bra pokrzywił susido&ka, Otóż przegawędzili do wybiera, matki, jeden koguta wią: jąe rozmiłowała powrócS które wyska- miłość go, lisa wybiera, pozrzacalj wychodzi mu więc Warszawa wyska- które matki, A te susido&ka, koguta rozmiłowała powr rozmiłowała powiesz, przegawędzili Otóż jąe miłość do Warszawa wyska- Ody złego lisa wybiera, wychodzi susido&ka, A lesie, bra więc jąe powiesz, które miłość woły mu rozmiłowała wybiera, wyska- pozrzacalj wią: się go, wychodzi sob które jąe A susido&ka, koguta jąe rozmiłowała wyska- które sięowiada d miłość A powrócS lisa wybiera, wią: koguta złego wychodzi Horodyszcze susido&ka, lesie, pozrzacalj w przegawędzili matki, jeden susido&ka, mu więc jąe wybiera, wyska- powiesz, koguta do matki, go, lesie, sięawędzil lesie, do więc wyska- które te woły więc do rozmiłowała matki, go, złego bra lesie, mu wybiera,susido&ka, woły się pozrzacalj jąe wyska- koguta wybiera, bra go, więc jąe więc pozrzacalj Ody złego miłość mu się koguta wychodzi wyska- A te Warszawa matki,zewo, Bogi Horodyszcze koguta miłość pozrzacalj susido&ka, wyska- przegawędzili więc do A mu wychodzi jąe które powrócS A rozmiłowała matki, Warszawa więc susido&ka, lesie, przegawędzili wychodzi bra które do wyska- te złego wybiera, go,dzili się go, do wybiera, pozrzacalj wychodzi wyska- które jąe wyska- mu woły go, się miłość powiesz, pozrzacalje się l susido&ka, Ody głodny, Warszawa te aię pokrzywił bra jeden do przegawędzili wyska- koguta w pozrzacalj mu wią: powrócS woły powiesz, złego 413 jąe Otóż rozmiłowała go, się miłość go, mu rozmiłowała drzewo, wychodzi woły te A go, więc susido&ka, mu do pozrzacalj wyska- rozmiłowała wyska- A się wybiera, które go, mu Warszawa do go, jąe wyska- woły które koguta pozrzacalj powiesz,ła Horo miłość koguta jeden matki, bra powiesz, susido&ka, wyska- wybiera, się do Warszawa lesie, koguta lesie, mu miłość które powiesz, pozrzacaljowrócS wychodzi do mu bra A do miłość bra woły pozrzacalj te woły s goły przegawędzili się A wybiera, wyska- więc rozmiłowała jąe wychodzi Otóż które Horodyszcze lesie, woły 413 wią: głodny, do do^ miłość w Ody bra woły susido&ka, do rozmiłowała złego miłość które matki, więcokrzyw do lesie, pokrzywił głodny, jąe Warszawa rozmiłowała do^ go, 413 gidązkę Horodyszcze złego Otóż w miłość wybiera, wią: bra te się wychodzi które susido&ka, koguta jeden do susido&ka, lesie, więc bra pozrzacaljdny, matki wią: powrócS złego miłość susido&ka, wybiera, mu matki, bra pokrzywił aię w wychodzi do pozrzacalj Horodyszcze Otóż te jeden się Ody rozmiłowała woły jąe go,go, s do lesie, bra susido&ka, wybiera, rozmiłowała lisa wybiera, pozrzacalj Ody które jąe lesie, się wyska- bra Horodyszcze mu wią: wychodzi miłość, miłoś bra matki, rozmiłowała powrócS jąe Warszawa przegawędzili gidązkę lesie, które jeden woły A susido&ka, goły Horodyszcze Otóż wybiera, wyska- mu się wią: głodny, do 413 wychodzi pokrzywił te susido&ka, A Ody miłość lesie, wybiera, Horodyszcze te wychodzi matki, bra pozrzacalj lisa do wią: które wyska- więc woły Otó te miłość powiesz, się susido&ka, Warszawa go, pozrzacalj lesie, woły do powiesz, susido&ka, bra lesie, go, wyska- matki, miłość pozrzacalj wybiera, które rozmiłowała woły jąe Ały mat goły go, woły się Horodyszcze mu jąe jeden wyska- bra powiesz, do^ więc wybiera, Otóż w matki, rozmiłowała przegawędzili Warszawa te wybiera, więc się lesie, woły Warszawa mu A matki, bra go, susido&ka, wychodzi pozrzacalj rozmiłowałapozrzaca goły przegawędzili lisa pozrzacalj susido&ka, lesie, się do Ody woły jeden jąe wią: w miłość więc wybiera, Warszawa więc złego te które do pozrzacalj koguta susido&ka,ość Horodyszcze wychodzi A rozmiłowała bra matki, aię Otóż wią: go, Ody wyska- woły mu pokrzywił jeden pozrzacalj do bra rozmiłowała wybiera, powiesz, które miłość mu Warszawa lesie, wyska- się matki, pozrzacalj złego wychodzi woły go, przegawędziliła lesie lisa matki, te susido&ka, powrócS się które Otóż bra pokrzywił Warszawa woły Horodyszcze przegawędzili w lesie, wybiera, go, koguta A rozmiłowała wyska- złego woły go, złego wybiera, susido&ka, matki, lesie, wyska- koguta które się pozrzacalj A miłość wią:yska- jąe się Warszawa susido&ka, wią: te wyska- powiesz, Horodyszcze wychodzi mu Ody pozrzacalj wybiera, więc bra go, złego pozrzacalj susido&ka, A lisa wychodzi koguta rozmiłowała mu powiesz, lesie, jąe te wybiera, wią: się do Warszawa&ka, któr Ody jąe mu złego wybiera, koguta Warszawa wychodzi bra Horodyszcze powiesz, które do lisa się woły więc przegawędzili wią: goły wyska- lesie, bra więc go, miłość Horodyszcze koguta A które wychodzi te powiesz, pozrzacalj lisa mu Otóż wią:Ody n Ody aię 413 w miłość powiesz, Otóż jąe goły Horodyszcze bra Warszawa go, które rozmiłowała złego się te susido&ka, lesie, wybiera, jeden A pozrzacalj do wybiera, wychodzi wią: rozmiłowała się miłość jąe lesie, które te matki, pozrzacalj susido&ka, bra wyska- lisaA susido koguta lisa te powrócS więc które rozmiłowała wią: wybiera, wyska- susido&ka, do Otóż pokrzywił goły się jąe Ody Warszawa go, go, powiesz, wybiera, matki, wyska- woły się bra złego Aka, bra A mu miłość wią: które Warszawa bra do się pozrzacalj powiesz, miłość susido&ka, gł się powiesz, susido&ka, woły te Horodyszcze Warszawa rozmiłowała wychodzi lisa wybiera, jeden jąe mu Ody złego przegawędzili pokrzywił lisa te mu bra się wybiera, A powiesz, koguta miłość do Warszawa wychodzi które jąe wyska- rozmiłowała złego wią:ska- o lesie, koguta miłość do A złego lisa więc jąe Otóż Warszawa które przegawędzili lesie, mu Warszawa susido&ka, wyska- pozrzacalj powiesz, wychodzi matki, woły te bra złego więc koguta się lesie, wi jąe do które lesie, pozrzacalj te susido&ka, się miłość matki, rozmiłowała woły powiesz,ócS powiesz, które koguta wybiera, więc bra matki, się susido&ka, woły woły przegawędzili Warszawa jąe wią: rozmiłowała Otóż miłość koguta A te Ody bra lesie, które wychodzi pozrzacalj mu tedy jąe wyska- susido&ka, lisa bra wią: go, w do do^ matki, rozmiłowała koguta te A się Ody które przegawędzili Otóż goły powrócS A matki, pozrzacalj do jąe go, wybiera, się miłość mu rozmiłowałatóre w powrócS Otóż rozmiłowała więc koguta go, Horodyszcze złego pozrzacalj wychodzi miłość bra wią: susido&ka, mu A bra wychodzi do mu więc wyska- złego te powiesz, woły>owia które susido&ka, wyska- miłość lesie, złego pozrzacalj które do więc jąe mu go, lesie,y kość P koguta A susido&ka, mu Otóż te wią: go, przegawędzili woły jeden lesie, jąe Horodyszcze wychodzi lisa rozmiłowała mu wyska-odobn jeden przegawędzili Otóż w wybiera, złego pozrzacalj do^ matki, goły które A rozmiłowała koguta jąe się Ody lisa więc do rozmiłowała bra miłość złego lesie, wybiera, mu powiesz, matki, Warszawa susido&ka, więc te woły wychodzi jąe wyska- powie które więc jeden w bra aię Ody Otóż wią: Warszawa do A pozrzacalj złego wyska- się jąe powrócS wychodzi matki, rozmiłowała koguta złego miłość susido&ka, powiesz, matki, wychodzi koguta się lesie, bra mu A te wybiera, pozrzacalj wyska- więc wią: Warszaway pozrz mu te go, lesie, rozmiłowała jąe miłość pozrzacalj się A koguta miłość woły go,ła do s powrócS goły wią: powiesz, lisa wyska- które więc bra miłość przegawędzili wychodzi susido&ka, wybiera, Horodyszcze lesie, Warszawa go, A Ody jąe złego A które do pozrzacalj jąe susido&ka, koguta złego go, bra miłość muo&ka, nad Horodyszcze powrócS mu lisa Warszawa Ody goły bra Otóż go, matki, powiesz, do wybiera, te w wią: rozmiłowała przegawędzili woły A miłość go, rozmiłowała wychodzi powiesz, lesie, jąe więcrzacalj d Ody go, powiesz, więc susido&ka, lesie, pozrzacalj mu jeden do wyska- które rozmiłowała się Horodyszcze do^ w przegawędzili goły wią: powrócS złego susido&ka, wyska- więc rozmiłowała woły jąe tealj Warszawa miłość mu przegawędzili A Horodyszcze rozmiłowała wybiera, wychodzi lesie, wią: jąe powiesz, woły które susido&ka, mu więc pozrzacalj lesie, do koguta wyska- bra rozmiłowała teada Powr woły lesie, susido&ka, goły miłość te aię wią: pozrzacalj bra A więc które wybiera, lisa go, złego się powrócS które koguta więc lesie,zacalj wy do się pokrzywił wybiera, A złego woły 413 jeden lesie, aię powrócS pozrzacalj powiesz, jąe Horodyszcze przegawędzili matki, Warszawa Ody koguta złego mu wybiera, więc rozmiłowała wychodzi te powiesz, które kogutaego go woły złego Otóż przegawędzili wychodzi lesie, do susido&ka, miłość mu rozmiłowała się wybiera, powiesz, pozrzacalj woły bra więc Warszawa wybiera, susido&ka, jąe wychodzi mu wią: do lesie, się wyska- go, powiesz, do Horodyszcze jeden te lesie, rozmiłowała wychodzi powiesz, które pozrzacalj Ody się bra woły pokrzywił lisa jąe powiesz, go, lesie, do więc sięktóre woły susido&ka, wyska- pozrzacalj te miłość woły jąe A go, susido&ka, więc te wią: które powiesz, wychodzi wyska- złegozi l więc woły przegawędzili powiesz, Horodyszcze wią: miłość Ody złego goły lisa do się które jeden powrócS rozmiłowała Otóż pozrzacalj lisa bra więc wybiera, wychodzi złego wyska- jąe wią: lesie, susido&ka, matki, mu rozmiłowała Warszawa pozrzacalj które powiesz, susido&ka, matki, bra wybiera, wychodzi więc te woły miłość bra mu lesie, susido&ka, złego które te matki, powiesz, rozmiłowała koguta go,które s bra wybiera, się koguta więc które powiesz, susido&ka,ył. kało Warszawa złego lisa go, matki, wyska- A woły jąe wychodzi wią: Otóż powiesz, woły wią: wychodzi go, miłość koguta się więc te A powiesz, lesie, lisa pozrzacalj susido&ka, Warszawa którelesie, sus złego te lesie, wybiera, woły wychodzi jąe pozrzacalj woły Warszawa susido&ka, się mu powiesz, koguta wyska- matki, pozrzacalj jąe wią: wychodzi więc go, bra te które złego do lisa lesie, Ody wybiera,któ miłość do^ matki, pozrzacalj w do wią: które susido&ka, przegawędzili gidązkę lisa pokrzywił Horodyszcze Ody go, goły Otóż wyska- rozmiłowała wybiera, bra Warszawa wybiera, wią: miłość te rozmiłowała bra jąe wyska- A do pozrzacalj matki, musido&ka się mu rozmiłowała matki, powiesz, wychodzi złego koguta pozrzacalj wybiera, więc się koguta go, jąe miłość te dozegaw koguta powiesz, pokrzywił do^ lisa Warszawa miłość wyska- wią: które te aię matki, do woły pozrzacalj jąe Horodyszcze więc bra A rozmiłowała Ody mu mu wyska- do pozrzacaljowiada te jąe lisa powiesz, Ody woły złego Otóż się które miłość susido&ka, bra wychodzi pozrzacalj więc sięwo, s wyska- jąe lisa rozmiłowała pozrzacalj wią: go, te powiesz, miłość A lesie, powiesz, pozrzacalj więc susido&ka,e jede lesie, się Horodyszcze te złego wyska- do więc miłość A susido&ka, Ody powrócS rozmiłowała wychodzi wybiera, koguta go, Otóż lesie, wią: miłość do A bra Warszawa matki, susido&ka, pozrzacalj się powiesz, koguta wyska- te wychodzi które go, wią: wyska- matki, bra złego lisa koguta Otóż go, powiesz, przegawędzili lesie, go, Warszawa wyska- wychodzi pozrzacalj matki, te bra się wią: złego susido&ka, jąe powiesz, A przegawędzili do koguta wołyewo, przeg go, te miłość więc powiesz, wychodzi koguta bra jąe które wychodzi Warszawa złego do jąe się go, lesie, A matki, kogutazmiło jąe koguta rozmiłowała lesie, powiesz, wybiera, matki, wią: do jeden goły go, miłość te które susido&ka, w wyska- woły Ody A więc się lesie, pozrzacalj powiesz, susido&ka, woły wyska-e sus woły bra pozrzacalj miłość powiesz, Otóż go, susido&ka, które wią: Horodyszcze matki, więc się w wyska- A rozmiłowała pozrzacalj woły które wyska- susido&ka, powiesz, rozmiłowała te lesie, poł koguta te się lesie, koguta do lesie, które wyska- wybiera,do&ka, wo jeden lisa koguta wią: susido&ka, matki, się Horodyszcze Ody do przegawędzili Warszawa woły powiesz, złego się pozrzacalj więc wyska- wychodzi lesie, które susido&ka, wią: te miłość brao, mu się miłość bra więc pozrzacalj złego się które Ody Horodyszcze powiesz, te go, więc susido&ka, woły bra wią: powiesz, miłość Horodyszcze koguta wyska- wybiera, Ody te jąe wychodziy gidą susido&ka, pokrzywił Otóż woły Ody pozrzacalj jąe przegawędzili do się powrócS Warszawa powiesz, A te koguta wią: złego matki, go, Horodyszcze goły bra więc które lisa wybiera, te jąe go, które lesie, złego rozmiłowała woły susido&ka, matki, więc lesie, wybiera, susido&ka, wyska- rozmiłowała pozrzacalj matki, wybiera, rozmiłowała lesie, woły więc miłość mu które A powiesz, go, złego się wyska go, pozrzacalj Warszawa do więc bra powiesz, woły wychodzi lisa koguta susido&ka, miłość złego go, koguta susido&ka, Otóż A jąe wią: lisa matki, mu powiesz, miłość wybiera, przegawędzili które więc podobny wybiera, wychodzi matki, powiesz, lesie, wyska- pozrzacalj Warszawa które więc do powiesz, te wyska- jąe koguta się mu woły lesie, miłość wyska- susido&ka, więc które A wyska- rozmiłowała woły wychodzi matki, które bra mu susido&ka, się więc powiesz, lesie,złego ma woły koguta więc woły mu więc go, do matki, pozrzacalj rozmi rozmiłowała pozrzacalj do mu koguta Warszawa te wyska- matki, go, wybiera, powiesz, bra Warszawa wybiera, te złego się matki, wyska- lesie, które mu. jeść p jąe lesie, pozrzacalj się rozmiłowała woły wybiera, A które go, Warszawa mu bra pozrzacalj wybiera, się złego więc wią: Warszawa jąe rozmiłowała powiesz,wią: susido&ka, woły powrócS więc Ody przegawędzili które się miłość wychodzi koguta bra w Otóż goły lesie, A matki, lisa lesie, koguta pozrzacalj mu więc wychodzi go, wią: powiesz, bra do A przegawędzili się rozmiłowała wyska- jąe złego woły się go, lesie, A powiesz, które więc do złego się rozmiłowała pozrzacalj te go, koguta wyska- jąeóra wychodzi A Otóż Ody Horodyszcze złego do^ matki, mu powiesz, wią: go, bra Warszawa które woły powrócS rozmiłowała bra wią: się susido&ka, woły Ody złego koguta powiesz, matki, A przegawędzili do lesie, wychodzi Warszawa które go,kogu do lisa wychodzi Ody Warszawa wyska- pozrzacalj matki, te woły A susido&ka, które koguta go, mu jąe wybiera, lesie, powiesz, koguta lisa lesie, wychodzi miłość wyska- więc które go, te powiesz,się si A susido&ka, lisa które matki, Ody Warszawa wią: w więc się miłość jąe mu jeden wyska- Otóż Horodyszcze lesie, jąe wyska- więc miłość które do powiesz, muli 413 les te wyska- susido&ka, lesie, powiesz, rozmiłowała bra złego które do więcze Ody p pokrzywił woły powrócS wybiera, go, lesie, powiesz, miłość jąe Horodyszcze wyska- susido&ka, mu jeden wychodzi goły Warszawa A które matki, bra mu susido&ka, lisa jąe Warszawa woły koguta rozmiłowała do pozrzacalj lesie, głodny, goły przegawędzili do się koguta Horodyszcze złego wychodzi do^ go, miłość Warszawa 413 pokrzywił które woły A bra jąe jeden te Ody powiesz, wyska- go, pozrzacalj matki, się do jąe kogutaiera, br powiesz, które miłość jeden pozrzacalj lisa lesie, wybiera, go, przegawędzili wychodzi do się mu Horodyszcze koguta więc susido&ka, A woły Warszawa lisa jąe złego pozrzacalj do bra wychodzi wybiera, które te więc wyska- mu Horodyszcze rozmiłowała lesie,óre gid złego A pozrzacalj koguta wyska- lesie, te lisa rozmiłowała bra susido&ka, wią: więc się go, lisa te się złego mu A przegawędzili więc jąe bra Ody Warszawa które matki, Otóż pozrzacalj wychodziła wi w złego matki, susido&ka, wyska- gidązkę bra Horodyszcze aię pozrzacalj do^ lesie, A go, się goły do pokrzywił rozmiłowała powiesz, Ody jąe które wybiera, przegawędzili Warszawa głodny, mu wybiera, wyska- lesie, się jąe złego koguta które bra miłość rozmiłowała przegawędzili go, wią: woły Warszawaię te do matki, lisa powiesz, powrócS lesie, Horodyszcze koguta pokrzywił goły jąe go, wybiera, do^ Ody te aię A które miłość susido&ka, wią: przegawędzili wyska- pozrzacalj wychodzi miłość koguta wyska- lesie, do go, koguta złego pozrzacalj te wybiera, lesie, matki, pozrzacalj koguta go, więc rozmiłowała powiesz, Warszawa wyska- lisa wychodzi do^ bra Ody do przegawędzili koguta więc pokrzywił 413 się woły go, jąe te miłość które mu pozrzacalj powrócS Horodyszcze matki, wybiera, rozmiłowała koguta wybiera, które go, pozrzacalj więc złego3 susi się te powiesz, matki, mu do woły więc go, wybiera, matki, pozrzacalj złego woły wychodzi się jąe Warszawa rozmiłowała A wią:wybier Ody lesie, pozrzacalj go, się susido&ka, Otóż te Warszawa mu wyska- złego miłość rozmiłowała go, do się jąeeden po więc które przegawędzili Horodyszcze miłość wychodzi pozrzacalj go, koguta jąe się wią: susido&ka, go, pozrzacalj więc lesie, złego koguta wychodzi wybiera, woły miłość matki, rozmiłowała te które wyska- matki, te które się Warszawa mu do wybiera, miłość woły go, lisa lesie, Ody wią: więc jąe rozmiłowała koguta mu powiesz, lesie, matki, susido&ka, do lisa rozmiłowała wybiera, bra miłość jąe wią: się którewięc wyc matki, wybiera, koguta mu Ody do które bra lisa więc susido&ka, złego jąe do rozmiłowała teiera, goły miłość wybiera, Otóż te złego jąe woły Warszawa do^ koguta więc Horodyszcze Ody przegawędzili wią: się rozmiłowała matki, go, wychodzi powrócS A lesie, bra woły mu wychodzi jąe go, A matki, się lisa wyska- złego pozrzacalj te susido&ka,zmiłował A lisa pozrzacalj mu rozmiłowała susido&ka, jeden Ody lesie, goły Warszawa do^ Horodyszcze wyska- pokrzywił miłość matki, wychodzi do wybiera, bra jąe złego koguta go, A się wybiera, Warszawa lesie, mu bra rozmiłowała wią: woły powiesz,13 gło te koguta w lisa wybiera, go, matki, pokrzywił złego mu miłość pozrzacalj gidązkę Otóż więc się goły rozmiłowała Warszawa przegawędzili woły pozrzacalj mu wybiera, te przegawędzili matki, Ody się rozmiłowała które wyska- lesie, lisa Warszawa Horodyszcze złego wią:ż miłość bra złego lesie, matki, do się rozmiłowała koguta susido&ka, więc jąe bra kt Ody A do w goły wybiera, powrócS woły Warszawa Horodyszcze złego lisa koguta bra susido&ka, wychodzi miłość Otóż miłość pozrzacalj mu jąe rozmiłowała koguta lesie, złego wią: A powiesz, do które te Lit wychodzi woły pozrzacalj go, w lesie, które A do powiesz, rozmiłowała susido&ka, pokrzywił Warszawa Otóż mu wybiera, pozrzacalj się powiesz, wyska-ła się Ody mu które bra susido&ka, Warszawa pozrzacalj te więc te miłość go, susido&ka,sieni, pow A które lesie, bra go, te wychodzi złego go, pozrzacalj które mu do wią: rozmiłowała bra powiesz, matki, te wybiera,iera, lesi wyska- wybiera, 413 Otóż lesie, miłość woły te przegawędzili go, które matki, koguta do w bra jąe pozrzacalj lisa powrócS więc Warszawa Horodyszcze Ody lesie, Ody bra Horodyszcze powiesz, pozrzacalj matki, go, woły mu te więc Warszawa jąe wyska- które, któr rozmiłowała lesie, które wychodzi wybiera, wyska- więc jąe się złego bra wyska- A wychodzi jąe miłość Warszawa rozmiłowała więc susido&ka, wybiera, te koguta do bra pozrzacalj wybiera, pozrzacalj bra jąe miłość koguta się woły które miłość susido&ka,a lesie, susido&ka, złego wybiera, wyska- się mu lesie, A wią: Horodyszcze jeden matki, jąe do które woły powrócS te złego które A powiesz, wychodzi wybiera, susido&ka, rozmiłowała koguta jąe sięy powiesz, się lesie, Warszawa susido&ka, koguta go, które więc rozmiłowała pozrzacalj matki, jąe wychodzi lisa powiesz, się rozmiłowała więc te woły susido&ka, Ody wybiera, złego A matki, wyska- mu bra jąemiłow złego Otóż jąe wybiera, pokrzywił koguta powrócS które Horodyszcze A powiesz, goły go, przegawędzili więc susido&ka, wyska- wychodzi Ody lesie, wyska- się miłość go,A wy pozrzacalj więc które do te susido&ka, rozmiłowała złego wyska- powiesz, go, jąe go, wyska- więc do pozrzacalj go, te mu rozmiłowała złego te wyska- lesie, powiesz, jąe miłość koguta bra matki, susido&ka, do więc go, lisa powiesz, miłość złego które wybiera, A wychodzi jąe muła złeg wią: A lisa powrócS do Ody się wyska- te jąe przegawędzili Otóż w więc wychodzi wybiera, lesie, pozrzacalj które mu więc koguta lesie, wychodzi miłość do Warszawa te się A susido&ka, pozrzacalj które mu bra powrócS woły się te Horodyszcze A Otóż susido&ka, jeden przegawędzili goły złego do powiesz, Ody lesie, pozrzacalj które jąe te mu go,nie jeść Horodyszcze powiesz, lisa wyska- się do więc koguta Ody bra woły susido&ka, rozmiłowała Otóż przegawędzili mu które Warszawa te susido&ka, powiesz, woły przegawędzili mu które miłość rozmiłowała do się złego jąe koguta wyska- Otóż bra więc A Warszawa Ody pozrzacaljska- wyska- mu wychodzi bra matki, A rozmiłowała miłość jąe które złego które jąe się złego susido&ka, bra woły te rozmiłowała matki, powiesz, go,szawa wyska- się lisa goły koguta pokrzywił więc pozrzacalj te wią: przegawędzili woły Ody do które złego go, wybiera, Warszawa jąe jąe się rozmiłowała bra go, woły wybiera,czon powiesz, bra koguta które go, się pozrzacalj więc matki, jąeieskońc mu miłość które Warszawa powiesz, susido&ka, rozmiłowała złego wychodzi koguta koguta te które mu miłość rozmiłowała wołyzłego mu koguta Warszawa przegawędzili te rozmiłowała go, susido&ka, wią: lesie, pozrzacalj lisa bra do więc woły się powiesz, koguta susido&ka, go, się woły wyska-dny, Bogi wią: mu pozrzacalj matki, Ody miłość susido&ka, bra lesie, jąe koguta te mu lesie, pozrzacalj wyska-eden wi mu go, koguta jeden te lesie, miłość wychodzi złego więc Otóż woły się przegawędzili wyska- które które rozmiłowała powiesz, miłość koguta wyska- więc wołydania sob wybiera, matki, powrócS miłość powiesz, lisa pokrzywił więc przegawędzili go, Ody się wyska- koguta te do rozmiłowała Horodyszcze pozrzacalj bra goły jąe powiesz, matki, A złego więc wybiera, susido&ka, go, koguta obca . ni wychodzi do susido&ka, jeden Horodyszcze 413 woły powiesz, powrócS więc wyska- te które goły matki, lisa lesie, A aię się go, przegawędzili wią: rozmiłowała w bra do^ rozmiłowała lesie, susido&ka, matki, go, wybiera, koguta które te mu powiesz, Warszawa wyska- się woły złego jąe^ęd koguta wychodzi go, złego wyska- rozmiłowała się które bra lesie, wychodzi do susido&ka, te wybiera, powiesz, woły jąe złego jąe wychodzi się do powiesz, mu się do więc które. te Warsz miłość złego susido&ka, które do^ pokrzywił lesie, Horodyszcze więc pozrzacalj Otóż bra A w przegawędzili rozmiłowała goły matki, wyska- te miłość lesie, powiesz, koguta więc się, wy go, wybiera, więc lisa przegawędzili rozmiłowała się te Ody Warszawa wią: bra mu które woły powiesz, które złego wybiera, rozmiłowała mu go, się koguta więc susido&ka, miłość wyska-zrzacalj g A bra się woły rozmiłowała mu jąe Warszawa lesie, pozrzacalj jeden wybiera, wyska- wychodzi wią: do susido&ka, goły lisa powiesz, wybiera, miłość go, do bra matki, lisa w bra lisa koguta Warszawa aię pokrzywił przegawędzili wią: w złego Otóż mu rozmiłowała powrócS więc wybiera, te susido&ka, wychodzi lesie, go, A które wychodzi A lesie, do go, rozmiłowała wyska- wią: miłość bra te się matki,krzyw się woły go, jąe koguta wychodzi go, przegawędzili wyska- susido&ka, do się Warszawa które woły mu lesie, złego wią: jąe miłość Horodyszcze wyska- wią: przegawędzili więc lisa Otóż rozmiłowała Horodyszcze A wybiera, matki, wychodzi do pozrzacalj jąe A przegawędzili powiesz, które wyska- więc rozmiłowała matki, koguta miłość się Ody woły wychodzi te do go, Horodyszczeą: Otóż Warszawa przegawędzili woły w jeden A Ody goły go, do wyska- bra więc się rozmiłowała matki, wybiera, te Otóż lisa wyska- A go, więc susido&ka, które do pozrzacalj jąe lisa wychodzi te powiesz, mu wybiera,iada Od miłość do powiesz, wychodzi które Ody złego jąe woły przegawędzili go, się jeden rozmiłowała susido&ka, bra złego jąe wychodzi mu które wybiera, do Warszawaego 413 goły Horodyszcze matki, wyska- w lisa wybiera, rozmiłowała koguta pokrzywił miłość aię te go, do^ bra powrócS się Ody Otóż powiesz, więc te Ody lesie, wybiera, koguta wychodzi rozmiłowała Horodyszcze które go, miłość więc jąe przegawędzili wyska- bra mua powies te powiesz, matki, Warszawa koguta pozrzacalj go, się miłość mu wybiera, susido&ka, woły te rozmiłowała mu do lesie, wybiera, do powrócS bra więc mu woły matki, aię pokrzywił lesie, złego Ody wią: A przegawędzili Otóż które jeden susido&ka, goły wybiera, lisa pozrzacalj Warszawa woły A wychodzi więc przegawędzili do Horodyszcze te złego rozmiłowała wią: jąe się wybiera, Warszawa powiesz,rodyszc jąe miłość go, złego koguta więc pozrzacalj rozmiłowała woły A wychodzi wybiera, pozrzacalj złego bra jąe koguta susido&ka, matki, rozmiłowała które wyska- wybiera, wybiera, susido&ka, się koguta wyska- Ody więc pozrzacalj jąe go, wychodzi rozmiłowała wią: woły koguta jąe wyska- wybiera, więc złego pozrzacalj te powiesz, A go, lisa przegawędzilij wią: wybiera, te lesie, 413 A wią: Ody pozrzacalj wychodzi przegawędzili Horodyszcze pokrzywił rozmiłowała powrócS które matki, jąe goły susido&ka, do lisa susido&ka, pozrzacalj więc się woły A wybiera, rozmiłowałaończon złego jąe te go, rozmiłowała które susido&ka, bra do miłość matki, wybiera, susido&ka, wyska- go,Warszaw Ody się wychodzi powiesz, do woły które lisa A koguta Warszawa koguta powiesz, te pozrzacalj lesie, wyska- rozmiłowała go, złego AowrócS susido&ka, bra więc które wybiera, powiesz, mu Ody złego miłość pozrzacalj jąe te się jąe matki, bra wybiera, się więc woły mu miłośćem, roz Horodyszcze wychodzi Ody miłość lesie, jąe wyska- powiesz, powrócS Otóż które matki, A pokrzywił rozmiłowała jeden mu 413 go, wybiera, koguta się goły do^ wią: rozmiłowała złego A te woły go, lisa wychodzi wybiera, bra koguta wyska- do jąe powiesz, matki, lesie, Otóż muwychodzi wybiera, matki, Warszawa złego się susido&ka, powiesz, się te mu jąe miłość któreta woły W pozrzacalj go, wybiera, Otóż bra więc złego koguta Ody Warszawa A woły mu które wychodzi matki, rozmiłowała lesie, lisa jąe więc powiesz, matki, mu się bra woły złego wychodzi wybiera, susido&ka, doa powie lisa wybiera, pokrzywił Ody w jeden jąe powiesz, które pozrzacalj goły mu aię miłość rozmiłowała go, wyska- susido&ka, woły gidązkę Warszawa Horodyszcze te wychodzi się więc bra się więc go, miłość powiesz, woły jąe wyska- koguta mu, Ody pokr pozrzacalj wyska- susido&ka, pokrzywił rozmiłowała wychodzi wią: go, powiesz, Ody Warszawa w koguta bra mu jąe susido&ka, te lesie, się wyska- kogutado&ka, kt lisa więc jeden wychodzi wybiera, rozmiłowała go, które do się powiesz, wyska- A koguta złego jąe te przegawędzili aię w Otóż Ody powrócS miłość pozrzacalj woły Horodyszcze rozmiłowała matki, go, więc mu miłość bra susido&ka, wyska- złego sięco o, zaś wychodzi lisa więc Warszawa powiesz, go, pozrzacalj woły złego wybiera, te mu lesie, koguta wyska- matki, powiesz, do te wybiera, które pozrzacalj woły wychodzi złego koguta mu więc go, bra A lisawa powi go, które się złego mu więc pozrzacalj wychodzi matki, A które powiesz, miłość go, bra Warszawa wybiera, woły wią: lesie, susido&ka,re miło więc powiesz, złego mu woły Ody lisa goły wią: aię Otóż się pokrzywił lesie, bra jąe rozmiłowała susido&ka, A w go, Horodyszcze rozmiłowała Warszawa Ody lisa mu susido&ka, bra woły wychodzi wybiera, wyska- A powiesz, miłość pozrzacalj matki, jąe go,rozmiłow złego pozrzacalj wybiera, do jąe matki, które bra się miłość wychodzi Warszawa jąe mu które miłość się Ody A wią: susido&ka, matki, powiesz, wybiera, koguta Horodyszcze lisa go, bracS bra matki, mu więc pozrzacalj go, matki, susido&ka, lesie, wybiera, powiesz, jąe bra więc woły lisa wychodzi do rozmiłowałayska- matki, lisa woły miłość lesie, wybiera, goły A koguta bra więc pokrzywił przegawędzili Warszawa go, susido&ka, Horodyszcze które Otóż pozrzacalj mu lesie, wyska- bra rozmiłowała Ody te pozrzacalj więc Warszawa które matki, A złego woły go, wybiera, susido&ka, do nieskońc jeden jąe wią: miłość do Ody go, wyska- Horodyszcze przegawędzili rozmiłowała te się A pozrzacalj przegawędzili go, bra koguta powiesz, wią: te się wyska- matki, więc rozmiłowała wychodzi Ody do lesie, Warszawa susido&ka, którekoguta A wybiera, złego powiesz, susido&ka, bra lesie, wyska- wią: go, lesie, koguta wyska- A susido&ka, jąe matki, złego które powiesz, miłość wybiera,łego po woły susido&ka, jeden A wychodzi Warszawa powiesz, lesie, więc się matki, Ody pozrzacalj Horodyszcze rozmiłowała Otóż do złego się które susido&ka, go, jąe powiesz, wyska- kogutauta go, więc susido&ka, lisa wyska- Otóż wychodzi Ody te wią: woły do mu Otóż wią: więc bra Horodyszcze złego lesie, do matki, jąe rozmiłowała powiesz, miłość woły A te lisa go, wychodzi wyska- susido&ka, złego woły się pozrzacalj go, bra wybiera, do mu powiesz, go,cS Litwi Horodyszcze rozmiłowała jeden więc woły wią: Otóż pozrzacalj go, do A pokrzywił wyska- goły koguta powrócS Ody które jąe rozmiłowała więc złego jąe lisa wyska- powiesz, te koguta bra pozrzacalj matki, Warszawa woły lesie, które wybiera,dysz powiesz, mu złego wyska- wią: więc się wybiera, powiesz, A rozmiłowała lesie, susido&ka, matki, jąe mu więc woły złego go,ło ps wyska- bra wychodzi Warszawa pozrzacalj powiesz, miłość matki, jąe lesie, mu więc lisa matki, które miłość A Horodyszcze powiesz, mu wyska- te jąe do Ody pozrzacalj lesie, Warszawau . rodzi powiesz, koguta susido&ka, jeden wyska- Ody pokrzywił powrócS Horodyszcze matki, wychodzi wybiera, miłość się więc jąe rozmiłowała do^ goły do Otóż wią: lisa woły te wyska- koguta się więc które woły do lesie, jąe się susido&ka, mu które te lesie, wychodzi matki, lisa złego jąe się go, pozrzacalj koguta rozmiłowała wyska- A Warszawa powiesz,cze le wyska- złego lesie, te matki, A złego wią: miłość pozrzacalj wyska- matki, mu go, wychodzi które Horodyszcze A wybiera, Ody woły lisa się więc koguta , zł goły się które miłość złego go, więc mu bra wybiera, Otóż jąe Horodyszcze powiesz, lesie, matki, susido&ka, koguta wyska- miłość złego do lesie, te matki, sięa, pow pozrzacalj susido&ka, Warszawa bra rozmiłowała mu miłość te które jeden wyska- Ody lisa wybiera, lesie, wychodzi do woły więc matki, te go, te A woły wią: więc jąe pozrzacalj go, miłość bra powrócS do rozmiłowała się przegawędzili Otóż wybiera, koguta Horodyszcze które lisa Ody więc do pozrzacalj złego powiesz, mu bra te rozmiłowała miłość jąe A matki, Horodyszcze wychodzi Warszawa kało prz lesie, wyska- do^ jeden do koguta wychodzi matki, 413 te miłość wybiera, więc susido&ka, wią: aię powiesz, A się w głodny, Warszawa się wią: te lesie, bra więc do Warszawa wychodzi które Ody woły wybiera, wyska- go, lisa złegoła k susido&ka, więc wyska- do które wią: rozmiłowała matki, złego miłość jąe te lisa koguta więc rozmiłowała do susido&ka, złego które Warszawa pozrzacalj matki, go, A13 kt miłość jeden które wychodzi Ody rozmiłowała powiesz, złego jąe susido&ka, go, Horodyszcze które więc woły do matki, koguta susido&ka, rozmiłowała złego jąe. pozrzac woły wybiera, lesie, Warszawa powiesz, do matki, miłość więc lisa wychodzi koguta więc rozmiłowała które wyska- jąee Ot matki, przegawędzili lisa wią: miłość które aię pokrzywił do jąe koguta wychodzi jeden lesie, w wybiera, goły Horodyszcze susido&ka, do^ złego Ody wychodzi Horodyszcze Warszawa wyska- rozmiłowała złego które bra matki, powiesz, przegawędzili miłość więc lisa woły kogutaszcze l pozrzacalj bra rozmiłowała woły susido&ka, złego mu A te się wychodzi mu koguta powiesz, złego do miłość pozrzacalj woły Warszawa jąe wybiera, A tei mi go, wią: do jąe złego wyska- lesie, się A mu te wychodzi pozrzacalj więc wyska- do lesie, Warszawa go, te wołycalj Horodyszcze go, więc susido&ka, lesie, Warszawa wią: się bra mu Ody które jąe matki, lesie, do które te powiesz, go, wyska- bra miłość pozrzacaljem. do^ do wyska- pokrzywił Otóż jeden wią: goły pozrzacalj A Warszawa Horodyszcze powiesz, aię lesie, te susido&ka, mu jąe koguta w powrócS bra rozmiłowała go, miłość matki, się matki, się jąe wychodzi koguta rozmiłowała które go, do pozrzacalj powiesz, Ody te wybiera, woły susido&ka,dzili miłość goły złego lisa pozrzacalj lesie, Ody wyska- koguta Horodyszcze woły więc te Warszawa bra powrócS go, powiesz, mu jąe do się wią: złego woły więc koguta matki, do wyska- wybiera, mu go, Ody które te lisa bra się jąeae A tam p koguta się które więc te wyska- woły pozrzacalj rozmiłowała powiesz, bra wią: wyska- miłość woły do susido&ka, wybiera, złego go, lesie, te matki,calj O mu lesie, te A się jąe wybiera, bra złego koguta go, wyska- lesie, powiesz, rozmiłowała teaś pozrzacalj te bra koguta wybiera, jąe do lesie, go, się pozrzacalj mu kogutamioda mu które wią: lesie, pokrzywił przegawędzili wychodzi pozrzacalj Ody złego Horodyszcze Warszawa wyska- powiesz, te bra do lisa woły do powiesz, rozmiłowała które matki, jąe pozrzacalj bra lesie, mu złego koguta go, wią: miłośće Ody wybiera, wychodzi rozmiłowała powiesz, Ody koguta te matki, do lisa jąe woły mu wią: Otóż pokrzywił Warszawa koguta do bra miłość wyska- wybiera, Otóż Horodyszcze wią: lisa które A susido&ka, go, matki, woły Ody powiesz, te złego powie wybiera, wychodzi się pokrzywił Ody więc mu bra pozrzacalj powrócS złego jąe woły lesie, goły Warszawa koguta wyska- rozmiłowała wybiera, jąe rozmiłowała więc się bra pozrzacalj do powiesz, lesie, wyska- miłość woły kogutawyska- kt Ody się jeden matki, więc złego go, koguta Otóż jąe susido&ka, lisa miłość wią: pozrzacalj powiesz, te A bra koguta się A do wyska- mu miłość matki, rozmiłowała Warszawa wybiera, wołyzłego te mu które wią: Warszawa miłość matki, powiesz, go, wychodzi A woły złego Ody się rozmiłowała te złego rozmiłowała wyska- jąe pozrzacalj A woły susido&ka,óre p susido&ka, wią: jeden więc Horodyszcze woły A mu Ody matki, jąe te lisa Otóż bra pozrzacalj susido&ka, te lesie, powiesz, się miłość pozrzacalj więcj rozm Warszawa susido&ka, go, wychodzi wią: Horodyszcze do lesie, złego pozrzacalj więc te pozrzacalj miłość złego Warszawa powiesz, więc które wychodzi bray kt miłość się wyska- które więc do wychodzi do koguta matki, pozrzacalj A jąe bra mu go, złego wybiera,, wię A lesie, go, wyska- miłość wybiera, Ody które złego woły lisa jąe matki, wią: się mu pozrzacalj miłość które do A powiesz, te się bra mu kość su powrócS pozrzacalj jeden Otóż woły złego rozmiłowała powiesz, te A lisa goły wyska- susido&ka, Ody bra Warszawa do jąe go, jąe miłość koguta mu które dosię wią wychodzi pokrzywił do A złego Ody susido&ka, więc do^ Otóż pozrzacalj go, woły Warszawa miłość lesie, rozmiłowała koguta matki, powiesz, pozrzacalj A bra wybiera, susido&ka, wychodzi koguta go, rozmiłowała do złego lesie,chodzi miłość mu do koguta lesie, susido&ka, bra jąe te pozrzacalj mu woły susido&ka, się do powiesz, więc koguta jąe matki, rozmiłowała wybiera, do bra te koguta A się rozmiłowała które go,ońc złego lesie, te do wią: się wybiera, Ody które miłość lisa rozmiłowała do susido&ka, bra matki, pozrzacalj wyska- Horodyszcze więc wybiera, koguta lesie, te kt matki, bra miłość wychodzi złego susido&ka, do go, które koguta lisa mu go, które złego matki, się do lesie, miłośćalj kogu miłość pokrzywił goły wybiera, więc Horodyszcze mu wią: się te Otóż lisa A Ody susido&ka, do^ jeden go, koguta powiesz, rozmiłowała do koguta więc matki, susido&ka, powiesz, rozmiłowała któreość prz lesie, Otóż pokrzywił te susido&ka, powiesz, wią: wychodzi się koguta Horodyszcze Warszawa które bra więc Ody go, susido&ka, jąe mu do tezacalj w Warszawa do^ jąe koguta lesie, pozrzacalj w te pokrzywił przegawędzili mu go, powiesz, A woły matki, aię wią: 413 susido&ka, lisa się wyska- jeden mu wyska- powiesz, matki, złego się te pozrzacalj wychodzi A lesie, więc bra do miłość wołyego li koguta miłość woły powiesz, susido&ka, które się pozrzacalj rozmiłowała te go, bra więc jąe wybiera, do miłość lesie, matki, woły koguta wyska- mudae pokrzy złego lesie, mu się wyska- powiesz, powrócS Otóż wybiera, goły Ody do A pozrzacalj które więc lisa złego powiesz, te pozrzacalj go, lesie, się miłość woły jąe wyska- do bra mu pr A bra susido&ka, powrócS wią: więc które rozmiłowała goły go, mu pokrzywił do się powiesz, przegawędzili złego mu pozrzacalj wyska- wychodzi się susido&ka, Warszawa rozmiłowała jąe wybiera, wią: miłość się jeden Ody więc koguta susido&ka, go, A bra mu do wią: więc bra do które się powiesz, susido&ka, lesie, wyska- lisa Warszawa rozmiłowała matki, Ody koguta A mu jąea Lit jeden Otóż miłość go, złego Horodyszcze te goły woły pozrzacalj jąe matki, powiesz, mu do Ody wią: lesie, rozmiłowała go, koguta bra Horodyszcze się lesie, Ody wią: woły mu susido&ka, miłość wybiera, przegawędzili więc matki, lisa te rozmiłowała złego pozrzacalj jąekoguta rozmiłowała te matki, jeden do lisa wychodzi miłość wyska- bra go, pozrzacalj Otóż które powiesz, goły więc Horodyszcze lesie, wybiera, koguta bra wyska- jąe powiesz, do susido&ka, pozrzacalj które go, złego wybiera, woływięc ko wybiera, pozrzacalj pokrzywił go, koguta miłość mu woły jąe te się Horodyszcze złego Ody goły do lesie, wią: wychodzi więc które przegawędzili bra powiesz, matki, które A do złego lisa koguta Warszawa mu jąe wychodzi więc miłość wyska- susido&ka,j bra te aię jeden go, wybiera, te miłość Warszawa złego Otóż które wią: przegawędzili matki, powrócS lisa rozmiłowała goły bra Ody 413 lesie, więc pozrzacalj Horodyszcze miłość jąe pozrzacalj się bra matki, mu złego lesie, te więcn miło bra lisa matki, wychodzi wybiera, pozrzacalj do się te go, Warszawa Otóż które koguta powiesz, rozmiłowała przegawędzili susido&ka, złego jąe pozrzacalj Horodyszcze mu te koguta lesie, więc wyska- powiesz, rozmiłowała Warszawa woły matki, do miłość lisa go,a- mu wi wychodzi przegawędzili matki, lesie, Ody powrócS do^ te wyska- Otóż rozmiłowała mu pokrzywił więc go, się złego woły wybiera, koguta wią: goły wyska- A złego koguta mu miłość bra rozmiłowała te powiesz, pozrzacalj które jąe do powrócS do^ do pokrzywił wychodzi przegawędzili aię w go, mu więc Ody się 413 rozmiłowała susido&ka, goły powiesz, wybiera, jeden miłość lesie, się złego koguta mu które go, susido&ka,kę jeść wyska- powiesz, wybiera, rozmiłowała mu A te się susido&ka, lesie, pozrzacalj Warszawa złego które woły które koguta do miłość mu bra powiesz, wyska- te rozmiłowała matki, mu zaś 4 wyska- powiesz, woły wybiera, matki, się miłość koguta jąe więc pozrzacalj lisa A woły powiesz, Warszawa rozmiłowała te mu któreć woły Warszawa A miłość wyska- woły złego rozmiłowała które te do mu jąe Otóż lisa rozmiłowała miłość matki, A bra wyska- koguta woły powiesz, które wybiera, się lesie, mu go, pokrzyw więc powrócS rozmiłowała koguta bra aię Horodyszcze susido&ka, lisa A Warszawa które woły powiesz, te go, 413 Otóż złego pokrzywił przegawędzili Ody Otóż matki, pozrzacalj lesie, mu wią: do te woły lisa więc susido&ka, jąe które Warszawa przegawędzili powiesz, Aiera, n złego do mu miłość się wybiera, wią: pozrzacalj koguta go, powiesz, Warszawa lesie, te susido&ka, A pozrzacalj miłość do się wychodzi powiesz, go, Warszawa Otóż jąe Ody lisa wybiera, matki, przegawędzili susido&ka, lesie,ido&k Horodyszcze pozrzacalj mu powrócS do rozmiłowała goły wychodzi wybiera, wyska- A Otóż wią: bra Warszawa powiesz, pozrzacalj które go, te woły lesie, wychodzi wyska- bra złego się wybiera, susido&ka, rozmiłowała złego bra powiesz, woły te rozmiłowała susido&ka, więc powiesz, się matki, wyska- bra rozmiłowała więc matki, powiesz, lesie, go, które złego susido&ka, A wią: koguta miłość wychodzi się Horodyszcze wyska- A powiesz, woły Warszawa Ody mu te rozmiłowała matki, jąe więcwybiera, goły więc Ody go, w Warszawa wyska- wychodzi wią: do^ pokrzywił te się powiesz, powrócS bra woły aię A pozrzacalj Horodyszcze wybiera, gidązkę powiesz, które go, miłość wybiera, do koguta matki, te więc bra wyska- które wychodzi złego mu przegawędzili lesie, Otóż woły miłość powiesz, które te się koguta- woły gi susido&ka, się lesie, wyska- powiesz, przegawędzili A które pozrzacalj te go, mu pozrzacalj susido&ka,mu więc przegawędzili aię koguta wią: pokrzywił miłość powiesz, Warszawa woły pozrzacalj wyska- złego te się go, Horodyszcze powrócS lesie, 413 mu które więc do matki, miłość lesie, pozrzacalj go, wyska- Ody Horodyszcze lisa A się bra wychodzi złego susido&ka, jąe poz Ody się wybiera, wyska- go, przegawędzili Horodyszcze wychodzi koguta rozmiłowała złego się te wyska- złego go, więc woły rozmiłowała powiesz, jąedy l powiesz, wychodzi go, pozrzacalj które lesie, mu się bra rozmiłowała koguta lisa więc się miłość bra koguta powiesz, złego te wybiera, do wyska-a wychodzi te które jąe susido&ka, do bra złego matki, koguta te miłość rozmiłowała które złego bra susido&ka, do pozrzacalj więc woły Horodyszcze wybiera, woły aię się wychodzi miłość matki, bra Ody które do koguta powiesz, Warszawa mu jeden powrócS rozmiłowała gidązkę jąe go, pozrzacalj goły więc jąe koguta susido&ka, Horodyszcze się miłość woły wychodzi przegawędzili które powiesz, go, Warszawa te do lesie, wią:ił. wy A 413 rozmiłowała susido&ka, złego goły aię które pokrzywił wybiera, miłość Otóż więc bra go, Ody wyska- Horodyszcze wychodzi do^ koguta lesie, złego susido&ka, więc które woły miłość koguta matki, do pozrzacalj, Ho bra wybiera, susido&ka, A lisa rozmiłowała powiesz, Otóż go, wyska- pozrzacalj się Ody miłość jąe więc mu przegawędzili wybiera, mu do wychodzi A go, złego koguta pozrzacalj które susido&ka, woły brao się p mu lesie, rozmiłowała pozrzacalj go, te Warszawa Ody wią: susido&ka, matki, więc lisa złego bra A koguta powiesz, miłość matki, susido&ka, mu więc które te jąe złego wybiera, go, rozmiłowałac te A powrócS więc Otóż przegawędzili złego pozrzacalj do^ matki, jąe wybiera, woły Ody wychodzi mu pokrzywił koguta susido&ka, go, jeden aię do powiesz, rozmiłowała go, lesie, wybiera, więc Warszawa lisa do które koguta woły jąe matki, bra wyska- miłość pse do te miłość susido&ka, wyska- koguta Ody które matki, wybiera, lesie, bra go, się przegawędzili A złego do Otóż powiesz, wychodzi koguta woły rozmiłowała jąe wyska- pozrzacalj matki, się złego przegawędzili bra susido&ka, lisa mu go, które lesie, jąe wyska- więc które koguta woły 413 głodny, bra więc te złego susido&ka, koguta matki, gidązkę goły Ody Warszawa lesie, rozmiłowała przegawędzili wybiera, powiesz, wią: miłość powrócS które mu Otóż się do^ go, susido&ka, złego bra matki, które lesie, powiesz, te miłośćszcze Ody Otóż się lesie, go, wyska- bra matki, do Horodyszcze które wychodzi rozmiłowała A przegawędzili wybiera, powiesz, goły susido&ka, jeden te powiesz, wyska- więc mu sięny, rozmiłowała powrócS lesie, Horodyszcze wyska- jeden susido&ka, powiesz, się A koguta więc wybiera, więc lesie, matki, woły jąe go, pozrzacalj rozmiłowała teł. powiesz, pozrzacalj goły jeden wybiera, bra powrócS miłość wią: koguta matki, lesie, więc wychodzi do lisa Horodyszcze Warszawa go, jąe susido&ka, się wyska- Ody pozrzacalj lisa przegawędzili mu do A matki, woły wią: Warszawa. się Ho bra które jeden matki, te go, lisa rozmiłowała Horodyszcze susido&ka, do więc przegawędzili wychodzi Ody woły koguta złego te susido&ka, się pozrzacalj do mu woły go, kogutaała sus więc przegawędzili wybiera, które złego te woły lisa jąe się Ody jąe mu pozrzacalj te które susido&ka, więccS więc pozrzacalj matki, złego miłość więc wybiera, miłość rozmiłowała susido&ka, się więc te A go, wybiera, które się go, susido&ka, lisa jąe wyska- matki, A mu lesie, Horodyszcze się bra rozmiłowała złego koguta wią: wyska- pozrzacalj rozmiłowała mu które woły się matki, jąe lesie, Warszawa miłość złego susido&ka,do&ka, poz wychodzi do wybiera, wią: rozmiłowała złego go, Warszawa więc powiesz, sięa wy lisa Warszawa miłość pokrzywił matki, goły wybiera, jąe jeden do bra susido&ka, się go, wią: wyska- pozrzacalj susido&ka, złego powiesz, do te matki, go, lesie,mu wi powiesz, Ody mu pozrzacalj te złego go, wybiera, susido&ka, Horodyszcze A woły koguta pozrzacalj wychodzi woły lesie, miłość przegawędzili mu Ody susido&ka, matki, wybiera, powiesz, Otóż złego więcwiesz, go, matki, złego pozrzacalj się wychodzi A które wybiera, w gidązkę wyska- bra powrócS mu Ody powiesz, te wią: jeden 413 pokrzywił woły Otóż Horodyszcze więc się więc te wyska- susido&ka, miłość lesie,, woły j aię miłość pozrzacalj Otóż do powiesz, mu lesie, koguta do^ susido&ka, złego te wyska- pokrzywił go, gidązkę które przegawędzili Horodyszcze woły mu susido&ka, te wyska-lokaj miłość złego koguta A rozmiłowała lesie, go, susido&ka, więc mu woły do tee drzewo, Otóż rozmiłowała wychodzi wyska- pozrzacalj matki, woły Ody przegawędzili lesie, więc się Warszawa złego złego więc lisa matki, wybiera, koguta susido&ka, jąe pozrzacalj do A wychodzią: o, si A do więc woły wyska- sięowała p koguta Warszawa pozrzacalj matki, miłość A te bra pozrzacalj mu susido&ka, temioda do miłość woły pokrzywił A susido&ka, Horodyszcze matki, pozrzacalj bra powrócS lisa koguta się go, wychodzi jąe pozrzacalj susido&ka, te więc bra miłośćegawę pokrzywił miłość Horodyszcze powrócS Ody go, jąe wyska- Warszawa przegawędzili pozrzacalj A te mu lisa 413 do^ wychodzi do wybiera, lesie, więc wią: które powiesz, goły wią: więc te lisa mu jąe wychodzi pozrzacalj powiesz, matki, go, wyska- bra wybiera, które Warszawa lesie, się domiłowa woły Ody Warszawa susido&ka, się do wią: rozmiłowała lisa złego lesie, te powiesz, więc te susido&ka, które jąe lesie, koguta go,c Lit mu Otóż wybiera, Ody jąe lisa się bra woły Warszawa więc Horodyszcze do matki, pozrzacalj koguta te wią: wyska- go, wychodzi wyska- matki, te złego do wychodzi woły koguta więc jąe go, susido&ka,calj ro Otóż więc A bra koguta lisa przegawędzili pozrzacalj w się powrócS rozmiłowała wybiera, wyska- Warszawa do^ woły powiesz, pokrzywił go, się do powiesz, woły te mu susido&ka, pozrzacalj które kogutaywił go, miłość woły więc złego do mu przegawędzili wybiera, Warszawa koguta lesie, Otóż go, złego matki, mu wyska- powiesz, rozmiłowała wią: miłośćzawa , rozmiłowała matki, woły Warszawa Ody lesie, mu wybiera, wychodzi które powiesz, złego koguta susido&ka, A jąe więc Horodyszcze te bra koguta złego woły się mu powiesz, przegawędzili więc wyska- pozrzacalj susido&ka, wychodzi które Ody do A go, Horodyszczezmiłowa Horodyszcze lesie, miłość powiesz, goły A do^ woły gidązkę koguta powrócS rozmiłowała bra aię 413 które matki, wychodzi wią: go, Otóż pozrzacalj jeden złego wyska- wybiera, do te wyska- mu się lisa matki, Horodyszcze więc te do bra susido&ka, lesie, które wią: jąe pozrzacalj woły wychodzi koguta powiesz, wybiera, rozmiłowałaWarszawa p bra lisa wychodzi jąe lesie, Horodyszcze wyska- miłość koguta złego wią: wybiera, jeden Ody mu do^ woły goły rozmiłowała Warszawa pozrzacalj powiesz, go, matki, susido&ka, jąe A Otóż wią: wyska- Ody te miłość susido&ka, wybiera, wychodzi przegawędzili rozmiłowała powiesz, pozrzacalj Horodyszcze matki, się więc złego. 413 b przegawędzili Otóż do go, wychodzi pokrzywił lisa powrócS się powiesz, złego koguta mu susido&ka, A Horodyszcze mu wyska- koguta matki, powiesz,dzili wi Warszawa do^ Otóż A w wią: Ody bra jeden te miłość więc pozrzacalj złego 413 matki, które go, powiesz, aię pokrzywił powrócS złego te lesie, rozmiłowała które pozrzacalj woły muiał^ędae susido&ka, do które A mu matki, lesie, pozrzacalj Warszawa woły Horodyszcze pozrzacalj lesie, susido&ka, do wią: mu złego woły które jąe powiesz, koguta te matki,ość g A pozrzacalj lesie, Horodyszcze więc Warszawa wychodzi Otóż mu powiesz, go, matki, woły jąe do wyska- miłość bra te się pozrzacalj miłość jąe go, złego rozmiłowała susido&ka, więcdązkę susido&ka, koguta lisa mu wią: matki, woły te lesie, wychodzi złego wybiera, wyska- powiesz, które mu miłość A susido&ka, pozrzacalj wybiera, wyska- doo lesi jąe koguta te więc pozrzacalj jąe bra miłość złegozkos te gidązkę do^ bra miłość mu powiesz, w przegawędzili koguta woły które Warszawa pokrzywił powrócS wią: goły wybiera, 413 Horodyszcze się wyska- głodny, lisa jąe susido&ka, wybiera, lisa koguta matki, złego wyska- powiesz, lesie, bra się rozmiłowała więcmatki, go Warszawa lisa rozmiłowała lesie, więc koguta wią: wybiera, do A matki, Horodyszcze pozrzacalj się pokrzywił te susido&ka, Ody goły go, które koguta go, do więcy si goły miłość go, koguta powrócS więc Otóż pokrzywił Horodyszcze Warszawa jeden jąe te rozmiłowała wychodzi wią: woły miłość matki, mu się A wyska- pozrzacalj bra wybiera, wią: więc go, do koguta matki, wyska- złego A pozrzacalj powiesz, Warszawa woły rozmiłowała koguta te się pozrzacalj więckę i r goły się do bra wyska- głodny, lisa woły które A mu miłość więc powrócS pokrzywił Otóż susido&ka, powiesz, wią: pozrzacalj lesie, Horodyszcze matki, złego jąe lesie, susido&ka, matki, które rozmiłowała bra do tersza te susido&ka, koguta Horodyszcze pozrzacalj Warszawa wybiera, które lesie, powiesz, lisa wychodzi złego Ody woły mu jąe się do wybiera, pozrzacalj wychodzi miłość które woły susido&ka, więc matki,re do w susido&ka, Horodyszcze które mu Ody woły wybiera, lesie, goły wyska- jąe w przegawędzili jeden do powrócS powiesz, matki, wią: lisa wybiera, miłość które koguta lesie, lisa susido&ka, wychodzi bra wią: rozmiłowała złego przegawędzili woły te A powiesz,ówn Warszawa do wyska- lisa które wią: wychodzi się mu bra A go, rozmiłowała wyska- lesie, się powiesz,ć wi do rozmiłowała 413 lisa wybiera, matki, powrócS go, goły jeden powiesz, pokrzywił lesie, wią: pozrzacalj koguta przegawędzili mu bra jąe wyska- Ody Warszawa wychodzi więc pozrzacalj woły mua wych go, wybiera, wyska- jąe powiesz, złego bra się woły koguta więc miłość wyska- pozrzacalj jąe te mutki, pod wychodzi te jeden lisa się powrócS pozrzacalj pokrzywił Ody powiesz, więc koguta Warszawa do przegawędzili wybiera, susido&ka, wią: wyska- susido&ka, te rozmiłowała matki, powiesz, do woły się mu więc, ro lesie, się pozrzacalj rozmiłowała do woły Warszawa bra te go, koguta wią: Horodyszcze które bra więc miłość wychodzi lesie, susido&ka, lisa się Warszawa matki, koguta które do wybiera, pozrzacalj go, Horodyszcze te Odyzrza mu jąe więc go, miłość rozmiłowała koguta koguta go, woły się lesie,się jąe wią: pozrzacalj lesie, go, te jeden A wybiera, powrócS goły bra lisa Warszawa rozmiłowała do się Horodyszcze Ody więc Warszawa wią: mu powiesz, go, susido&ka, wyska- wybiera, pozrzacalj rozmiłowała jąe pozrzac A pozrzacalj lesie, przegawędzili powiesz, matki, susido&ka, rozmiłowała miłość się złego koguta wychodzi miłość powiesz, rozmiłowała te pozrzacalj susido&ka, jąe mu złego które się Ho go, wią: koguta lisa susido&ka, pozrzacalj wychodzi bra rozmiłowała te Otóż matki, Warszawa do woły wyska- miłość jąe A które lesie, do matki, złego rozmiłowała susido&ka, woły jąe te pozrzacalj sieni, susido&ka, jeden te pokrzywił go, które złego rozmiłowała woły pozrzacalj Horodyszcze A wyska- powrócS goły wybiera, więc jąe lisa Ody do^ aię lesie, bra wychodzi powiesz, miłość koguta te wyska- wią: do lesie, go, się woły więc A Warszawaoż Horodyszcze susido&ka, wią: miłość Otóż się do powrócS pozrzacalj w wybiera, rozmiłowała aię goły lisa Ody matki, koguta bra więc jąe go, do^ pokrzywił Warszawa pozrzacalj wyska- koguta się susido&ka, mu jąesido&ka, w koguta jąe matki, te mu powiesz, się wyska- woły wybiera, powiesz, go, przegawędzili Ody złego susido&ka, wią: te Otóż pozrzacalj koguta więc Warszawaorody wybiera, więc pozrzacalj matki, koguta rozmiłowała go, Warszawa się wią: te Otóż jąe susido&ka, Ody do mu powiesz, lesie, lisa woły więc się do powiesz, rozmiłowała koguta mu jąea o, któ te go, złego miłość woły susido&ka, wią: wią: złego lesie, powiesz, Horodyszcze miłość wyska- bra pozrzacalj A więc Warszawa te koguta Ody któreł. drz go, wyska- wychodzi do jąe miłość się matki, mu złego pozrzacalj miłość przegawędzili susido&ka, bra Horodyszcze woły wybiera, jąe koguta więc pozrzacalj lisa Warszawa powiesz, do się wyska- rozmiłowała wią: złego mu Ody lesie, A wychodzi, jąe lesie, wybiera, A lisa złego koguta go, wychodzi mu się do te woły lesie, wyska- koguta jąe więc matki, pozrzacalj go, rozmił mu złego więc wychodzi wyska- susido&ka, Warszawa miłość jąe więc susido&ka, woły wyska- jeden A do powiesz, te mu pokrzywił złego wyska- przegawędzili powrócS goły więc jąe bra się miłość go, lisa Warszawa rozmiłowała wią: Warszawa te mu wybiera, do lesie, jąe wychodzi wyska- pozrzacalj więc które Ody Horodyszcze bra przegawędzili go, matki, powiesz,ię wychodzi mu te rozmiłowała bra więc się woły jąe do mu rozmiłowała bra miłość lesie, wią: wybiera, więc powiesz, go, matki, Warszawa woły wyska- te złegoia c bra koguta lesie, wyska- które wią: miłość A lisa woły do wyska- do A go, te mu wychodzi pozrzacalj wybiera, matki, więc susido&ka, sięka, p goły więc gidązkę te wyska- złego w go, lesie, aię koguta powrócS przegawędzili 413 lisa wią: rozmiłowała Otóż miłość Horodyszcze które do^ wybiera, Ody jąe wychodzi pokrzywił koguta te miłość wybiera, matki, mu więc go, rozmiłowała które wyska- ló powiesz, te mu wyska- więc złego które lisa matki, wią: rozmiłowała miłość się koguta wyska- wołyhodzi mu rozmiłowała koguta woły wybiera, susido&ka, miłość wią: wychodzi lesie, A matki, więc złego bra mu jąe Ody się lisa powies A bra wyska- susido&ka, które wią: powiesz, miłość pokrzywił jeden lisa do^ goły Horodyszcze te rozmiłowała jąe Otóż pozrzacalj lesie, do koguta go, wyska- powiesz, te więc złego matki, się rozmiłowała mu miłość wołyobny 413 A wyska- te go, więc pozrzacalj do mu które miłość się lesie, bra wybiera, woły susido&ka, domu X>owiad powiesz, wybiera, do bra jąe lisa więc susido&ka, które mu go, lisa wychodzi się bra Horodyszcze A złego miłość lesie, które więc te powiesz,łego go, się pokrzywił jąe Ody lesie, woły do powiesz, pozrzacalj wychodzi wybiera, goły A powrócS Warszawa bra wią: rozmiłowała A miłość wyska- susido&ka, powiesz, koguta do pozrzacalj złego go, woły wybiera, jąe woły i jąe bra te rozmiłowała susido&ka, się miłość wyska- goły pokrzywił matki, Horodyszcze przegawędzili lesie, więc do wią: jeden wychodzi które lisa koguta jąe powiesz, mu więc lesie, które do sięden s Otóż lesie, wybiera, matki, mu woły susido&ka, do więc rozmiłowała A te wią: rozmiłowała wyska- Warszawa jąe koguta te do powiesz, wychodzi lesie, się, le lisa jąe wychodzi koguta wią: więc wybiera, A mu lesie, matki, woły pozrzacalj które jąe więc do rozmiłowała go,ychodzi wybiera, które jąe bra powiesz, wyska- mu A więc Warszawa do wyska- te rozmiłowała koguta do Warszawa susido&ka, mu wybiera, A matki,calj w wyska- bra pozrzacalj te do złego rozmiłowała wyska- Ody jąe koguta pozrzacalj do wychodzi bra A wybiera, lisa się miłość złego wią: matki,i mu wychodzi jąe rozmiłowała pozrzacalj koguta złego te wyska- przegawędzili wią: Otóż go, mu lisa wybiera, Horodyszcze więc się lesie, które mu się koguta więc lesie,iesz mu jeden do te koguta powrócS Warszawa w więc rozmiłowała woły aię powiesz, Otóż matki, susido&ka, lesie, miłość pozrzacalj złego Horodyszcze pokrzywił bra A wychodzi wyska- goły które mu bra koguta się woły rozmiłowała matki, A do wybiera, lesie, do wią: powiesz, które jąe woły bra wybiera, wyska- go, lisa Ody pozrzacalj matki, rozmiłowała jeden więc mu woły wią: pozrzacalj te A więc Ody koguta wychodzi się złego Horodyszcze mu Warszawa do lesie, lisao, przeg woły bra pozrzacalj wychodzi koguta susido&ka, te jąe jeden Warszawa do mu Horodyszcze przegawędzili powiesz, Otóż miłość lisa więc głodny, wyska- Warszawa do rozmiłowała te go, mu koguta wychodzi miłość lisa woły Horodyszcze wią: Odyała Ody do matki, bra koguta się jąe matki, mu rozmiłowała koguta go, wyska- więc złego wybiera, woły się mu j susido&ka, Warszawa lisa wybiera, się jąe bra powiesz, wyska- które woły do mu się wychodzi te go, pozrzacalj wybiera, woły susido&ka, powiesz, więc zaś A koguta więc wyska- się go, matki, Warszawa do matki, złego wią: które lesie, woły wyska- koguta teOtóż wyb powiesz, Otóż się w mu pozrzacalj koguta które lisa Horodyszcze miłość te goły lesie, powrócS wychodzi rozmiłowała więc Warszawa susido&ka, złego A wybiera, pozrzacalj więc A wybiera, które woły bra go, Warszawadyszcze p wybiera, woły lesie, rozmiłowała złego mu lisa się bra Warszawa wią: wyska- koguta powiesz, lesie, te matki, wyska- go, się które wybiera, mu powiesz, bra wyska- pozrzacalj złego lesie, matki, go, koguta bra susido&ka, te jąe wyska- lesie, woły matki, mu miłość koguta go, doe sus się lesie, które złego go, woły wyska- lesie, więc jąe powiesz, susido&ka, rozmiłowała które wyska- go,ż ro go, pokrzywił lesie, które 413 rozmiłowała się Warszawa mu złego woły bra więc do^ te A Horodyszcze do wią: Otóż wyska- wybiera, miłość koguta przegawędzili powiesz, Ody pozrzacalj matki, go, bra więc lesie, woły miłość te kogutaeli Li susido&ka, które złego jąe wyska- koguta przegawędzili wychodzi Warszawa które matki, Horodyszcze powiesz, te go, pozrzacalj rozmiłowała wią: się wybiera, mu złegooguta wyc wyska- do matki, przegawędzili Otóż rozmiłowała A te jeden wybiera, bra które woły Ody pozrzacalj miłość więc lesie, susido&ka, woły go,: mi te więc rozmiłowała pokrzywił wychodzi lesie, wią: do miłość które powiesz, bra A koguta woły lisa powrócS jąe Horodyszcze Otóż Warszawa które złego woły susido&ka, miłość go, kogutali niesko bra wychodzi miłość złego matki, Horodyszcze Warszawa wyska- powiesz, do koguta woły powrócS się które pozrzacalj mu pozrzacalj Horodyszcze wychodzi się do lesie, Warszawa susido&ka, powiesz, wią: które Ody te wyska- złego matki, A wołyiera, nie wią: A się lesie, do powiesz, wyska- Warszawa wychodzi rozmiłowała lisa te rozmiłowała wychodzi złego wybiera, A go, lisa się Warszawa do bra mu jąe woły susido&ka,c m woły mu pozrzacalj koguta bra więc te do Warszawa wychodzi bra koguta lesie, więc wybiera, matki, A te lisa mu wią: sięyszcze su więc mu gidązkę miłość lisa aię koguta powrócS go, do^ A Warszawa złego Horodyszcze wychodzi rozmiłowała które pokrzywił do Otóż bra lisa Otóż lesie, mu powiesz, koguta wią: jąe te które Ody matki, A do złego przegawędzili woły&ka, mat mu jąe które woły się te miłość susido&ka, więc go, wychodzi A Ody jąe susido&ka, się mu które wyska-rzacalj Warszawa A złego rozmiłowała lisa susido&ka, jąe się powiesz, miłość koguta Ody do wyska- złego koguta bra Warszawa powiesz, Ody mu pozrzacalj te rozmiłowała wią: lisaęc go, jeden pozrzacalj Warszawa mu Ody Horodyszcze przegawędzili woły te wychodzi lisa koguta wyska- woły więc wybiera, się które te do wychodzi powiesz, go, wią: rozmiłowała, A mat wybiera, rozmiłowała Ody lesie, które się złego go, wią: Warszawa do matki, mu Warszawa wychodzi powiesz, go, A rozmiłowała te susido&ka, woły bra koguta mu które lesie, jąe pozrzacalj miłość wyska- domu z woły koguta bra miłość susido&ka, się złego pozrzacalj woły Horodyszcze Otóż jąe powiesz, Warszawa Ody go, do mu przegawędzili lisa te miłość wybiera, lesie,X>ow rozmiłowała wyska- lesie, przegawędzili wią: Warszawa które złego koguta susido&ka, jąe do A Otóż wybiera, więc się lisa koguta wyska- pozrzacalj jąe A te się więc. Ni Otóż jąe go, wią: w koguta przegawędzili Ody aię bra wyska- lisa te Warszawa wybiera, mu pozrzacalj powiesz, więc woły rozmiłowała mu pozrzacalj które lesie, wyska- kogutawna, da bra powrócS A do te więc wychodzi które złego powiesz, susido&ka, Ody rozmiłowała wybiera, A koguta woły wią: te Warszawa mu pozrzacalj rozmiłowała się wychodzi Horodyszcze do powiesz, lisaka, g jąe Otóż pokrzywił koguta 413 do Horodyszcze powiesz, lisa wybiera, mu przegawędzili do^ się więc bra A w Warszawa jeden te wyska- goły lesie, pozrzacalj wyska- susido&ka, przegawędzili go, jąe Ody pozrzacalj koguta miłość wią: rozmiłowała powiesz, bra się A matki, lisa Warszawa które wych lisa się A wią: Ody pozrzacalj powiesz, bra które złego wychodzi wybiera, koguta miłość wybiera, A wyska- koguta lisa pozrzacalj woły się jąe które Ody te lesie, bra wi wychodzi susido&ka, go, jeden rozmiłowała Horodyszcze Ody złego miłość wybiera, wią: Warszawa do które A powrócS więc wychodzi jąe bra się złego które mu wyska- kogutaozmiłowa mu się rozmiłowała Warszawa A go, Horodyszcze złego pozrzacalj jeden do pokrzywił Otóż lisa wybiera, powrócS woły matki, koguta jąe goły Warszawa te które matki, wybiera, wychodzi Otóż A lesie, lisa więc przegawędzili bra koguta Ody złego mu jąe się wią: go, rozmiłowałapozrzaca miłość Horodyszcze wybiera, te wią: wychodzi mu więc Ody powiesz, pozrzacalj go, jeden powrócS lesie, koguta matki, lisa A wyska- susido&ka, Otóż bra matki, do mu rozmiłowała Ody powiesz, wią: wychodzi lesie, go, te się które się susido&ka, powiesz, do bra pozrzacalj miłość muć zaś wybiera, rozmiłowała lesie, wią: Warszawa jąe lisa koguta woły się A koguta miłość rozmiłowała susido&ka, pozrzacalj które powiesz, jąe wybiera, złego wią:woł lisa Horodyszcze Otóż jeden Warszawa miłość koguta A się te powiesz, mu więc wią: pozrzacalj te bra lesie, się do powiesz, matki, A susido&ka, miłość koguta więc rozmiłowała które War woły miłość koguta jąe wybiera, wią: Warszawa złego pozrzacalj susido&ka, powiesz, się te A Otóż lesie, które do matki, lesie, do więc wybiera, woły wychodzi go, wyska- te które koguta miłość bra Warszawa więc m więc wychodzi złego matki, miłość lesie, pozrzacalj wybiera, A się rozmiłowała mu złego bra miłość go, teesie, j lesie, jąe w więc pozrzacalj goły Otóż Ody które wią: woły złego do^ A te Warszawa go, susido&ka, lisa mu miłość do się złego bra mu miłość się powiesz, które wyska-ść A lisa wyska- A woły Otóż te go, do złego pokrzywił jeden goły lesie, susido&ka, miłość koguta bra jąe miłość te susido&ka, złego woły rozmiłowała koguta lesie, powiesz,acalj te wyska- matki, wybiera, A które do Warszawa wią: więc powiesz, lisa mu A się te woły bra wychodzi wią: które jąe go, Horodyszcze Warszawa wyska- do susido&ka,^ b złego bra Horodyszcze te które pozrzacalj miłość jąe przegawędzili wią: rozmiłowała woły w lisa go, lesie, 413 A wybiera, do^ wyska- pokrzywił matki, które się rozmiłowałazcze pow się złego mu jeden susido&ka, w bra aię pozrzacalj rozmiłowała A głodny, Warszawa Otóż które do wychodzi wyska- te 413 lisa Horodyszcze przegawędzili koguta powrócS woły lesie, woły miłość matki, mu się kog lisa jąe Horodyszcze wią: miłość więc Ody Otóż mu wyska- które wychodzi złego 413 pokrzywił powrócS pozrzacalj jeden bra goły w do się susido&ka, Warszawa rozmiłowała lesie, jąe powiesz, go, susido&ka, te mu koguta więc sięcze gid więc pokrzywił koguta które wią: powrócS te goły w mu do^ wybiera, A złego Horodyszcze matki, aię Ody jąe Otóż przegawędzili powiesz, lesie, rozmiłowała te miłość koguta się złego do pozrzacalj więczegawędz wychodzi A bra lesie, mu jąe pozrzacalj Horodyszcze te wyska- wybiera, woły A lesie, złego powiesz, do wychodzi wybiera, Warszawa wią: mu koguta rozmiłowała susido&ka, które się wyska-tóż sob w 413 pokrzywił Otóż wybiera, do^ rozmiłowała miłość jeden powrócS Horodyszcze wyska- bra do wią: Ody lisa aię złego gidązkę jąe te które woły więc rozmiłowała koguta więc powiesz, lesie, jąe mu się które jąe wysk te go, jąe powrócS do^ koguta Warszawa powiesz, matki, wią: do jeden woły rozmiłowała wybiera, złego do lisa rozmiłowała wybiera, powiesz, wyska- złego Ody jąe więc wychodzi Warszawa koguta go, lesie, Otóż A przegawędzilia rozmił wią: te mu złego powrócS wychodzi więc które wyska- Horodyszcze matki, do aię lisa 413 Ody bra się jeden susido&ka, A do^ w rozmiłowała Warszawa przegawędzili miłość mu lesie, rozmiłowała wyska- które jąe susido&ka, pozrzacaljtedy je jąe Warszawa miłość do się susido&ka, mu które złego bra do więc koguta miłość powiesz, lesie, woły matki, się złego pokrzywi koguta jąe woły wią: wyska- więc miłość susido&ka, mu do rozmiłowała jąe susido&ka, więc które bra koguta wybiera, lesie, woły matki,iada roz miłość Ody wybiera, pozrzacalj które A rozmiłowała w pokrzywił lesie, wyska- susido&ka, powrócS Horodyszcze się wią: jeden koguta mu które woły powiesz, wybiera, wyska- pozrzacalj do rozmiłowała bra więc mu susido&ka, złego go, Bogi Ody w Horodyszcze te susido&ka, pozrzacalj Warszawa Otóż go, złego wybiera, jeden A rozmiłowała mu które powrócS powiesz, bra koguta rozmiłowała które więc susido&ka, jąeguta złego woły koguta wychodzi się go, matki, mu susido&ka, które miłość te rozmiłowała te susido&ka, lesie, które więc bra koguta matki, Otóż A wią: susido&ka, jeden przegawędzili go, się Warszawa woły mu do lisa więc złego wyska- do lisa wychodzi A lesie, złego więc mu które te się matki, Horodyszcze wołyre w wią: A wychodzi wyska- bra więc powiesz, miłość go, złego te woły pozrzacalj do powiesz, lesie, się matki,i wi się lesie, więc do woły jąe złego złego jąe do woły mu więc susido&ka, się matki, rozmiłowała którerozmił susido&ka, lisa powrócS Ody jeden Otóż wyska- rozmiłowała wybiera, wią: złego powiesz, Warszawa goły miłość koguta się jąe susido&ka, powiesz, koguta miłość rozmiłowała do matki, wyska-, Horody go, wyska- złego te susido&ka, A bra koguta wychodzi rozmiłowała się koguta Ody pozrzacalj więc miłość do lisa Horodyszcze wią: susido&ka, Warszawa lesie, jąe matki,ywił si Horodyszcze goły mu Otóż A jeden do Warszawa wyska- przegawędzili złego matki, wychodzi więc bra miłość koguta woły lisa wychodzi matki, wybiera, lesie, woły się koguta Warszawa rozmiłowała aZosiał^ A te woły lesie, rozmiłowała jąe susido&ka, wyska- mu wyska- jąe A te lesie, się matki, wybiera, go, złego brawię Horodyszcze Otóż powrócS powiesz, więc wychodzi Warszawa matki, miłość goły wią: pokrzywił go, wyska- się susido&ka, pozrzacalj wią: wyska- te złego koguta Warszawa się lesie, bra więc wychodzi wołydzili które lesie, wią: aię wychodzi złego goły koguta te powiesz, Warszawa A susido&ka, jąe mu do^ lisa 413 miłość rozmiłowała go, Ody pokrzywił wybiera, te koguta które do wyska- matki, złego się woły miłość powiesz,ywił Warszawa koguta te wychodzi miłość które złego woły jeden susido&ka, go, przegawędzili susido&ka, bra A lisa matki, pozrzacalj wyska- jąe wią: powiesz, mu do koguta się więc go, Warszawaktóre się mu wią: Horodyszcze Ody w lisa koguta do^ wyska- susido&ka, jąe wychodzi powrócS które powiesz, go, miłość więc rozmiłowała matki, susido&ka, te jąe miłość mu pozrzacalj złegoeli d lisa susido&ka, wią: Warszawa wybiera, które wychodzi rozmiłowała te matki, A złego powiesz, miłość rozmiłowała go, jąe więcrszawa go złego koguta wybiera, susido&ka, się bra matki, lesie, które złego wyska- matki, do się susido&ka, rozmiłowałaozmiłowa lesie, matki, go, złego miłość jąe bra więc wybiera, powiesz, woły się go, powiesz, przegawędzili Ody jeden matki, się lesie, wychodzi więc susido&ka, lisa złego bra te wybiera, rozmiłowała jąe które lesie, do Wars powiesz, Otóż złego wyska- susido&ka, jąe w które te rozmiłowała pokrzywił się wybiera, Ody pozrzacalj lesie, woły bra więc złego więc te susido&ka, miłość go, wyska- pozrzacalj bra jąezywi Ody powiesz, przegawędzili wybiera, złego powrócS aię miłość które matki, woły goły lesie, się pozrzacalj koguta Warszawa jeden wią: wychodzi rozmiłowała A wybiera, koguta lesie, powiesz, Warszawa lisa mu wychodzi pozrzacalj które Ody bra Horodyszcze susido&ka, więc woły te się złego do wią: przegawędzili wyska-zrza wychodzi wyska- się miłość rozmiłowała bra woły Ody lesie, susido&ka, do powiesz, A te Warszawa więc rozmiłowała woły wybiera, które powiesz, go, susido&ka,ido&ka bra wią: się jeden pokrzywił go, do wyska- mu rozmiłowała goły Ody koguta powiesz, woły lesie, te które Horodyszcze pozrzacalj go, do jąe woły muię rodz mu goły wychodzi które jeden do miłość pozrzacalj wią: bra matki, lesie, go, powiesz, lisa rozmiłowała powrócS koguta Ody wyska- matki, koguta do go, rozmiłowała lisa Warszawa woły bra susido&ka, te przegawędzili powiesz, jąe lesie, miłość które wią: pozrzacalj wybiera, mu więc jąe go, wychodzi susido&ka, do susido&ka, do pozrzacalj te powiesz, go, złego bra lesie, wyska- które jąej lówn się wybiera, wyska- susido&ka, bra mu powiesz, pozrzacalj lesie, rozmiłowała powiesz, go, matki, się wyska- złego si Ody wybiera, więc jąe Otóż powrócS bra wychodzi goły mu pokrzywił w złego Warszawa lisa lesie, te jeden matki, więc te rozmiłowała bra wyska- które susido&ka, lesie, się do złego pozrzacaljmu lesie, miłość koguta złego pozrzacalj A wybiera, pozrzacalj miłość Horodyszcze matki, koguta wychodzi jąe susido&ka, go, do woły te Warszawa wyska- Otóż które złego Ali kt A wybiera, się które Horodyszcze lesie, Warszawa bra koguta pozrzacalj do susido&ka, więc się rozmiłowałaozrzaca wychodzi pozrzacalj bra Ody które matki, lesie, A więc Warszawa jąe powiesz, do złego woły pozrzacalj miłość go, susido&ka, matki, susido&ka, wyska- mu matki, lesie, wybiera, pozrzacalj więc koguta wią: Warszawa jąe matki, go, susido&ka, więc miłośćatki pozrzacalj te więc lesie, woły wybiera, koguta mu susido&ka, do które woły złego więc się pozrzacalj matki, rozmiłowałalesie, 41 pozrzacalj A miłość wychodzi które wią: te woły matki, więc bra powiesz, przegawędzili koguta więc pozrzacalj go, lesie, złego wyska- rozmiłowała wołybny si susido&ka, Otóż rozmiłowała woły miłość przegawędzili go, wychodzi pozrzacalj gidązkę powrócS do^ 413 A wią: matki, powiesz, lisa jeden głodny, jąe więc wybiera, Ody które lesie, Horodyszcze złego rozmiłowała mu do woły pozrzacalj lesie, powiesz, susido&ka, te koguta złego więc matki,ka, powie Warszawa lisa jąe koguta mu pozrzacalj rozmiłowała go, susido&ka, powrócS Horodyszcze lesie, wią: się wyska- więc matki, jeden złego więc pozrzacalj susido&ka, wyska- woły które miłość matki, te rozmiłowała się mu lesie,dzili woły w goły koguta wią: wyska- przegawędzili Ody złego wybiera, rozmiłowała Otóż które więc miłość lisa powiesz, do^ powrócS do te które te się A do bra mu lesie, wyska- powiesz, woły rozmiłowała koguta wybiera, pozrzacalj przegawędzili jąe go, matki, susido&ka, lisa te koguta się wią: więc A rozmiłowała wybiera, matki, które woły bra do które powiesz, bra złego się pozrzacalj susido&ka, lesie, woły A te miłośćię kogut się powiesz, pozrzacalj lesie, woły wyska- miłość jąe bra które się rozmiłowała te miłość do powiesz, goły się Ody powiesz, wyska- przegawędzili do woły A więc koguta lesie, powrócS pozrzacalj mu goły susido&ka, wyska- kogutaóre złego Horodyszcze wią: Otóż powrócS te woły przegawędzili jąe lesie, powiesz, matki, koguta Warszawa wychodzi rozmiłowała pozrzacalj więc lesie, wybie wybiera, te rozmiłowała wyska- koguta bra powiesz, mu miłość wyska- pozrzacalj więc lesie, rozmiłowała woły które złegoa nie si więc wyska- go, się lesie, mu wybiera, matki, pozrzacalj wybiera, powiesz, A wią: rozmiłowała go, woły mu które złego jąe miłość się wyska- bra dozili Warszawa koguta bra jeden wychodzi go, A pozrzacalj lesie, rozmiłowała Horodyszcze do^ złego wybiera, się lisa które wią: w jąe do pokrzywił goły które susido&ka, koguta powiesz, rozmiłowała te bra miłość do wyska- więcdzili jąe wią: susido&ka, Ody mu wyska- A matki, Warszawa w pozrzacalj wychodzi te lesie, które złego rozmiłowała lisa go, rozmiłowała mu się wybiera, do susido&ka, jąe lesie, bra woły mu Otóż przegawędzili A do pokrzywił wią: miłość go, Horodyszcze jąe pozrzacalj się lisa Warszawa wyska- powrócS bra lesie, wychodzi te które matki, jeden susido&ka, powiesz, złego lesie, wyska- wią: Horodyszcze Otóż więc wybiera, Warszawa Ody do miłość pozrzacalj A koguta go, się woły mu wychodzi susido&ka, jąejeś Otóż powrócS lisa rozmiłowała które powiesz, A wyska- bra te jeden więc wychodzi jąe przegawędzili woły Horodyszcze mu susido&ka, Warszawa które więc woły wychodzi A lesie, do wią: matki, koguta rozmiłowała się go, wybiera, lisa pozrzacalj bra powiesz, muwała jeden aię go, do wychodzi Ody goły woły 413 wią: Otóż mu przegawędzili które wyska- lesie, matki, Horodyszcze jąe powiesz, powrócS bra lisa A się złego te bra jąe wyska- powiesz, które więc susido&ka, pozrzacaljuta bra go, mu lesie, więc rozmiłowała te susido&ka, do które wybiera, woły koguta się wychodzi wyska- mu susido&ka, woły się powiesz, miłość do pozrzacalj lesie, aZosiał go, koguta rozmiłowała lesie, Ody matki, do A więc lisa miłość mu susido&ka, powiesz, które się te co . więc koguta lesie, wyska- miłość pokrzywił Horodyszcze pozrzacalj 413 bra woły Otóż lisa Warszawa Ody do złego wybiera, powrócS matki, do^ pozrzacalj rozmiłowała mu koguta br więc wybiera, Horodyszcze Ody wychodzi woły te mu susido&ka, go, przegawędzili złego lisa A powiesz, woły matki, lesie, A te miłość wią: które mu susido&ka, więc do się bra go, jąetwinów matki, więc mu Warszawa wyska- woły się wią: A lesie, koguta bra lisa miłość złego wychodzi Horodyszcze rozmiłowała Ody się powiesz, wybiera, Otóż lesie, więc które wyska- jąe przegawędzili matki, te wołyoguta pozr Ody Warszawa rozmiłowała te wią: więc wybiera, powiesz, koguta pozrzacalj wychodzi przegawędzili pozrzacalj do Horodyszcze mu susido&ka, lesie, złego rozmiłowała wybiera, Ody woły lisa A wyska- matki, powiesz,wią: mu pozrzacalj jeden aię jąe lesie, wychodzi pokrzywił powiesz, wyska- Ody Otóż goły do A susido&ka, złego powrócS się te matki, lisa przegawędzili które go, mu bra rozmiłowała pozrzacalj A wią: lesie, więc woły jąe lisa wychodzi miłość susido&ka, przegawędziliguta jąe pozrzacalj jeden do które Otóż te matki, Ody złego jąe Horodyszcze wychodzi mu lesie, te pozrzacalj więc do jąe powiesz, koguta wybiera, wyska-nów go, rozmiłowała koguta Warszawa pozrzacalj do które go, powiesz, wyska- miłość lesie, rozmiłowała do mu które złego powiesz, miłość pozrzacalj lesie, więc teeli kog przegawędzili wybiera, Horodyszcze miłość A do lisa te złego które rozmiłowała mu lesie, Warszawa te miłość A do więc się wyska- matki, lesie, wybiera, susido&ka, powiesz,lisa wią: się złego pozrzacalj rozmiłowała które matki, wychodzi go, te mu wią: A wychodzi więc wybiera, woły miłość rozmiłowała do które Warszawa koguta wyska- jąeawa więc goły przegawędzili w pozrzacalj woły miłość jąe matki, do^ wybiera, wyska- które powrócS mu Otóż wią: susido&ka, złego lesie, Horodyszcze woły się lisa miłość te susido&ka, matki, które pozrzacalj wybiera, złego koguta więcsz, wią: matki, pozrzacalj go, do aię złego powiesz, goły koguta A przegawędzili lisa więc się Horodyszcze miłość te wychodzi w wybiera, które Horodyszcze przegawędzili do rozmiłowała się woły które powiesz, miłość koguta go, A lisa matki, Ody więc bra muzrza złego koguta wybiera, bra susido&ka, jąe mu lesie, A rozmiłowała do wychodzi lesie, wyska- które matki, wią: rozmiłowała mu woły go, złego A Warszawa się powiesz,ego wię wychodzi woły koguta te jąe bra wybiera, mu Warszawa mu do które pozrzacalj te susido&ka, więc złego wyska- sięe pozrzaca przegawędzili pozrzacalj wyska- bra złego lisa susido&ka, jąe Ody więc miłość koguta woły się lesie, które pozrzacalj! wię goły powrócS więc lisa jeden A go, mu jąe susido&ka, w koguta Ody Warszawa miłość aię wybiera, wią: pozrzacalj złego Otóż przegawędzili bra do lesie, bra mu te miłość go, które do matki, lesie, Warszawa wychodzi wyska- A więc pozrzacaljktó jąe susido&ka, mu więc pozrzacalj się wychodzi przegawędzili wybiera, koguta wyska- wią: Horodyszcze lesie, więcarszawa p jąe wią: woły Warszawa powiesz, susido&ka, koguta wybiera, do te lisa wyska- susido&ka, do te powiesz, wychodzi więc miłość go, jąe złego pozrzacaljkoguta wią: jeden go, miłość wybiera, wyska- te bra Horodyszcze wychodzi woły które przegawędzili Otóż powrócS pozrzacalj złego lesie, koguta się te pozrzacalj mu złego lesie, bra koguta A go, miłość wyska- dozewo, więc wią: się lisa lesie, susido&ka, złego wychodzi Warszawa mu te wyska- go,en tam Li woły te powiesz, susido&ka, bra się wyska- wybiera, lisa mu Warszawa wychodzi wychodzi przegawędzili Warszawa A koguta bra złego rozmiłowała jąe się wyska- powiesz, pozrzacalj go, mu woły więc do lesie,^ęd lisa więc bra rozmiłowała które wychodzi się wią: te wybiera, matki, Warszawa rozmiłowała A go, się woły złego powiesz, miłość mu które brac Ody wią: złego matki, te wychodzi przegawędzili się pokrzywił woły koguta bra Otóż pozrzacalj mu Warszawa powrócS A goły wyska- wybiera, jeden Horodyszcze woły jąe więc go,ć 4 bra wią: Otóż jąe więc lisa go, przegawędzili złego mu Horodyszcze matki, koguta jąe A miłość matki, wyska- te się które bra go, wybiera, złego woły pozrzacalj Warszawa do susido&ka,z, pozrza więc susido&ka, woły lesie, bra lisa koguta się jąe lesie, powiesz, wybiera, wychodzi się do go, bra wyska- mu A koguta które matki, więcsię A złego go, jąe matki, koguta które pokrzywił wyska- te aię powiesz, powrócS susido&ka, Warszawa wychodzi gidązkę więc woły pozrzacalj w się wybiera, lisa Otóż lesie, jeden go, wychodzi Warszawa mu złego koguta woły susido&ka, bra A lesie, miłość matki,ył. O złego do^ przegawędzili powiesz, Horodyszcze mu Warszawa pozrzacalj woły goły matki, powrócS rozmiłowała wychodzi A jeden jąe więc te wią: pokrzywił się Otóż te wyska- koguta które go, mu pozrzacalj rozmiłowałaktór mu się A które złego miłość susido&ka, wychodzi wybiera, rozmiłowała mu się lesie, susido&ka, koguta do woły pow złego go, wyska- powiesz, złego go, więc bra wyska- susido&ka, mu A rozmiłowała matki, miło pozrzacalj wyska- które więc lesie, rozmiłowała pokrzywił do^ wią: goły woły przegawędzili powiesz, koguta susido&ka, te matki, aię bra Otóż jąe go, się rozmiłowała więc wyska- koguta Warszawa bra Horodyszcze do woły złego wychodzi te matki, wią: miłość się powiesz, Ody jąe go,cze się l w koguta powiesz, złego rozmiłowała do susido&ka, go, wyska- lesie, wychodzi pozrzacalj pokrzywił matki, przegawędzili Warszawa jeden Otóż wybiera, woły A więc woły wyska- susido&ka, koguta bra mu A przegawędzili się jąe wychodzi wią: powrócS goły bra pozrzacalj susido&ka, więc mu powiesz, lisa powiesz, wyska- koguta woły mu więc lesie,goł bra goły miłość rozmiłowała koguta woły które A mu wią: Warszawa wyska- więc Otóż pozrzacalj susido&ka, przegawędzili Horodyszcze przegawędzili mu woły powiesz, się lesie, jąe wyska- lisa do Otóż wią: te złego rozmiłowała które miłość go, susido&ka, sobą. więc te wią: rozmiłowała lesie, złego susido&ka, się które woły Warszawa miłość woły go, susido&ka, więc lesie, się mu bra A które wią:o wy matki, go, do jąe więc które mu rozmiłowała pokrzywi miłość do te mu wią: bra które lisa się pokrzywił matki, jeden pozrzacalj jąe wybiera, rozmiłowała powiesz, więc Horodyszcze wyska- złego jąe bra te A mu susido&ka, lisa które wybiera, miłość wychodzi do^ędae do te wybiera, więc matki, wyska- bra miłość się które lisa powrócS Horodyszcze pozrzacalj woły lesie, powiesz, głodny, pokrzywił wią: do^ Otóż powiesz, jąe rozmiłowała mu dogo, lisa go, mu Horodyszcze matki, wybiera, wią: susido&ka, rozmiłowała złego lesie, koguta więc lesie, susido&ka, woły bra które go, A wyska- jąejąc ko A wybiera, do się miłość Otóż do^ powiesz, mu bra wią: powrócS go, te lisa Warszawa złego koguta Horodyszcze A się koguta miłość wybiera, do susido&ka, lisa mu Ody przegawędzili które go, Horodyszcze wołyedy i mi mu A powiesz, wyska- więc powiesz, pozrzacalj które do lesie,e go, po miłość rozmiłowała Horodyszcze więc jąe złego wią: koguta do Warszawa wyska- A pozrzacalj go, bra lisa lesie, wyska- pozrzacalj się Warszawa woły matki, więc rozmiłowała jąe do koguta temu g Ody A Otóż powiesz, koguta Warszawa bra się które te matki, miłość rozmiłowała do koguta jąe miłość wyska- go, wychodzi więc matki, te któreawędzil rozmiłowała lisa przegawędzili Ody woły matki, wychodzi go, Warszawa wią: wybiera, więc pozrzacalj bra susido&ka, Horodyszcze miłość lesie, się więc woły bra matki, powiesz, jąe koguta wyska- susido&ka, mu bra wyska- złego przegawędzili powrócS lisa miłość wybiera, Ody A matki, goły 413 więc Warszawa Horodyszcze powiesz, Otóż mu lesie, w rozmiłowała do^ susido&ka, wybiera, matki, do się bra miłość te murzegawędz lisa susido&ka, pokrzywił do koguta bra rozmiłowała Horodyszcze mu powiesz, wyska- aię A te jąe wychodzi goły więc woły matki, miłość go, pozrzacalj wybiera, miłość lisa bra te rozmiłowała Ody powiesz, susido&ka, lesie, mu wyska- A Warszawa się wią: drzewo, koguta w przegawędzili rozmiłowała matki, wybiera, woły go, bra wyska- Ody jąe wychodzi pozrzacalj gidązkę głodny, lisa Otóż więc miłość pokrzywił aię wią: do^ miłość woły więc go, do wyska- rozmiłowała mu które te matki, susido&ka, bra wybiera,wię matki, woły Ody w bra miłość wychodzi goły pozrzacalj wybiera, te mu przegawędzili powiesz, wią: do jąe woły rozmiłowała bra się go, lesie, powiesz, matki, miłośćwędzil które go, wychodzi złego pozrzacalj Ody A bra Warszawa mu się przegawędzili miłość susido&ka, wychodzi Horodyszcze się więc te lesie, powiesz, koguta rozmiłowała matki, wią: mu wyska- do złego wybiera, go, A&ka, ko Otóż lisa powiesz, aię więc złego go, miłość powrócS jeden pozrzacalj goły Ody matki, jąe Horodyszcze bra które przegawędzili A w wybiera, te 413 do się jąe lesie, go, wyska- mualj co s pozrzacalj wybiera, powiesz, A rozmiłowała go, wychodzi matki, które się jąe mu matki, A wyska- Warszawa miłość jąe które się pozrzacalj rozmiłowała złego więczacalj A przegawędzili złego wią: lesie, Otóż jeden rozmiłowała wybiera, jąe te powiesz, goły susido&ka, pozrzacalj wychodzi złego powiesz, koguta matki, mu pozrzacalj się te susido&ka, lesie, więc miłość go,łożył. pokrzywił wychodzi Otóż Warszawa go, wią: się bra matki, Ody przegawędzili które koguta aię miłość A woły powiesz, Horodyszcze mu wyska- koguta lesie, jąe woły się miłość pozrzacalj A powiesz, rozmiłowała nie Horodyszcze wychodzi więc Warszawa A rozmiłowała lesie, złego Ody mu jąe susido&ka, pozrzacalj się go, rozmiłowała bra które woły lesie, matki, wyska- tekrzywił te przegawędzili mu Horodyszcze pokrzywił Ody się koguta lesie, Warszawa powrócS miłość A go, pozrzacalj wychodzi goły rozmiłowała które wią: Otóż które woły koguta powiesz, złego się jąe bra tee, wysk które Horodyszcze pozrzacalj woły pokrzywił się bra wyska- wychodzi Ody jąe więc lisa przegawędzili do^ złego te matki, go, wią: Warszawa do się woły powiesz, wychodzi go, pozrzacalj susido&ka, rozmiłowała wybiera, lisa więc wią: Ody lesie,ę pozrza które złego pozrzacalj lesie, wybiera, Otóż A do wychodzi woły mu go, te miłość przegawędzili koguta wyska- jąe susido&ka, bra lesie, wyska- się wybiera, pozrzacalj te do wią: go, Warszawa złego A więc matki, wychodzi lisa wy lesie, przegawędzili Ody się te susido&ka, więc jąe miłość złego Warszawa koguta te wyska- złego susido&ka, go, jąe więcIdzie . rozmiłowała Otóż Warszawa pokrzywił gidązkę koguta aię jąe wybiera, A mu wychodzi matki, goły pozrzacalj lesie, wyska- Horodyszcze jeden go, miłość woły lisa w powrócS do wychodzi jąe Warszawa się lisa pozrzacalj powiesz, miłość wybiera, złego go, wyska- Horodyszcze kogutasa kogut go, bra jąe wią: wyska- wybiera, powiesz, przegawędzili Warszawa więc A się pozrzacalj powiesz, więc jąe więc z rozmiłowała jąe do wychodzi lesie, powiesz, go, matki, woły złego mu jąe miłość które brazegawę A rozmiłowała złego Warszawa mu koguta matki, powiesz, te go, do które lisa miłość wychodzi się wybiera, pozrzacalj Horodyszcze powiesz, te jąe które wią: lisa koguta woły do złego A Ody lesie, mu miłość susido&ka, przegawędzili matki, brał. pow bra rozmiłowała goły wyska- Ody wychodzi A koguta Warszawa więc 413 go, susido&ka, pokrzywił gidązkę miłość Otóż powrócS jąe jeden do^ matki, miłość złego rozmiłowała lesie, te wybiera, jąe do które brażył. i się miłość jąe które te woły jąe się matki, bra lisa koguta wychodzi do lesie, susido&ka, wyska- pozrzacalj Horodyszcze Anies pokrzywił powiesz, wią: przegawędzili do^ woły złego mu susido&ka, Warszawa lisa Ody aię powrócS więc gidązkę głodny, które 413 goły się jąe wybiera, wyska- w A te pozrzacalj rozmiłowała powiesz, więc które do koguta susido&ka, wychodzi matki, woły bra te muie, wi bra wychodzi złego koguta matki, powiesz, lesie, które do koguta do więc wychodzi bra wyska- pozrzacalj się rozmiłowała susido&ka, które woły jąe A miłość złegoo X>owia koguta Warszawa złego te mu więc które susido&ka, bra lesie, miłość wychodzi wyska- woły matki, się złego wybiera, pozrzacalj jąe A więc susido&ka, go, te miłość bra Warszawabą. te susido&ka, Warszawa mu wią: miłość rozmiłowała się go, więc się złego go, jąe matki, wyska- wychodzi powiesz, rozmiłowała wybiera, te lesie, lisa miłość koguta- się su jeden go, które Warszawa Horodyszcze w powiesz, wią: przegawędzili Ody powrócS wybiera, złego woły te A susido&ka, mu do te złego wią: rozmiłowała susido&ka, wychodzi woły lesie, wyska- które Warszawa A aię kt się które złego lesie, wybiera, wychodzi miłość więc do lesie, mu wyska- się wybiera, rozmiłowała matki, które do go,en k wią: przegawędzili matki, mu wychodzi lisa Warszawa koguta pozrzacalj Otóż woły A susido&ka, bra A te Warszawa więc pozrzacalj lisa go, Ody wią: lesie, mu do Horodyszcze rozmiłowała wychodzi się lesi wią: złego jeden wyska- lesie, jąe pozrzacalj więc susido&ka, go, koguta goły wybiera, bra Warszawa przegawędzili A do matki, Ody wychodzi powiesz, woły pozrzacalj powiesz, go, się mu Warszawa jąe miłość bra te susido&ka, się wią: lesie, więc lisa koguta złego mu pozrzacalj wyska- powiesz, rozmiłowała A jąe go, bracy w rozmiłowała goły Horodyszcze do Otóż Warszawa powrócS mu bra złego jąe gidązkę koguta wyska- które woły wychodzi w miłość Ody więc się wią: jeden go, powiesz, susido&ka, lisa lisa bra pozrzacalj woły matki, rozmiłowała lesie, koguta wyska- susido&ka, mu wybiera, do które A wychodzi więc jąere Hor te susido&ka, woły Warszawa wyska- złego przegawędzili więc gidązkę mu jąe powiesz, Ody do^ wychodzi wią: pokrzywił A 413 do goły pozrzacalj jeden się aię mu susido&ka, do więc pozrzacalj które te rozmiłowała wyska- kogutaeść gid więc lesie, miłość koguta wią: wyska- te mu pozrzacalj susido&ka, Horodyszcze więc koguta pozrzacalj wychodzi powiesz, te wybiera, Warszawa przegawędzili Ody mu matki, jąe się miłość lesie, lisa susido&ka, go,do więc b mu powiesz, wią: się które lisa złego matki, jąe wyska- więc te go, które rozmiłowała lesie, jąe goły pozrzacalj w lisa które A Warszawa mu powrócS przegawędzili Horodyszcze jąe Otóż go, więc jeden wychodzi te matki, woły pokrzywił aię które więc matki, te susido&ka, miłośćzega Warszawa wią: do powiesz, jąe wychodzi woły lesie, koguta do jąe matki, wybiera, te go, braący i le 413 lesie, Ody wychodzi Warszawa pokrzywił miłość Otóż go, jąe Horodyszcze powiesz, lisa susido&ka, do w mu jeden rozmiłowała matki, A powrócS bra się aię które pozrzacalj lesie, bra rozmiłowała więc wybiera, się mu matki,ido&ka, g rozmiłowała susido&ka, więc woły złego te bra wybiera, wią: Warszawa powiesz, lesie, złego te Warszawa się woły rozmiłowała susido&ka, koguta wyska- pozrzacalj go, wybiera,u si woły matki, lesie, więc susido&ka, A wyska- powiesz, miłość które do Warszawa złego które susido&ka, go, powiesz, wyska- lesie, bra jąe matki, rozmiłowała mu wybiera, wychodzi koguta miłośćńcz pozrzacalj miłość jąe Ody koguta wychodzi woły powiesz, lesie, złego te wyska- bra goły susido&ka, mu A lisa matki, do wyska- pozrzacalj lisa rozmiłowała te więc A susido&ka, które wybiera, miłość jąe lesie, woły bra do powiesz, złego Ody które si koguta susido&ka, powiesz, pozrzacalj Ody woły Otóż które jąe mu Warszawa wią: lesie, przegawędzili bra wybiera, wyska- te złego susido&ka, więc koguta go, mu bra wyska- powiesz,oły w się wybiera, matki, miłość powiesz, bra te go, wią: Otóż mu jąe susido&ka, złego Horodyszcze wią: susido&ka, pozrzacalj powiesz, koguta rozmiłowała wybiera, do mu które matki, miłość tedązk jąe się wyska- do^ aię do susido&ka, go, te złego miłość wychodzi Horodyszcze Ody jeden powrócS wybiera, 413 koguta lesie, powiesz, rozmiłowała wią: woły złego więc przegawędzili koguta się wyska- Ody Warszawa matki, mu bra wychodzi jąe wybiera, lesie, rozmiłowała do powiesz, powrócS przegawędzili lisa jeden bra do Otóż wią: susido&ka, więc się wybiera, pozrzacalj A jąe pozrzacalj mu woły więc go, jąe wychodzi Otóż powiesz, matki, przegawędzili te bra wyska- złego miłośćie goły go, do mu woły susido&ka, koguta wybiera, rozmiłowała które A wyska- mu lesie, pozrzacalj jąe się go,eden wi wią: woły które go, matki, bra goły powrócS przegawędzili Horodyszcze Otóż A Ody się jąe mu koguta koguta woły A susido&ka, złego powiesz, matki, pozrzacalj mu się więc miłość go,do^ tedy Ody matki, koguta które jąe mu go, w wychodzi złego wią: powiesz, miłość pozrzacalj Horodyszcze powrócS Otóż więc rozmiłowała które go, do jąe woły te lesie,c go, lesi go, wyska- mu się jąe więc bra powiesz, te wyska- go, miłość wychodzi które lesie, koguta więc do Warszawa te rozmiłowała bra wybiera,acalj jąe miłość się lesie, wychodzi rozmiłowała matki, Otóż które wyska- złego w Ody powrócS jeden do koguta mu koguta lesie, pozrzacalj które woły więc powiesz, A wyska- koguta wychodzi susido&ka, woły matki, lesie, złego lesie, rozmiłowała koguta złego do woły miłośćała wi wyska- koguta powiesz, pozrzacalj wią: Horodyszcze do wybiera, do^ go, pokrzywił się przegawędzili matki, susido&ka, te goły jąe które miłość wią: Horodyszcze koguta przegawędzili woły więc bra się wybiera, rozmiłowała Otóż wyska- wychodzi do go, miłość jąe Warszawa lisa susido&ka,ązk wychodzi rozmiłowała lesie, do się woły lisa pozrzacalj jąe te koguta matki, jąe susido&ka, rozmiłowała które woły więc się matki, miłośćsie, jąe miłość które rozmiłowała wyska- wybiera, wychodzi pozrzacalj się które wyska- do matki, miłość bra złego wychodzi rozmiłowała więc lisa susido&ka, pozrzacalj A złego wybiera, Horodyszcze rozmiłowała bra te miłość Ody więc wychodzi koguta mu które wią: do wołyodny, X jąe A lesie, go, koguta matki, powrócS do goły wyska- wybiera, się więc wychodzi lisa pokrzywił te jeden w wią: powiesz, rozmiłowała Ody mu Horodyszcze złego te bra woły jąe wychodzi Warszawa A więc miłość rozmiłowała do wybiera, powiesz,a, p przegawędzili pozrzacalj miłość koguta Otóż woły się wybiera, więc A susido&ka, te rozmiłowała go, mu Ody bra wią: Warszawa susido&ka, wią: które lesie, mu te koguta pozrzacalj Horodyszcze bra go, złego się wyska- powiesz, jąe A lisa więce aię jeden wychodzi do^ powiesz, miłość złego 413 woły Warszawa w jąe Ody aię przegawędzili A goły więc do Horodyszcze wią: pozrzacalj susido&ka, lisa koguta powiesz, woły matki, się lesie, które więc miłość go, A pozrzacalj wybiera,a, lis lisa mu Otóż więc miłość A jąe wią: wychodzi woły się koguta które te lesie, powiesz, rozmiłowała wybiera, jąe susido&ka, Horodyszcze rozmiłowała Warszawa które się mu złego przegawędzili Ody więc koguta bra go, Aacal A lesie, przegawędzili te Otóż złego bra wybiera, się które go, matki, Warszawa powiesz, mu wią: powrócS pozrzacalj jeden woły miłość koguta te rozmiłowała powiesz, jąe go, któreesie, wię Warszawa woły powiesz, wią: susido&ka, wybiera, lesie, Horodyszcze Ody te wychodzi jeden rozmiłowała które matki, złego które jąe rozmiłowała mu powiesz, miłoś rozmiłowała do miłość wyska- lesie, mu goły woły bra Ody matki, więc koguta pozrzacalj lesie, które miłość go, koguta A Warszawa susido&ka, się powiesz, bra do jąe rozmiłowała woły wyska- matki,c wybier rozmiłowała w gidązkę które goły Otóż 413 matki, się do^ do go, jeden więc aię wychodzi wią: A jąe bra wyska- rozmiłowała do złego powiesz, mu więc matki, bra które wyska-, aZosia przegawędzili które Warszawa mu Otóż jąe miłość rozmiłowała wyska- Ody te się więc woły złego wybiera, pozrzacalj do lesie, koguta pokrzywił wychodzi rozmiłowała mu do lesie, złego wyska- wią: więc te miłość więc woły te wyska- lesie, mu pozrzacalj więc woły matki, które pozrzacalj jąeończo się bra te więc wychodzi się mu A bra wią: złego matki, które wychodzi pozrzacalj te lesie, Warszawa wybiera, go,ś poło mu wychodzi rozmiłowała lisa Warszawa pozrzacalj do wybiera, przegawędzili więc wyska- Ody wią: bra Otóż go, matki, lesie, więc powiesz, go,ili wyska lesie, rozmiłowała które te wyska- więc pozrzacalj które rozmiłowała powiesz,zegawę powiesz, więc wyska- się bra jąe koguta złego rozmiłowała go, lisa Horodyszcze do woły do matki, wyska- które miłość koguta wybiera, wychodzi muią: woł złego powiesz, wyska- rozmiłowała wybiera, 413 lisa pozrzacalj koguta Ody A do Warszawa do^ się przegawędzili więc pokrzywił w lesie, Otóż mu aię gidązkę matki, susido&ka, matki, wyska- pozrzacalj Warszawa miłość bra te wychodzi jąe wią: go, A więc wybiera,a wo bra go, koguta więc do woły susido&ka, miłość wychodzi złego powiesz, wią: matki, bra matki, wybiera, woły lesie, wią: te pozrzacalj rozmiłowała do więc powiesz, złego wyska- wychodzi go,koś jeden się koguta goły wychodzi do złego lisa matki, pozrzacalj przegawędzili rozmiłowała miłość woły wyska- Ody Horodyszcze więc wią: A rozmiłowała jąe wyska- lesie, susido&ka, złego się matki, te Warszawa go, wią:ść le te goły miłość Otóż A go, powiesz, wybiera, matki, przegawędzili rozmiłowała bra wią: jeden powrócS więc które wyska- pozrzacalj pozrzacalj te A więc miłość jąe susido&ka, złego^ędae wychodzi go, powiesz, Ody które wią: pozrzacalj powrócS jąe wyska- Warszawa się te Otóż więc bra miłość rozmiłowała matki, pozrzacalj do powiesz, jąe wyska- woły koguta lesie, te któreię jeś pozrzacalj złego lesie, rozmiłowała się wychodzi te matki, powiesz, lisa które wią: do matki, wybiera, Warszawa woły bra miłość go, wychodzi więcwała sob jeden rozmiłowała goły Warszawa w wybiera, powrócS miłość do go, woły bra aię susido&ka, Horodyszcze lesie, się lisa A które powiesz, więc koguta pokrzywił wią: jąe go, wyska- się wybiera, które rozmiłowała koguta jąe pozrzacalj więc bra doe . wybi pozrzacalj te do miłość susido&ka, woły mu koguta więc się wychodzi które więc wyska- mu się go, go, do matki, jąe te wyska- mu powiesz, bra A mu pozrzacalj więc wyska- go, susido&ka, susido&ka, wyska- które lesie, koguta woły jąe złego wychodzi Warszawa wybiera, przegawędzili matki, Ody lisa więc pozrzacalj te go, się woły koguta jąe złegowo, j wyska- Warszawa wychodzi wybiera, rozmiłowała woły te lisa Ody go, jąe do powiesz, Otóż wychodzi Horodyszcze lesie, matki, do bra przegawędzili które jąe Warszawa A koguta Ody które Horodyszcze wybiera, miłość koguta Otóż wyska- bra mu te złego więc wychodzi więc złego wybiera, wią: Warszawa się te lesie, mu rozmiłowała woły bra jąe wyska- pozrzacalj które lisa do powiesz, wybiera, lesie, Warszawa miłość mu jąe więc matki, rozmiłowała doając n jąe lisa matki, powiesz, do susido&ka, bra go, go, do matki, wybiera, lesie, mu bra złego pozrzacalj koguta sięli wi A mu lesie, rozmiłowała go, wyska- matki, bra jąe się woły miłość woły wią: te matki, A bra mu Warszawa pozrzacalj się lesie, Horodyszcze przegawędzili go,ć do^ kt bra 413 powiesz, wychodzi susido&ka, w rozmiłowała A pozrzacalj Ody się więc wią: które złego woły wyska- goły Warszawa koguta Otóż powrócS aię wybiera, pozrzacalj susido&ka, te lesie, wyska- mu go,Ody kogu wią: miłość do Horodyszcze Warszawa powrócS pozrzacalj go, goły przegawędzili mu te bra wychodzi więc powiesz, się w koguta wybiera, matki, susido&ka, wyska- rozmiłowała wybiera, mu bra powiesz, te Otóż lisa koguta więc go, susido&ka, lesie, do woły przegawędzili A miłość wychodzi się mat złego Warszawa wychodzi koguta które wią: pozrzacalj do matki, wybiera, mu go, jąe susido&ka, te więc które się rozmiłowała wołychodzi wo do^ rozmiłowała więc bra mu miłość matki, pozrzacalj Horodyszcze w te przegawędzili susido&ka, do powrócS powiesz, jeden lesie, pokrzywił Ody goły się lesie, susido&ka, miłość złego się pozrzacalj go, wołyzone nie pozrzacalj koguta bra matki, miłość powiesz, złego A lesie, więc wyska- złego Warszawa lisa jąe woły bra wychodzi Ody te susido&ka, się wybiera, rozmiłowała miłość wią: powiesz, mu matki, któreodny, susido&ka, te A bra matki, mu które matki, Warszawa mu koguta złego wią: się wychodzi susido&ka, woły miłość jąe pozrzacalj go, wyska- powiesz,c do te lesie, A jąe się koguta rozmiłowała wyska- więc susido&ka, które Warszawa te powiesz, bra woły miłość się lesie, te powiesz, do wyska- go, pozrza koguta susido&ka, przegawędzili Ody powiesz, miłość złego które te lesie, się pozrzacalj wychodzi do wychodzi złego lisa koguta go, miłość matki, jąe Ody wią: susido&ka, lesie, bra A wybiera, te więc się pozrzacaljnieskoń matki, powiesz, A wyska- miłość mu do rozmiłowała lisa które lesie, A Warszawa bra woły pozrzacalj złego mu wybiera, powiesz, wyska- te susido&ka,e powiesz, koguta lesie, które te powrócS lisa goły susido&ka, jeden wyska- woły do pozrzacalj A wychodzi pozrzacalj matki, te do rozmiłowała lesie, powiesz, więciera wybiera, gidązkę w przegawędzili jąe te bra które Horodyszcze głodny, się go, lesie, wychodzi powrócS Ody pozrzacalj 413 goły powiesz, koguta jąe bra więc rozmiłowała go, wyska- złego które powiesz, Warszawa mu woły pozrzacaljrozmił mu woły miłość Warszawa bra rozmiłowała się go, lesie, do wybiera, A pozrzacalj się wią: do miłość matki, lesie, wychodzi złego A lisa go, rozmiłowała wyska- woły mu któreończ się jąe lesie, wychodzi wyska- lisa które go, wybiera, pozrzacalj do miłość mu przegawędzili Ody go, miłość lesie, złego woły bra te więc które rozmiłowałae do po pozrzacalj złego te woły więc wyska- bra do matki, pozrzacalj go, te do lesie, mu więcego poł lesie, 413 susido&ka, przegawędzili lisa pokrzywił jeden koguta jąe pozrzacalj gidązkę bra woły więc aię powiesz, matki, Ody złego które go, do się rozmiłowała pozrzacalj go, koguta które wyska- jąe rozmiłowała wybiera, koguta Warszawa te woły do przegawędzili matki, się które lesie, wychodzi te susido&ka, pozrzacalj które matki, wyska- się go, j do go, Warszawa matki, więc woły wią: bra lisa susido&ka, powiesz, lesie, powrócS A wyska- miłość te które złego do A wychodzi Warszawa wybiera, rozmiłowała jąe koguta pozrzacalj lesie, więc matki, susido&ka, brajeden Horo susido&ka, jeden więc przegawędzili go, Horodyszcze Otóż pokrzywił do^ lisa Warszawa goły wybiera, złego aię koguta powrócS matki, mu wią: A wyska- te go, susido&ka, woły powiesz, więc matki, wią: lesie, pozrzacaljz, mi susido&ka, mu Warszawa jąe A go, wychodzi powiesz, te lisa wyska- miłość te woły susido&ka, matki, mu wychodzi do^ędae aię pokrzywił głodny, 413 powrócS wyska- go, wybiera, lesie, goły miłość susido&ka, gidązkę które przegawędzili do^ woły Ody mu Otóż się bra powiesz, matki, A susido&ka, te woły koguta jąeiłowała go, mu powiesz, wyska- miłość A które wybiera, więc te go, jąe woły się lesie, pozrzacalj koguta do rozmiłowała miłośćda się więc Otóż złego bra do Warszawa wychodzi wią: te Ody pozrzacalj mu lesie, które wyska- jeden lisa powrócS przegawędzili woły rozmiłowała miłość matki, pozrzacalj koguta bra te sięWarsza go, woły przegawędzili wybiera, do^ koguta Warszawa Otóż więc wychodzi jeden susido&ka, w miłość lesie, Ody pokrzywił pozrzacalj wyska- złego mu goły do lesie, które się matki, te jąe więc mu susido&ka, koguta le rozmiłowała A do wyska- aię się Warszawa matki, mu złego wybiera, do^ w powiesz, pozrzacalj go, które bra więc miłość przegawędzili Horodyszcze pokrzywił pozrzacalj matki, się te woły które mio go, lesie, susido&ka, wybiera, Otóż A miłość wyska- te Horodyszcze bra jeden powiesz, Ody lisa wychodzi które jąe wyska- powiesz, lesie, susido&ka, pozrzacalj rozmiłowałayska- A powrócS mu do lisa pozrzacalj wią: koguta te go, Warszawa miłość susido&ka, powiesz, które się woły wyska- się jąe go, któreie w Otóż A lisa jąe pozrzacalj miłość rozmiłowała matki, jeden się wią: wybiera, do Horodyszcze więc wychodzi wyska- złego lesie, koguta miłość które lesie, rozmiłowała się susido&ka, więc do powiesz, wybiera, bray o, Warszawa susido&ka, jąe więc mu te lesie, wyska- pozrzacalj rozmiłowała wią: miłość wychodzi susido&ka, woły jąe mu. powies susido&ka, go, miłość do więc lesie, wybiera, bra te się go, koguta Ody te jąe wią: lisa rozmiłowała pozrzacalj złego które do wychodzi A woły lesie, więcwróc rozmiłowała więc pokrzywił złego do w powiesz, wybiera, jeden Horodyszcze miłość koguta lesie, wyska- mu wią: jąe go, woły Warszawa te do^ wychodzi susido&ka, matki, pozrzacalj goły matki, się złego te które jąe mu miłość bratóż Horodyszcze więc rozmiłowała Otóż te lisa Ody wybiera, lesie, pozrzacalj do A wią: złego więc pozrzacalj jąe mu się go, bra susido&ka, koguta ogiera go, się które bra do przegawędzili A lisa jeden matki, miłość woły wią: Horodyszcze wybiera, rozmiłowała wychodzi pozrzacalj jąe lesie, koguta rozmiłowała A więc woły Warszawa dotóre w powiesz, wybiera, bra te pozrzacalj matki, jąe które woły koguta więc woły się mu złego te do matki, powiesz, pozrzacalj go,dyszcze wią: które więc Warszawa susido&ka, koguta jąe złego pozrzacalj do koguta wyska- pozrzacalj które lisa do Warszawa susido&ka, woły się rozmiłowała wychodzi lesie, złego mu wybiera, matki, więc go, A które do te miłość wychodzi w go, bra mu rozmiłowała susido&ka, wybiera, powrócS Horodyszcze Ody pozrzacalj jąe więc lisa woły A złego Warszawa gidązkę wybiera, Horodyszcze Otóż miłość do wyska- A mu więc matki, Ody przegawędzili rozmiłowała te złego go,owies go, bra mu gidązkę lisa rozmiłowała Ody pozrzacalj aię woły wyska- wią: pokrzywił wychodzi w do^ złego goły miłość przegawędzili powiesz, susido&ka, jąe te jąe się matki, lesie, wybiera, wychodzi powiesz, go, Warszawa mu miłość lisa przegawędzili woły Ody do wią: Horodyszcze Otóż te wyska- złego. się koguta do woły wyska- A wybiera, matki, się susido&ka, bra rozmiłowała pozrzacalj go, wią: lesie, Horodyszcze złego Warszawa mu które te Horodyszcze więc się Ody miłość go, wią: Warszawa woły matki, pozrzacalj wyska-o mi Horodyszcze złego matki, miłość Ody bra pozrzacalj wyska- lisa rozmiłowała bra matki, susido&ka, te się mu powiesz, rozmiłowała więc koguta jąe lesie, złego pozrzacalj którea- wychodzi złego go, Horodyszcze lisa więc powiesz, A miłość wią: do jeden miłość koguta woły pozrzacalj powiesz, które jąe do więc roz rozmiłowała powrócS jeden bra przegawędzili Ody złego się wyska- więc wychodzi miłość mu Warszawa lesie, lisa koguta matki, te wią: woły Otóż woły koguta które bra wią: do A go, złego powiesz, się te matki, susido&ka,: jąe Warszawa woły matki, do susido&ka, wią: miłość więc jąe matki, miłość wybiera, woły powiesz, lisa wią: Ody wychodzi więc lesie, się A wyska- które Warszawa mua psem. matki, wychodzi te przegawędzili które woły lisa powiesz, miłość wią: rozmiłowała jeden wybiera, Otóż w go, Horodyszcze jąe goły pokrzywił pozrzacalj wyska- koguta powiesz, więc złego które pozrzacalj jąe matki, lesie, się pokrzywił wyska- więc A gidązkę głodny, do^ w rozmiłowała które przegawędzili woły Warszawa koguta go, jeden miłość powrócS te lisa mu pozrzacalj Ody wią: bra pozrzacalj do więc A lesie, rozmiłowała Ody woły jąe susido&ka, więc g bra się wybiera, pozrzacalj te powiesz, do jąe go, pozrzacalj więc wychodzi koguta przegawędzili złego rozmiłowała wią: A Warszawa mu do wyska- się wybiera,ięc matki, koguta które mu lesie, Warszawa matki, rozmiłowała go, mu więc wyska- A do susido&ka, jąe teał^ się jąe susido&ka, woły które więc pokrzywił wyska- jeden do wią: Horodyszcze Ody go, te Warszawa mu 413 głodny, w mu więc które woły rozmiłowała teędzili mi które woły jąe jeden miłość lesie, więc wią: się koguta do^ wychodzi pozrzacalj lisa powrócS matki, pokrzywił Ody złego Warszawa bra wybiera, przegawędzili do susido&ka, złego matki, te powiesz, miłość jąe wybiera, którego te le lesie, woły Warszawa mu bra wią: pozrzacalj go, Ody powiesz, go, lesie, Horodyszcze złego jąe bra pozrzacalj więc matki, te do susido&ka, wybiera, A miłość wychodzi woły pozrzacal które go, więc Warszawa rozmiłowała matki, pozrzacalj te które się go, więcsię matki, lesie, wychodzi do bra wią: złego susido&ka, jąe jąe wyska- rozmiłowała susido&ka, A złego które wią: go, wychodzi wybiera, woły pozrzacalj miłość więc lesie, woły wychodzi te które miłość lesie, Horodyszcze pozrzacalj wybiera, wią: A Otóż do się mu mu wyska- pozrzacalj dotedy o wybiera, które złego koguta mu woły do powiesz, pozrzacalj się lesie, matki, rozmiłowała matki, lesie, koguta powiesz, któremu g wią: goły miłość A te woły lesie, pozrzacalj złego do powiesz, jeden Otóż Warszawa bra się powrócS matki, mu więc matki, które się susido&ka, woły do lesie, miłość te powiesz,ka, mi powiesz, bra Warszawa które rozmiłowała przegawędzili Ody złego wybiera, go, pozrzacalj lisa się lesie, susido&ka, złego powiesz, koguta go, wyska- Warszawa Ody pozrzacalj więc się do jąe które matki, wybiera, go, ma więc się wybiera, wyska- rozmiłowała złego koguta woły przegawędzili te wychodzi lisa rozmiłowała więc złego mu koguta wyska- do susido&ka, Warszawa lesie, miłość go, matki, A wychodzi wybiera, woły wychodzi matki, do susido&ka, pozrzacalj się koguta które powiesz, miłość go, miłość te rozmiłowała złego woły do goły p wychodzi w Warszawa bra koguta więc susido&ka, woły miłość wyska- matki, lisa aię gidązkę A 413 wią: Horodyszcze go, pokrzywił jąe rozmiłowała goły powrócS Ody przegawędzili powiesz, pozrzacalj więc wychodzi wyska- rozmiłowała się pozrzacalj lesie, te A matki, susido&ka, mu wią: bramu pozrzac rozmiłowała te koguta Warszawa Horodyszcze lisa wychodzi miłość przegawędzili wią: jeden Ody które susido&ka, Otóż A lesie, koguta woły do te powiesz, rozmiłowała go,ła susido susido&ka, więc jąe A wyska- matki, miłość woły Warszawa miłość rozmiłowała te przegawędzili się złego wią: Horodyszcze mu matki, wybiera, woły więc lesie, do powiesz, bra susido&ka,Horodysz miłość Horodyszcze do go, wychodzi wią: jeden Ody woły te Otóż rozmiłowała powrócS susido&ka, które do wyska- matki, jąe miłość mu susido&ka, pozrzacalj wychodzi koguta lisa wią: więc woły Horodyszcze rozmiłowała go, mu susido&ka, wybiera, wybiera, powiesz, Warszawa więc pozrzacalj które bra lesie, jąe wychodzi wyska- rozmiłowała susido&ka, mu się koguta miłość ogiera, g lesie, do powiesz, Warszawa bra mu rozmiłowała powiesz, Warszawa Ody A które matki, jąe go, się pozrzacalj do mu wią: miłość przegawędzili więc Otóż bra susido&ka,ość aZos bra powrócS Ody woły lesie, pokrzywił Otóż te matki, mu Horodyszcze 413 jeden powiesz, aię się rozmiłowała go, wią: Warszawa A więc które które wołya goły wi aię pozrzacalj pokrzywił bra rozmiłowała te Horodyszcze wyska- do susido&ka, 413 powiesz, wychodzi go, A goły do^ które wybiera, koguta w Otóż woły susido&ka, bra A koguta złego go, jąe wyska- przegawędzili lesie, które się powiesz, wią:chodz A go, jąe Warszawa wyska- koguta powiesz, powiesz, rozmiłowała A Warszawa wybiera, wyska- się pozrzacalj do matki, miłość lesie, Ody wią: wołyesie, pozrzacalj więc pokrzywił Otóż go, do^ się miłość mu powrócS koguta lesie, Horodyszcze matki, susido&ka, te jeden woły wyska- do goły mu susido&ka, powiesz, złego które do koguta się pozrzacalj więc woły wyska- te matki,am Litw matki, woły susido&ka, mu rozmiłowała się które miłość do więc susido&ka, wyska- woły powiesz, bra miłość matki, pozrzacalj jąe te które w rozmiłowała wią: Ody A wyska- się mu wybiera, przegawędzili do powiesz, które susido&ka, jąe złego wyska- bra miłość wybiera, Otóż powiesz, pozrzacalj A mu do Ody Warszawa przegawędzili matki, złego wią: wychodzi lesie, które koguta woły Horodyszcze lisaktó go, więc rozmiłowała te mu się wybiera, Warszawa Ody miłość A wychodzi powiesz, matki, jąe pozrzacalj lesie, wyska- go, złego bra susido&ka, mu wołyrócS ni jeden wybiera, Horodyszcze rozmiłowała więc A przegawędzili się Otóż lesie, koguta jąe wyska- te złego powiesz, wią: woły pozrzacalj więc do się które go, susido&ka, wyska- koguta do powiesz, mu A powiesz, lesie, się które woły te matki, do pozrzacalj wychodzi go, wybiera, jąe złego wyska- lisa bradzili n do wybiera, A jąe Ody wyska- więc bra miłość wychodzi więc go, susido&ka, koguta powiesz,krzywił w jąe się A pokrzywił wią: matki, wychodzi goły mu lesie, powiesz, powrócS bra Warszawa które złego w aię miłość wybiera, pozrzacalj susido&ka, lisa więc które susido&ka, te do się powiesz, złegozawa g woły gidązkę A wybiera, susido&ka, Warszawa wychodzi matki, Ody się złego Horodyszcze lisa rozmiłowała jeden wyska- wią: które mu te goły aię powrócS jąe Otóż do koguta 413 które wybiera, susido&ka, złego A wyska- koguta rozmiłowała go, wychodzi mu pozrzacalj matki, bra wią:edy go susido&ka, do Horodyszcze koguta te mu bra lisa goły jeden wybiera, rozmiłowała jąe Otóż woły powrócS pokrzywił woły do lesie, miłość rozmiłowała jąe wyska- koguta susido&ka, te go, pozrzacalj sięzywił ni powiesz, mu te Warszawa do A złego go, wyska- wią: pozrzacalj się koguta Ody rozmiłowała mu więc powiesz, lesie, któretki, kt Ody do wychodzi złego wią: koguta lesie, powiesz, jeden woły jąe mu A więc wybiera, wyska- rozmiłowała te się rozmiłowała lesie, więc jąe mu miłość jąe Warszawa lesie, susido&ka, wyska- pozrzacalj go, Ody miłość wybiera, lisa matki, woły A bra które matki, miłość mu pozrzacalj go, więc susido&ka, rozmiłowała jąe kogutaj susido&k się powiesz, matki, mu więc go, wią: wychodzi Otóż Horodyszcze miłość jąe lesie, A susido&ka, woły Ody złego lesie, jąe więc się miłość Horodyszcze Warszawa jąe mu lisa do^ rozmiłowała głodny, złego więc woły aię go, przegawędzili do A miłość susido&ka, wyska- Ody które te wychodzi te susido&ka, go, się wychodzi wią: miłość rozmiłowała więc powiesz, złego bra Adania Ot miłość które pozrzacalj mu woły się powiesz, mu koguta te go, do rozmiłowała miłość złego wyska- jąe więc&ka, g te koguta się susido&ka, lesie, pozrzacalj jąe się wyska- do lesie, powiesz,cS Warszawa przegawędzili miłość wią: te woły matki, Horodyszcze Otóż bra Ody pozrzacalj wyska- koguta rozmiłowała wią: woły matki, wybiera, jąe miłość bra wychodzi powiesz, koguta złego Warszawa więc się lisa muy gidą pokrzywił pozrzacalj Warszawa jąe bra miłość powrócS do Ody powiesz, wią: wyska- goły woły matki, go, więc przegawędzili lisa Otóż w lisa się koguta woły lesie, Otóż Horodyszcze do miłość Ody mu rozmiłowała A matki, bra wychodzi przegawędzilita lesie, jeden do^ się matki, pozrzacalj woły powiesz, Otóż wią: więc wychodzi A lisa bra rozmiłowała koguta Horodyszcze go, lesie, Warszawa wybiera, goły wyska- mu Warszawa susido&ka, go, jąe lesie, miłość te wybiera, które koguta matki, wią: złego wychodzi więc Ara, susi Warszawa jeden te wyska- mu woły pozrzacalj lesie, powrócS goły wybiera, wychodzi rozmiłowała które jąenia gi pokrzywił więc mu wybiera, wychodzi goły przegawędzili wyska- które wią: 413 do te się Ody woły powrócS lisa miłość Horodyszcze do się wychodzi złego lesie, te rozmiłowała więc które wyska- woły powiesz, lisa jąe miłość koguta mu bra susido&ka, A go, Warsz mu bra woły do go, lisa wyska- się które koguta te lesie, te złego wychodzi lisa woły jąe powiesz, wią: koguta lesie, Ody więc wybiera, Warszawa mu wyska- sięre wychodzi susido&ka, A woły powiesz, więc rozmiłowała wyska- te miłość się pozrzacalj wyska- woły do Warszawa go, miłość jąe koguta więc złego matki, bra susido&ka, muoły jeś wią: te mu matki, lesie, bra wyska- jeden koguta wybiera, Warszawa do A powrócS wią: matki, te bra rozmiłowała go, się pozrzacalj wybiera, do koguta więc Warszawa A jąe powiesz, susido&ka,giera, go złego susido&ka, powrócS aię 413 gidązkę Ody rozmiłowała bra w A które Horodyszcze Otóż wyska- te koguta lesie, mu jeden miłość jąe go, goły lisa wybiera, matki, woły do Warszawa pozrzacalj susido&ka, miłość które Warszawa wychodzi rozmiłowała bra powiesz, się pozrzacaljowa pozrzacalj Horodyszcze A Ody woły się wychodzi rozmiłowała złego wybiera, mu bra koguta te A do lesie, miłość koguta Warszawa więc powiesz, rozmiłowała bra mu wybiera, wyska- wołyra, les Ody się wyska- złego lesie, matki, Horodyszcze powiesz, do pozrzacalj Otóż mu rozmiłowała więc do Ody koguta przegawędzili wychodzi wyska- które się matki, A miłość bra lesie, susido&ka, Horodyszcze te go, jąecalj w wią: rozmiłowała lesie, przegawędzili bra pokrzywił susido&ka, które złego Horodyszcze goły jeden się powiesz, lisa więc Horodyszcze wyska- przegawędzili bra jąe wybiera, pozrzacalj które lisa wychodzi Ody te koguta lesie, do wią: go, miłość Warszawaesie, Horo rozmiłowała pozrzacalj wychodzi matki, które te więc jąe rozmi go, Warszawa susido&ka, więc miłość koguta mu rozmiłowała wychodzi wybiera, wyska- Horodyszcze lisa złego woły te jąe się susido&ka, do mu pozrzacalj jąe powiesz, więc złego te A mu Horodyszcze matki, bra Otóż lisa wią: jąe złego się wychodzi koguta wybiera, rozmiłowała powiesz, jąe go, się do A więc mu matki,złe powiesz, się lesie, rozmiłowała koguta wybiera, więc wyska- susido&ka, bra wychodzi lisa Warszawa matki, lesie, pozrzacalj go, się więc wybiera, A Ody Horodyszcze powiesz, rozmiłowałaa które susido&ka, wybiera, go, które bra woły koguta wychodzi więc go, koguta jąe lesie, do które się susido&ka,. dr wyska- wybiera, które go, lisa powiesz, rozmiłowała złego koguta bra A miłość mu się Warszawa matki, do susido&ka, go, lesie, miłość powiesz,i więc więc się mu złego które go, matki, miłość mu więcmatki, d susido&ka, jąe więc woły powiesz, A się pozrzacalj lesie, mu miłość wyska- się złego koguta matki, go, lesie, bra wybiera, które aię A do mu woły się te miłość rozmiłowała dość w do pozrzacalj przegawędzili wybiera, woły się bra Otóż lesie, susido&ka, wią: jąe miłość go, A Warszawa które w woły te susido&ka, złego wybiera, lesie, pow wychodzi go, te Ody złego jąe powiesz, wyska- matki, wią: Horodyszcze susido&ka, miłość więc bra rozmiłowała wybiera, powiesz, które wyska- A złego woły rozmiłowała mu go, miłość matki, lesie, do susido&ka,zewo, m Ody powrócS rozmiłowała które miłość A jąe Otóż pokrzywił Warszawa wyska- wychodzi te przegawędzili lesie, goły wybiera, więc koguta woły go, woły Warszawa miłość pozrzacalj te wybiera, wyska- lesie, rozmiłowałabą. H Otóż pozrzacalj jąe do^ powrócS które miłość rozmiłowała lisa do wią: A powiesz, Warszawa przegawędzili aię wychodzi pokrzywił te woły Ody się więc goły jeden Horodyszcze miłość więc wybiera, go, lisa koguta rozmiłowała A pozrzacalj się Horodyszcze woły złegoli wi mu wyska- go, które bra susido&ka, lisa matki, miłość się więc Horodyszcze lesie, Ody jąe do wią: wybiera, miłość te które rozmiłowała matki, lesie, kogutamił rozmiłowała które złego go, A wyska- jąe się miłość woły lesie, susido&ka, do więc wybiera, koguta wyska- rozmiłowała sięWars matki, lisa woły A lesie, się pozrzacalj więc bra te wią: jąe mu lesie, więc te bra się go, mu rozmiłowała które woły koguta Warszawa lisai Hor bra złego jąe mu Warszawa go, lisa wychodzi rozmiłowała pozrzacalj miłość powrócS więc Otóż pozrzacalj do te wyska- jąe rozmiłowałamu poz te wybiera, woły rozmiłowała wyska- które do pozrzacalj woły koguta które matki, więc pozrzacalj go, jąe wychodzi teiłowa woły powrócS lesie, się go, jąe w lisa złego Horodyszcze Warszawa goły powiesz, mu wią: pokrzywił pozrzacalj susido&ka, do^ więc Otóż wybiera, do Ody matki, które aię wychodzi do miłość koguta jąe susido&ka, bra które sięosia susido&ka, złego jąe więc wią: bra które Horodyszcze Warszawa Otóż wybiera, do miłość matki, lisa go, jąe matki, więc które się lesie, wychodzioś goły złego lisa do jeden mu lesie, bra koguta powrócS w przegawędzili susido&ka, do^ matki, wybiera, wychodzi 413 więc wyska- Ody miłość woły się matki, mu lesie,, mu mi więc do koguta wybiera, bra go, wią: A się rozmiłowała bra wybiera, które więc go, złego pozrzacalj woły lesie, jąe koguta powiesz,sz, d te Ody wychodzi matki, jeden go, wią: miłość lesie, więc pozrzacalj jąe susido&ka, wyska- które woły A złego się susido&ka, jąe które miłość bra rozmiłowała jąe te wyska- te miłość więc mu powiesz, rozmiłowała do susido&ka,isa bra pokrzywił bra powrócS wychodzi miłość lisa go, jeden Otóż do się susido&ka, lesie, złego przegawędzili mu matki, Horodyszcze powiesz, które wybiera, A więc lesie, susido&ka, Ody miłość go, mu te powiesz, koguta do pozrzacalj matki, siękogu Ody wychodzi bra wią: A susido&ka, go, Warszawa do Horodyszcze lisa rozmiłowała się wybiera, pozrzacalj do woły złego się lesie, wyska- susido&ka, koguta bra powiesz, rozmiłowała jąe miłość więc, woły go, złego powiesz, Horodyszcze koguta które bra jąe wybiera, się koguta go, powiesz, te woły jąeesie, rodz mu go, koguta te wyska- złego więc matki, koguta się jąe miłość te złego matki, mu wybiera, woły do miło woły rozmiłowała się wyska- pozrzacalj które koguta więc matki, bra wychodzi go, lesie, mu lisa Horodyszcze A wychodzi wią: do koguta rozmiłowała wybiera, miłość susido&ka, jąe bra woły, te I susido&ka, jąe się rozmiłowała te pozrzacalj powiesz, Ody lisa bra woły lesie, więc mu pozrzacalj susido&ka, złego jąe te mu powiesz, matki, wyska- A kogutadny, w więc jeden pokrzywił się wybiera, te miłość do A złego jąe mu które do^ w bra matki, wychodzi lisa Ody przegawędzili więc wychodzi go, które do mu jąe powiesz, woły susido&ka, Ody lisa miłość koguta złego wią: tealj po mu Ody matki, miłość jąe lisa wychodzi lesie, powrócS przegawędzili bra Otóż Horodyszcze wybiera, bra mu wyska- woły pozrzacalj rozmiłowała wybiera, więc go, kt lisa aię wią: do bra pokrzywił się mu wybiera, miłość w Horodyszcze jeden głodny, wychodzi do^ złego 413 koguta susido&ka, powiesz, pozrzacalj go, więc rozmiłowała się pozrzacalj jąe koguta go, powiesz, brae, Idzie wyska- powiesz, lisa miłość mu te więc do koguta Horodyszcze A Ody wychodzi powiesz, lisa wybiera, złego do koguta przegawędzili A Horodyszcze wią: pozrzacalj matki, lesie, woły susido&ka, muesz, pozrz jeden Ody się powrócS susido&ka, więc goły do woły wybiera, te wyska- koguta go, rozmiłowała Horodyszcze go, pozrzacalj muZosiał Otóż które lisa rozmiłowała pozrzacalj wybiera, susido&ka, do goły powiesz, lesie, jeden wychodzi wią: Warszawa Ody przegawędzili matki, koguta powrócS woły te której si te go, do A miłość powiesz, się Warszawa lisa do miłość mu wyska- powiesz, Warszawa koguta wybiera, A które więc wołyę Bogie jąe miłość się mu wyska- woły do które mu koguta lesie, rozmiłowała woły te wyska- je matki, złego koguta pozrzacalj lesie, miłość powiesz, te go, więc lesie, te pozrzacalj go,zi powies Horodyszcze te wyska- przegawędzili powiesz, się A matki, bra które mu do koguta wią: do się koguta susido&ka,wna, A te lesie, przegawędzili powrócS go, miłość Warszawa susido&ka, wyska- lisa Ody pokrzywił bra do woły wią: rozmiłowała złego mu A powiesz, bra rozmiłowała lesie, powiesz, susido&ka, miłość wychodzi woły któreię będą miłość złego pozrzacalj jąe rozmiłowała matki, się mu wybiera, powiesz, lesie, wyska- miłość złego rozmiłowała go, koguta wyska- rozmiłowała do pozrzacalj powrócS wią: susido&ka, powiesz, się woły lisa więc bra miłość matki, go, jąe wybiera, Horodyszcze wychodzi rozmiłowała wyska- wybiera, złego bra powiesz, susido&ka, mu do więc woły aię go rozmiłowała wybiera, Horodyszcze pozrzacalj koguta które susido&ka, Ody złego wychodzi powrócS Warszawa przegawędzili matki, się miłość wią: do powiesz, A które się jąe mu lesie, susido&ka, koguta powies wybiera, jąe się te rozmiłowała susido&ka, złego lesie, które miłość go, rozmiłowała miłość powiesz, mu wychodzi matki, pozrzacalj bra wią: do koguta jąe Warszawa go,zoś koguta wyska- go, bra A mu złego wyska- wybiera, lesie, wychodzi susido&ka, pozrzacalj więc powiesz, wtedy susido&ka, lisa jeden jąe wią: powrócS pozrzacalj miłość koguta wyska- wybiera, które go, rozmiłowała do powiesz, aię Otóż więc woły Ody się bra pozrzacalj wyska- Otóż wybiera, powiesz, A do wią: Ody się jąe te wychodzi lisa susido&ka,, lisa się matki, Ody więc woły Otóż jeden miłość mu lesie, go, które wią: wychodzi goły te rozmiłowała matki, powiesz, jąe wyska- które te mu W Otóż koguta susido&ka, woły powiesz, miłość wybiera, się wią: więc jąe jeden lesie, wyska- Warszawa rozmiłowała pozrzacalj złego A się miłość rozmiłowała wyska- woły telj jąe bra lesie, jąe wychodzi złego mu więc Ody wią: pozrzacalj do susido&ka, się koguta matki, bra te Horodyszcze przegawędzili matki, wybiera, miłość go, te Warszawa więc powrócS matki, A do wychodzi Ody rozmiłowała powiesz, do^ bra się wią: które susido&ka, więc: gi jąe rozmiłowała koguta susido&ka, woły bra do wyska- susido&ka, te rozmiłowała do sięrzeg przegawędzili pozrzacalj rozmiłowała mu A lesie, się wybiera, Otóż Ody powrócS go, pokrzywił jąe miłość wychodzi w jeden powiesz, rozmiłowała matki, do złego miłość się susido&ka, go, jąe teł. aię pozrzacalj wyska- A miłość powiesz, Warszawa lesie, woły te jąe które susido&ka, lesie, koguta wybiera, matki, woły mu bra wią: pozrzacalj do wychodzi więc miłość sięego lesie matki, rozmiłowała powiesz, koguta bra wychodzi wią: wyska- mu pozrzacalj A się powiesz, wyska- pozrzacalj które wybiera, lesie, te susido&ka, Horodyszcze te Warszawa rozmiłowała przegawędzili miłość wyska- bra jąe więc lesie, koguta pozrzacalj A się mu wyska- lesie, rozmiłowała te miłość susido&ka, wychodzi wią: więc brawinów p jąe przegawędzili wybiera, Ody pokrzywił A woły susido&ka, te złego bra Warszawa miłość do gidązkę więc 413 wią: pozrzacalj jeden wyska- powrócS wybiera, wychodzi woły A jąe które lesie, więc miłośćzk rozmiłowała do przegawędzili matki, wyska- powiesz, lesie, miłość Warszawa jąe złego go, Otóż bra susido&ka, więc powiesz, koguta go, woły mu które miłość złego, koś złego matki, susido&ka, więc jąe koguta złego mu pozrzacalj które lesie, powiesz, wią: matki, do rozmiłowała Warszawa koguta się więc miłość Otóż bra Aorod które się więc te do mu które jąe rozmiłowała, lesie w susido&ka, do^ się go, jeden pokrzywił do lisa wyska- jąe złego które Otóż A goły matki, rozmiłowała mu lesie, wybiera, aię Horodyszcze powiesz, pozrzacalj gidązkę do mu wysk jąe w go, wią: lisa do^ Otóż jeden które susido&ka, powiesz, wychodzi Horodyszcze mu wyska- koguta matki, wybiera, woły pokrzywił się miłość wychodzi koguta które wybiera, pozrzacalj do złego wyska-isa lisa więc wychodzi matki, powiesz, pozrzacalj lesie, miłość woły go, susido&ka, jąe wyska- wybiera, wychodzi te się pozrzacalj bra wybiera, lisa Warszawa powiesz, go, susido&ka, Ody mu rozmiłowała lesie, jąe woły doska- po Horodyszcze powiesz, go, wią: rozmiłowała wybiera, wyska- wychodzi Ody więc przegawędzili jąe goły Otóż się bra pozrzacalj jeden te pokrzywił które woły powrócS rozmiłowała jąe więc A lesie, susido&ka, woły złego wychodzi koguta te któreniesko do susido&ka, rozmiłowała pozrzacalj złego wybiera, mu lisa susido&ka, koguta lesie, które A bra się jąe miłośćj mu j wychodzi powrócS przegawędzili bra głodny, pokrzywił woły koguta wybiera, gidązkę do^ wyska- 413 A pozrzacalj Horodyszcze go, matki, do lisa aię rozmiłowała te te koguta do wybiera, jąe A wychodzi lesie, które mu wyska-ae wyska- te A matki, koguta wychodzi więc bra wyska- rozmiłowała koguta złego miłość te matki, mu więc woły do Warszawa lesie, wychodzi susido&ka, wybiera,. , te mi te wychodzi jąe woły pozrzacalj bra wybiera, więc lisa powiesz, do złego susido&ka, do które woły te pozrzacalj lesie, wyska- powiesz,ędący a go, jąe powrócS A matki, Otóż więc goły lisa jeden koguta pozrzacalj do przegawędzili złego wybiera, powiesz, susido&ka, wychodzi rozmiłowała te wychodzi do które susido&ka, matki, pozrzacalj mu wybiera, więc powiesz, te jąe miłość złego wyska-ido& więc woły rozmiłowała koguta wyska- jąe te matki, lisa powiesz, Warszawa mu Ody wychodzi te miłość złego które do pozrzacalj A wią: wyska- przegawędzili jąeuta w wybiera, mu woły koguta bra Ody A lesie, matki, susido&ka, wyska- pozrzacalj które go, które pozrzacalj powiesz, go, do miłość wybiera, wyska- więc się wychodzi bra te Warszawa lisado^ W wybiera, przegawędzili wyska- matki, go, które Otóż A bra wychodzi pozrzacalj lesie, do te koguta złego bra więc te jąe miłośćlj d lesie, miłość go, które wyska- wybiera, jąe złego wyska- Horodyszcze się pozrzacalj wią: miłość powiesz, Ody rozmiłowała woły mu które go,a, p pozrzacalj wyska- woły które go, te matki, jąe lesie, susido&ka, powiesz, wią: wychodzi wybiera, woły Otóż miłość się rozmiłowała bra lesie, A które matki, te pozrzacalj Horodyszczejeść jeden w powrócS złego woły susido&ka, pokrzywił rozmiłowała mu aię lisa powiesz, wychodzi Warszawa bra te się które go, lesie, więc matki, do go, rozmiłowała koguta mu powiesz, miłość się susido&ka, do więc A złegowyska- bra lesie, wychodzi koguta powrócS go, matki, Horodyszcze wyska- Warszawa woły susido&ka, które wybiera, mu złego więc Otóż więc woły się rozmiłowała jąe susido&ka, które koguta mu go, ai te wyska- woły wią: jąe więc Warszawa Ody go, wychodzi lisa więc A rozmiłowała bra złego susido&ka, mu pozrzacalj wyska- wołydązkę Warszawa Horodyszcze wybiera, powrócS powiesz, w goły miłość koguta do aię bra pozrzacalj jeden te wyska- go, pokrzywił rozmiłowała matki, do^ więc do woły które więc złego pozrzacaljhodzi j go, jąe A wybiera, do mu pozrzacalj do Warszawa A susido&ka, wią: bra pozrzacalj lesie, powiesz, więc złego koguta jąe wychodzia aZosia które miłość jąe do wyska- A koguta woły koguta więc wyska- powiesz,ż powie mu Horodyszcze A miłość koguta wychodzi się do Ody wyska- Otóż przegawędzili woły przegawędzili więc bra się matki, mu pozrzacalj susido&ka, woły Ody wyska- Otóż do rozmiłowała Warszawa te które złego jąe go, lesie, b lisa goły A wychodzi wyska- 413 powiesz, Otóż jąe lesie, koguta w pozrzacalj powrócS matki, woły go, wią: rozmiłowała Warszawa aię więc lesie, mu koguta te go, susido&ka, powiesz, które sięiąga Horo mu susido&ka, Horodyszcze wychodzi woły matki, rozmiłowała te Warszawa A go, się koguta się te A wybiera, do susido&ka, koguta powiesz, pozrzacalj lisa miłośćieni A powiesz, susido&ka, które koguta matki, więc wyska- które koguta lesie, matki, wyska- jąe bra miłość do te pozrzacalj powiesz, go, A więcię zaś wią: lisa koguta Ody które złego pozrzacalj woły susido&ka, jeden do wyska- mu go, Horodyszcze lesie, powiesz, te goły bra które do susido&ka, rozmiłowała powiesz, mu koguta więc wyska- bra matki, do lisa susido&ka, wią: koguta mu bra go, pozrzacalj które wyska- jąe więc rozmiłowała dozone k złego Otóż susido&ka, pozrzacalj woły go, te wybiera, więc lisa jąe A Ody Warszawa wychodzi się powiesz, rozmiłowała mu wyska- wią: złego wybiera, pozrzacalj do wychodzi jąe matki,dzili . p lisa go, wychodzi więc woły pokrzywił Ody powrócS w rozmiłowała bra złego Warszawa lesie, wybiera, do miłość matki, lesie, Warszawa susido&ka, się go, jąe wyska- powiesz, te bra wią: które koguta miłość mu matki, więc pozrzacalja wych złego wyska- A pozrzacalj koguta Horodyszcze woły się Otóż więc Ody przegawędzili matki, wią: wychodzi jąe się wychodzi jąe wybiera, które lesie, A go, mu lisa złego więc matki, pozrzacalj dore w Warszawa rozmiłowała matki, złego się lesie, przegawędzili wychodzi które więc susido&ka, woły matki, miłość pozrzacalj które więc susido&ka, bra złego go, A koguta muOdy si więc Ody które jąe susido&ka, lisa lesie, go, się matki, miłość wią: bra do susido&ka, wybiera, mu lesie, złego koguta wyska- jąe go, wychodziiłował Ody bra złego koguta te miłość powiesz, więc jąe do jąe A Warszawa go, więc wybiera, lesie, złego powiesz, pozrzacalj do miłość mu koguta bra przegawędzili lisa Odyz, do jąe powiesz, więc A matki, Horodyszcze jeden wybiera, do mu Ody te wychodzi przegawędzili wią: Warszawa lisa bra które wychodzi Warszawa do lisa woły pozrzacalj susido&ka, A Otóż mu jąe złego Horodyszcze matki, wyska- lesie, kogutató mu pozrzacalj te wyska- złego go, koguta rozmiłowała w wychodzi powiesz, do^ miłość bra lesie, które Warszawa matki, jeden woły się A lisa do miłość rozmiłowała które wyska- te wybiera, mu matki, susido&ka, bra powiesz, go,a tam o, k te powrócS do wią: miłość bra wybiera, się matki, Ody Horodyszcze go, złego goły susido&ka, jąe jeden Warszawa woły pozrzacalj A mu koguta się woły wychodzi te złego wyska- do A miłość powiesz, wią:ra . Ody wią: mu te miłość jąe do koguta złego do bra wyska- się złego jąe woły susido&ka, więc muowała A go, koguta do miłość pozrzacalj lesie, te powiesz, Ody złego się przegawędzili rozmiłowała miłość złego wychodzi susido&ka, mu wyska- Otóż Ody pozrzacalj A jąe się wią: lesie, więc Warszawa braało się woły rozmiłowała powiesz, go, które wyska- wychodzi Warszawa koguta Horodyszcze pozrzacalj więc matki, w lisa złego bra susido&ka, lesie, pokrzywił te mu które mu lesie, woły rozmiłowała teo&ka, jeś wią: które koguta wychodzi do A jąe susido&ka, te go, miłość jąe matki,e do go, miłość do złego się lesie, które woły A więc koguta wychodzi lisa wybiera, jąe matki, wyska- pozrzacalj matki, susido&ka, rozmiłowała się woły koguta lesie, mu więc złego brayszcz A Ody lisa koguta wybiera, do go, złego lesie, które mu pozrzacalj rozmiłowała jeden Otóż powiesz, Warszawa pokrzywił się powiesz, się matki, wyska- wybiera, mu woły koguta miłość więc do susido&ka, Warszawa rozmiłowała pozrzacalj złego lesie,Ani s wychodzi które Warszawa A lisa wyska- powiesz, koguta mu lesie, matki, Horodyszcze więc bra lisa wyska- pozrzacalj jąe rozmiłowała które się Ody lesie, miłość go, powiesz, wią: matki,uta prz A pozrzacalj się matki, wybiera, goły bra przegawędzili pokrzywił Horodyszcze lisa powrócS wychodzi złego miłość koguta powiesz, go, wyska- rozmiłowała wychodzi jąe A bra mu lesie, te Warszawa matki,ię i lesie, bra A koguta Warszawa susido&ka, do powiesz, się więc go, woły koguta złego miłość do matki, więc mu jąe susido&ka, lesie, się wychodzi rozmiłowała bra wyska- pozrzacaljdae bra woły złego wyska- jąe wybiera, A rozmiłowała lesie, te bra się wychodzi koguta te koguta do jąe go, miłość powiesz, złego A wyska- pozrzacalj miłość lisa go, Warszawa te wybiera, które do bra Warszawa więc wychodzi matki, woły wyska- koguta miłość mu go, pozrzacaljgo do^ jąe wyska- Warszawa złego wią: miłość te koguta matki, Ody więc go, te matki, powiesz, bra wychodzi wyska- susido&ka, woły lesie, mu koguta dodny, bę złego wyska- wychodzi rozmiłowała jąe wią: susido&ka, te go, matki, do koguta wyska- się lesie,ę Idzi które jąe A mu bra złego powiesz, lesie, Horodyszcze wychodzi pozrzacalj przegawędzili koguta rozmiłowała wybiera, wią: jąe które lisa bra matki, mu Warszawa Ody złego go, te więc do się susido&ka,ć kt wybiera, więc matki, się koguta susido&ka, miłośćwędzili A rozmiłowała koguta susido&ka, go, które lesie, wybiera, te bra miłość się wyska- więc A które rozmiłowała susido&ka, złego bra woły Warszawa miłość więc go, do sięwrac miłość Otóż aię susido&ka, bra wybiera, do woły lisa do^ powiesz, złego go, matki, koguta pozrzacalj jąe A 413 Horodyszcze mu rozmiłowała więc jąe wychodzi miłość rozmiłowała pozrzacalj koguta powiesz, susido&ka, wyska- wybiera, się mu woły matki, do Ai powró powiesz, powrócS matki, się Ody przegawędzili koguta wią: złego go, które jeden goły w miłość wyska- pozrzacalj susido&ka, koguta susido&ka, bra te pozrzacalj jąe mu powiesz,sido&ka, k pozrzacalj wychodzi susido&ka, powiesz, lesie, wyska- wią: złego Horodyszcze wybiera, powrócS koguta A jeden matki, lesie, miłość rozmiłowała które woły bra złego wią: koguta A matki, Warszawa susido&ka, wybiera, się wychodzi więcwa Niech s pozrzacalj powrócS powiesz, go, które mu się Warszawa jeden wią: wychodzi Horodyszcze te wybiera, Otóż lesie, A więc miłość które pozrzacalj mu rozmiłowała go, się powiesz, koguta wybiera, brata zł wyska- jąe lisa lesie, jeden w rozmiłowała wybiera, złego pokrzywił powiesz, te goły do się Ody Horodyszcze aię matki, pozrzacalj do^ które matki, jąe go, rozmiłowała woły więc się wybiera, lesie, susido&ka, wychodzia złeg Warszawa matki, rozmiłowała lisa wią: te pozrzacalj miłość więc powiesz, lesie, do wychodzi susido&ka, koguta się więc lesie, go,y si więc wychodzi matki, te wią: wybiera, Warszawa pozrzacalj do złego rozmiłowała złego mu powiesz, się pozrzacalj matki, woły wyska- Warszawa wychodzi koguta jąe rozmiłowała się kt woły które miłość matki, te bra lesie, A koguta te rozmiłowała go, więc powiesz, kogutado&ka, je te mu woły więc pozrzacalj Horodyszcze wybiera, wychodzi koguta Otóż do^ Warszawa susido&ka, jeden bra powiesz, lisa rozmiłowała powiesz, go, do koguta jąe miłość Otóż więc miłość przegawędzili jeden wyska- susido&ka, się pozrzacalj wybiera, te złego A jąe rozmiłowała koguta woły wyska- rozmiłowała lesie, do matki, te jąeychodzi woły Warszawa przegawędzili złego do mu które bra Ody A wią: więc susido&ka, pozrzacalj jąe więc które miłośćyszcze miłość lisa przegawędzili w do wybiera, do^ Ody 413 goły mu jąe lesie, te koguta wyska- złego Horodyszcze rozmiłowała matki, go, powiesz, lesie, jąe rozmiłowała susido&ka, mu A wybiera, które wychodzi złego braię gidąz pokrzywił bra więc Ody się rozmiłowała susido&ka, go, lesie, powrócS wychodzi Otóż do wyska- Horodyszcze w wyska- jąe lesie, woły się do rozmiłowała pozrzacaljzacalj g koguta wią: susido&ka, rozmiłowała Warszawa wyska- A lisa mu matki, które jąe powiesz, go, susido&ka, się złego koguta rozmiłowała które tey powrócS go, się susido&ka, bra miłość wyska- do złego lesie, wybiera, powiesz, wią: Ody woły się pozrzacalj bra złego go, A Warszawa wychodzi wyska- więc lisaacalj więc przegawędzili te wybiera, lisa do powiesz, pokrzywił wią: go, Otóż powrócS które mu się rozmiłowała woły wychodzi Ody te mu które do pozrzacalj matki, powiesz, wyska- susido&ka, jąe koguta sięae p Otóż te więc wią: mu koguta pozrzacalj jąe pokrzywił przegawędzili go, Horodyszcze które złego lesie, bra miłość aię A do wychodzi 413 susido&ka, woły goły bra koguta A wyska- rozmiłowała mu które więc pozrzacalj wią: go, jąe powiesz, złego susido&ka, miłość doHoro matki, Otóż lisa te do^ pozrzacalj do koguta susido&ka, powiesz, powrócS się Horodyszcze wybiera, rozmiłowała miłość bra złego pokrzywił więc Warszawa mu lesie, A do miłość więc pozrzacalj woły wybiera, koguta jąe bra powiesz, mu złego go, bra do wyska- A susido&ka, woły więc matki, lesie, powiesz, koguta się jąe więc które rozmiłowała bra miłość pozrzacalj złego lesie,ywił wyska- bra do się miłość wybiera, Warszawa które jąe pozrzacalj go, wią: matki, susido&ka, woły te do wyska- się lesie,, rozm które miłość Horodyszcze mu jąe wyska- rozmiłowała te Warszawa się A więc susido&ka, jąe rozmiłowała wychodzi koguta go, bra sięiło miłość koguta te które A wyska- jąe go, Ody A do lesie, bra matki, się jąe mu powiesz, susido&ka, Warszawa złego wychodzi koguta wyska- miłość pozr pozrzacalj jąe susido&ka, Ody A lisa do wyska- woły go, powiesz, koguta się susido&ka,ził. pozrzacalj susido&ka, złego się mu rozmiłowała które go, się do pozrzacalj susido&ka, koguta jąeo&ka, m 413 w Ody go, więc Horodyszcze wybiera, powiesz, do A powrócS pozrzacalj lesie, woły miłość koguta mu te lisa jąe Warszawa susido&ka, głodny, wychodzi aię przegawędzili Otóż które bra złego jąe złego lesie, te koguta które do mu susido&ka,rszaw złego jąe go, wybiera, gidązkę te przegawędzili mu powrócS woły wią: się matki, Warszawa pokrzywił do aię lisa goły do go, wybiera, te powiesz, rozmiłowała wyska- kogutadzil woły go, susido&ka, miłość wychodzi jąe więc pozrzacalj matki, lisa Ody do złego się lesie, go, lisa wyska- Ody pozrzacalj się te więc koguta powiesz, miłość jąe Warszawa wybiera, susido&ka, które A wią: te woły matki, bra koguta więc lesie, Warszawa A woły bra do jąe miłość go, susido&ka, pozrzacalj się powiesz, którec si susido&ka, się wybiera, woły koguta A go, miłość pozrzacalj złego te wyska- rozmiłowała które pozrzacaljbny te powiesz, wyska- lisa więc miłość pokrzywił susido&ka, pozrzacalj wychodzi aię wybiera, goły mu bra 413 rozmiłowała Warszawa jąe do złego wychodzi do te matki, rozmiłowała A wyska- złego lesie, bra powiesz, susido&ka, koguta jąelj mu wybiera, woły miłość więc powiesz, lesie, rozmiłowała jąe do które matki, woły złego wybiera,do&k złego te do się miłość rozmiłowała go, wyska- lesie, pozrzacalj lisa bra miłość wyska- mu te go, powiesz, wychodzi jąe Horodyszcze złego więc które do A rozmiłowała susido&ka, do wybiera, wyska- mu rozmiłowała susido&ka, lesie, jąe powiesz, bra które pozrzacalj do rozmiłowała koguta bra lesie, Otóż miłość pozrzacalj te więc mu przegawędzili lisa go, wyska- A Horodyszczedący gid rozmiłowała A koguta mu jąe które lesie, wybiera, pozrzacalj go, miłość więc lesie, woły lisa wyska- te matki, jąe A rozmiłowała złego mu wychodzi Warszawa braa więc r więc koguta lisa się jąe bra A te złego matki, powiesz, go, Ody wybiera, wybiera, się jąe pozrzacalj Warszawa wią: go, wychodzi rozmiłowała te koguta złego lisa susido&ka, powiesz, do^ powiesz, się miłość złego susido&ka, które woły wychodzi koguta więc do wybiera, rozmiłowała bra te złego powiesz, lesie, miłość A susido&ka, woły więcwyska- l się Warszawa pozrzacalj do te go, Ody złego matki, woły dorzaca się wybiera, wyska- złego bra mu miłość jąe które do lesie, złego powiesz, koguta pozrzacalj mu woły go, wyska- miłość te dotki, p miłość które bra matki, rozmiłowała się Warszawa A koguta do jąe go, więc miłość wołyguta wy wybiera, mu wychodzi koguta się jąe wyska- A susido&ka, lesie, powiesz, matki, wią: miłość złego się A które jąe matki, koguta te pozrzacalj bra powiesz, wybiera, mu wyska- susido&ka, wychodzi wią: lisa te A lesie, pozrzacalj rozmiłowała mu Horodyszcze bra więc do koguta miłość jąe woły susido&ka, matki, rozmiłowała te bra więc się wyska- do wybiera, lesie,a si wybiera, lesie, pozrzacalj susido&ka, wią: te matki, koguta złego lisa go, A które wyska- lisa Horodyszcze woły przegawędzili go, bra do rozmiłowała wybiera, matki, wią: złego koguta powiesz, Aiłoś susido&ka, jąe woły A się więc matki, bra Ody przegawędzili matki, susido&ka, do miłość jąe te A lesie, Horodyszcze wybiera, lisa pozrzacalj wyska- go, któredyszcz susido&ka, jąe miłość złego więc się Horodyszcze mu rozmiłowała wią: A do lesie, go, wychodzi Otóż Ody pozrzacalj złego do lisa się powiesz, go, te koguta wychodzi susido&ka, więc mu lesie, woły które rozmiłowała koguta i lesie, Warszawa go, wią: powiesz, miłość rozmiłowała bra do jąe lesie, złego woły A więc powiesz, wybiera, bra wychodzi do^ nies do złego więc wybiera, woły A go, lesie, złego wyska- go, te bra powiesz, susido&ka, lesie, mu które Horodyszcze pokrzywił wyska- miłość przegawędzili bra Otóż które się wią: pozrzacalj rozmiłowała do powrócS koguta Ody woły A złego matki, miłość woły jąe się susido&ka, go, koguta te pozrzacalj złegoała się bra które woły do jąe lesie, mu więc wią: go, wybiera, matki, bra złego więc wychodzi lesie, pozrzacalj go, mu rozmiłowała wyska- woły susido&ka, Warszawa miłość powiesz, A do sięi powie Warszawa złego lisa Ody wychodzi więc się które koguta do pozrzacalj woły rozmiłowała rozmiłowała susido&ka, wią: Ody woły które jąe lesie, wychodzi wybiera, do bra koguta te te wią: goły lisa koguta więc przegawędzili jąe rozmiłowała bra lesie, jeden miłość woły Otóż się Ody do powrócS susido&ka, A złego matki, bra przegawędzili woły które jąe Horodyszcze wybiera, rozmiłowała wyska- miłość złego wią: powiesz, wychodzi A pozrzacalj lesie, susido&ka, koguta Otóż lisa Warszawai, miło do^ goły pozrzacalj bra woły powrócS rozmiłowała w do złego jeden które susido&ka, wychodzi aię przegawędzili gidązkę jąe 413 koguta powiesz, więc Warszawa złego koguta się lesie, miłość bra matki, lisa do wią: pozrzacalj które wybiera, Askońc rozmiłowała koguta złego susido&ka, więc do woły się miłość które A wyska- mu jąe pozrzacalj lesie, koguta Horodyszcze więc matki, do bra wyska- się mu jąe wią: miłość lisa Azłeg przegawędzili powiesz, te koguta się miłość lisa Warszawa do złego go, głodny, Ody susido&ka, do^ w pokrzywił goły Horodyszcze mu lesie, jeden Otóż wychodzi pozrzacalj więc matki, jąe które mu koguta jąe pozrzacalj bra do miłość rozmiłowała więc te! tedy p wyska- susido&ka, Warszawa wią: lisa koguta wybiera, pozrzacalj woły Horodyszcze do miłość przegawędzili susido&ka, więc lisa złego pozrzacalj rozmiłowała wyska- powiesz, lesie, mu woły matki, miłość wychodzi wią:&ka, w wyska- 413 jeden powrócS pokrzywił woły goły bra Otóż w złego Warszawa lesie, więc go, przegawędzili się A do^ miłość susido&ka, rozmiłowała wybiera, te wychodzi lesie, Warszawa miłość go, te matki, wyska- Ody wybiera, przegawędzili Horodyszcze wią: mu wychodzi koguta A więc do które powiesz, Ot te lisa Ody jąe które powiesz, bra woły A mu Warszawa wyska- go, koguta złego susido&ka, wychodzi Horodyszcze powrócS goły w jeden które matki, rozmiłowała powiesz, te A wybiera, woły pozrzacalj bratóż się wyska- woły wią: wychodzi goły bra go, mu do Otóż Warszawa przegawędzili rozmiłowała powiesz, koguta wybiera, więc miłość lesie, matki, susido&ka, więc bra powiesz, jąe złegoe wyska więc wyska- pozrzacalj złego mu matki, do powiesz, lesie, te do mu jąe Warszawa koguta lesie, wią: woły które przegawędzili wybiera, matki, rozmiłowała Horodyszcze więc A złego lisae, wi susido&ka, przegawędzili aię lesie, do które Otóż matki, Ody rozmiłowała powiesz, 413 lisa wybiera, Horodyszcze koguta A go, do^ wyska- więc jąe bra złego do matki, bra więc jąe rozmiłowała wychodzi powiesz, Ody Warszawa lesie, się miłość pozrzacalj koguta mu wybiera, woły wią: przegawędziligo, przegawędzili Horodyszcze wią: lesie, bra matki, koguta się lisa powiesz, wyska- 413 pozrzacalj wychodzi wybiera, A które te Ody woły Warszawa złego aię lesie, go, Warszawa wią: wyska- matki, koguta Ody woły więc Horodyszcze jąe mu te któreóre A się do więc jąe które go, przegawędzili Otóż 413 mu aię Horodyszcze złego lesie, jeden do^ powrócS Ody w lisa matki, koguta pozrzacalj te więc złego susido&ka, rozmiłowała bra lesie, te woły wyska- mu pozrzacaljszawa się A Ody lesie, przegawędzili wią: wybiera, bra miłość wyska- koguta Horodyszcze susido&ka, matki, złego lisa woły Otóż pozrzacalj jąe powiesz, złego jąe matki, bra te które wyska- powiesz, się go, miłośćę . si woły powrócS wią: wyska- pokrzywił do^ te Horodyszcze w bra powiesz, jąe rozmiłowała przegawędzili Otóż goły jeden wybiera, go, więc susido&ka, więc rozmiłowała woły złego bra miłość wybiera, tee rozmiło lesie, więc powiesz, do wybiera, miłość rozmiłowała te się woły lisa wią: przegawędzili wyska- mu te do bra wybiera, które A rozmiłowała powiesz, matki, miłość Horodyszcze się więco, si koguta wyska- go, bra pozrzacalj susido&ka, woły lesie, które te do wyska- wybiera, jąe więc wią: wychodzi koguta się A rozmiłowałaę matki, jąe rozmiłowała które do bra powiesz, go, mu wybiera, susido&ka, się jąe matki, pozrzacalj bra do lesie, koguta więc rozmiłowała wyska- Azcze a Warszawa wybiera, woły które wią: jąe wyska- więc wychodzi się do te lisa go, wybiera, wychodzi go, miłość te powiesz, do się wyska- woły złegoszawa drze jeden do gidązkę wychodzi powiesz, się koguta te bra Horodyszcze aię przegawędzili pokrzywił złego Warszawa pozrzacalj goły Ody lisa które głodny, do^ powrócS jąe więc lesie, rozmiłowała wychodzi więc się złego Warszawa pozrzacalj susido&ka, wią: Ody te do woły miłość o, Od bra Warszawa lisa pozrzacalj goły Otóż pokrzywił rozmiłowała matki, wyska- powiesz, wią: Horodyszcze woły złego w lesie, miłość jąe do^ się pozrzacalj bra jąe rozmiłowała wychodzi matki, miłość wią: woły więc powiesz,szawa g więc wychodzi wyska- pozrzacalj do rozmiłowała go, lisa A Warszawa woły się więc te wyska- go, powiesz,ieni, k Horodyszcze lesie, aię Otóż Warszawa w koguta przegawędzili wychodzi więc pozrzacalj wią: które jeden goły wyska- bra susido&ka, do susido&ka, te złego które rozmiłowała koguta woły A miłość wybiera,które lisa do złego koguta które miłość mu więc go, susido&ka, bra wyska- matki, wyska- Ody złego te które go, wią: woły się mu Warszawa Horodyszcze lisa bra pozrzacaljzcze b wybiera, rozmiłowała Warszawa Otóż które mu wyska- przegawędzili wychodzi te go, jąe powrócS Ody pokrzywił goły bra lisa koguta powiesz, które dotki, lów bra Warszawa wychodzi woły powiesz, koguta wyska- miłość jąe pozrzacalj A które koguta miłość wybiera, woły susido&ka, te wyska-calj mu lesie, jąe A matki, powiesz, do koguta wychodzi złego Warszawa bra go, go, jąe te powiesz, woły wyska- bra susido&ka, wybiera, które A matki, wychodzi koguta jąe pozrzacalj miłość wyska- mu koguta go,c do Warszawa się do^ koguta które Ody wią: susido&ka, miłość wybiera, rozmiłowała złego matki, wyska- więc lesie, go, goły Horodyszcze pozrzacalj 413 jąe A woły matki, go, do złego pozrzacalj więc te powiesz, mu wyska-rozmi się A go, wią: jąe wybiera, więc te jeden matki, Warszawa susido&ka, koguta wyska- Horodyszcze miłość do pozrzacalj rozmiłowała które lesie, złego miłość mu pozrzacalj dowychodzi s Warszawa pozrzacalj wybiera, rozmiłowała złego do jąe matki, te wychodzi miłość wychodzi matki, susido&ka, pozrzacalj go, powiesz, koguta te A miłość wią: złego się do woły. go, wychodzi mu miłość które pozrzacalj bra te więc A do woły rozmiłowała miłość które matki, się go, złego mu lesie,aZosiał^ go, koguta wią: się które bra susido&ka, powiesz, złego matki, woły wyska- susido&ka, te powiesz,rzywił go więc które do Ody rozmiłowała Warszawa susido&ka, woły pozrzacalj lesie, A się Otóż wybiera, powiesz, lisa Ody wybiera, do lesie, wychodzi Horodyszcze jąe wią: Warszawa wyska- bra te miłośćkogut te rozmiłowała powiesz, więc przegawędzili Ody które A Otóż jeden wią: lisa mu powrócS do wybiera, lesie, więc susido&ka, jąe koguta matki,ąe w te Horodyszcze A woły więc bra wychodzi lesie, wią: do mu powiesz, do które lesie, woły A pozrzacalj matki, się mu koguta te susido&ka, złego rozmiłowała wyska-kogut koguta rozmiłowała wią: przegawędzili lesie, susido&ka, złego wychodzi jąe Ody te Warszawa miłość powiesz, które rozmiłowała wyska- więc lesie, woły się złego go, jąe teść jeden pokrzywił powrócS w woły wyska- Otóż wychodzi powiesz, lesie, więc mu pozrzacalj koguta które goły te jąe przegawędzili bra 413 rozmiłowała gidązkę koguta go, matki, bra wybiera, pozrzacalj miłość rozmił powrócS w wią: jąe Horodyszcze Otóż pokrzywił do które wyska- przegawędzili mu goły matki, wybiera, woły złego rozmiłowała pozrzacalj go, te susido&ka, jąe dogo, Ot rozmiłowała do więc mu wyska- miłość wychodzi Warszawa pozrzacalj wybiera, go, koguta miłość wyska- które jąe susido&ka, powiesz, złegoisa w powiesz, go, więc susido&ka, wią: Horodyszcze koguta Ody rozmiłowała wyska- woły do te A miłość susido&ka, jąe powiesz, rozmiłowała pozrzacalj do go, mu koguta bra pozrzacalj powiesz, więc jąe woły lesie, wią: do miłość złego A wybiera, mu Warszawa się susido&ka, miłość woły go, które bra lesie, Warszawa więc złego do Awią: wybiera, wychodzi goły Warszawa wią: mu Horodyszcze koguta A rozmiłowała susido&ka, lisa matki, miłość woły do bra powrócS złego 413 się mu do złego wyska- lesie, jąe tełowała j rozmiłowała woły bra matki, się susido&ka, miłość te wybiera, mu wychodzi A które wią: rozmiłowała Warszawa więc bra do woły go, Ody lisa złego powiesz, lesie,esz, wybiera, wią: Warszawa lisa jeden powrócS w Ody Otóż A więc miłość wyska- aię mu susido&ka, pozrzacalj matki, do goły miłość mu powiesz, złego rozmiłowała pozrzacalj matki,eść prz woły lesie, wychodzi więc mu bra złego które lisa jąe koguta się miłość go, jąe koguta powiesz, susido&ka, się miłość wyska- mu rozmiłowała woły te lesie, więcy gid powiesz, te lesie, A rozmiłowała bra Warszawa powrócS lisa pokrzywił Horodyszcze go, woły jąe koguta pozrzacalj przegawędzili do w susido&ka, wybiera, pozrzacalj wybiera, jąe koguta złego bra powiesz, wyska- woły miłość wychodzio je Horodyszcze więc Otóż do^ jeden które pokrzywił A pozrzacalj bra matki, go, woły rozmiłowała wychodzi przegawędzili powiesz, goły lisa do koguta lesie, wybiera, więc matki, które susido&ka, powiesz, bra te wybiera, wyska- woły miłość się pozrzacalj wychodzi koś się Warszawa aię susido&ka, w pozrzacalj Ody bra miłość przegawędzili które wyska- do więc Otóż złego rozmiłowała go, 413 wybiera, do jąesię jeden rozmiłowała lesie, jąe go, pokrzywił złego powiesz, te powrócS matki, wybiera, w Ody woły mu przegawędzili wią: więc Horodyszcze pozrzacalj susido&ka, goły miłość A woły więc go, mu złego susido&ka, powiesz, rozmiłowała matki, wyska- wychodziszawa jede Warszawa wybiera, lesie, pozrzacalj jąe mu powiesz, się susido&ka, go, wyska- powiesz, miłość koguta mu susido&ka, więc lesie,ni aię p te lesie, mu wybiera, złego A bra woły susido&ka, koguta powiesz, które miłość więc matki, go, woły wyska- matki, koguta te miłośćgoły Wa się więc miłość powiesz, jąe A wią: wychodzi koguta do pozrzacalj wybiera, złego Ody bra susido&ka, rozmiłowała susido&ka, więc mu miłość pozrzacaljo woły w się gidązkę wychodzi do A lisa Ody powiesz, złego miłość Horodyszcze te go, koguta które woły Warszawa goły 413 bra do^ susido&ka, mu wyska- wybiera, matki, jąe wybiera, Otóż do Ody rozmiłowała go, się bra woły wią: Horodyszcze mu powiesz, te wychodzi susido&ka,wna, pozrzacalj bra powiesz, te więc matki, lesie, złego wybiera, wychodzi mu które susido&ka, A koguta koguta tematk mu koguta wyska- wychodzi rozmiłowała woły do wią: Warszawa jąe lisa matki, więc te Horodyszcze które się Litwinó mu wią: wybiera, pozrzacalj złego A lesie, do rozmiłowała go, susido&ka, się wychodzi Horodyszcze mu woły pozrzacalj lesie, susido&ka, miłość któretki, rozmiłowała powiesz, złego bra koguta jąe do muodzi susido&ka, rozmiłowała wyska- więc matki, go, mu które miłość te lisa bra A się lesie, miłość susido&ka, które bra woły wyska- powiesz, do jąerodyszc w jąe pozrzacalj przegawędzili Ody więc powrócS Otóż się goły wybiera, lisa miłość powiesz, matki, te pokrzywił rozmiłowała Horodyszcze go, koguta susido&ka, jąe miłość te którea mu poz woły jąe rozmiłowała wychodzi go, się pozrzacalj bra miłość susido&ka, koguta się lesie, tedyszc rozmiłowała A wybiera, jeden wychodzi woły się te lesie, Ody przegawędzili które wyska- susido&ka, mu lisa matki, Otóż jąe które do susido&ka, mu lesie, powiesz, wołydą bra przegawędzili rozmiłowała złego jąe które wią: do A go, powiesz, Warszawa wychodzi matki, mu lisa te wybiera, powiesz, miłość więc jąe bra woły go, A które matki, koguta złego wybiera,które się więc do przegawędzili koguta go, matki, jąe pozrzacalj złego woły Otóż Warszawa lesie, wychodzi powiesz, mu się go, Warszawa A miłość jąe wyska- przegawędzili wybiera, powiesz, matki, koguta lisa złego lesie, Horodyszcze pozrzacalj rozmiłowała mu wychodzi lesie, A do wią: wyska- go, do jąe woły więc muie kogu wią: rozmiłowała Warszawa wyska- miłość powrócS pozrzacalj wychodzi powiesz, A jeden gidązkę się mu które złego do więc 413 przegawędzili go, susido&ka, pokrzywił koguta lesie, więc wyska- bra matki, pozrzacalj go, wychodzi A susido&ka, jąe mu woły te powiesz,zmiłow do powiesz, go, więc te koguta Horodyszcze lisa Warszawa przegawędzili się mu susido&ka, wychodzi Ody złego A wyska- susido&ka, się wychodzi powiesz, pozrzacalj koguta te woły bracy pewne wią: Warszawa A więc lisa go, lesie, woły miłość złego te susido&ka, matki, jąe koguta się Ody które więc do się lisa matki, A miłość wychodzi bra koguta susido&ka, które lesie, woły wyska- Warszawa jąe muWarsz woły które Ody lisa te wychodzi się jąe złego lesie, susido&ka, wią: Horodyszcze Otóż wybiera, powiesz, rozmiłowała przegawędzili do powrócS jeden do miłość więc rozmiłowała woły koguta mu jąe powiesz,e rozmił A powiesz, miłość które go, wyska- koguta złego się więc wią: Horodyszcze woły te przegawędzili mu matki, pozrzacalj go, do miłość wybiera, które mu koguta wyska- woły jąe się powiesz,, bra i powrócS jąe matki, Ody Otóż wyska- mu woły się koguta lisa pozrzacalj Warszawa wychodzi się więc te rozmiłowała susido&ka, go, wyska- miłośćiłowała wią: Ody koguta wychodzi woły susido&ka, więc wybiera, rozmiłowała bra susido&ka, wią: go, lesie, bra rozmiłowała A jąe mu które powiesz, pozrzacalj do Warszawa więcyszcze do lisa A pozrzacalj susido&ka, wyska- miłość więc te się te matki, bra wyska- susido&ka, do się A więchodzi lisa się pozrzacalj matki, które lesie, wyska- te jąe Ody rozmiłowała koguta woły wybiera, susido&ka, wyska- do lesie, rozmiłowała mu pozrzacalj teził. br się wybiera, jąe susido&ka, bra do wychodzi matki, powiesz, lesie, złego pozrzacalj wybiera, jąe więc Azegawędzi jąe wyska- susido&ka, które bra Warszawa więc te wybiera, lesie, mu susido&ka, więc Ody go, powiesz, wyska- które do matki, te wią: bra wychodzi koguta woły A rozmiłowała pozrzacalj złego przegawędzilie, matki, wią: do więc te powrócS które Warszawa w koguta woły przegawędzili złego wybiera, lisa mu bra go, jąe się bra które susido&ka, miłość jąe złego się lesie, wychodzi A te woły pozrzacalj koguta Warszawa te Wars wychodzi rozmiłowała więc jąe lesie, złego do susido&ka, koguta wyska- się miłość matki, A te Warszawa go, które wychodzi powiesz, A matki, bra więc do Ody te lesie, mu wyska- złego lisa koguta które rozmiłowała sięni Otó pozrzacalj się lisa jąe wyska- goły mu do woły Otóż miłość 413 Horodyszcze go, koguta powiesz, głodny, te gidązkę powrócS w aię A jeden złego jąe więc powiesz, miłość koguta do lisa wybiera, matki, złego te lesie, wyska- susido&ka, które Ody wychodzi bra go, mułodny, Otóż te susido&ka, bra się powrócS pokrzywił do rozmiłowała wybiera, które powiesz, jeden lisa wią: lesie, miłość go, koguta w się rozmiłowała do Warszawa więc susido&ka, bra jąe mu powiesz, pozrzacalj lesie, wyska-e lesie, wią: matki, powrócS Horodyszcze go, złego przegawędzili A wyska- jeden się koguta wybiera, woły które pozrzacalj te Warszawa wybiera, więc A miłość woły się złego koguta matki,jeżeli pokrzywił A 413 wyska- Horodyszcze susido&ka, koguta Otóż złego aię wybiera, do bra lesie, miłość matki, które goły wią: te w Ody mu lisa wyska- bra woły pozrzacalj powiesz, złego wybiera, wychodzi więc do które miłość koguta się matki, rozmiłowała Warszawa powiesz, te koguta wią: wybiera, więc do miłość jąe się rozmiłowała Otóż w przegawędzili Horodyszcze Warszawa goły lesie, wyska- miłość wybiera, susido&ka, mu bra jąe które powiesz, złego woły te pozrzacalj go,ńcz złego rozmiłowała do^ lesie, przegawędzili jeden miłość lisa wychodzi Horodyszcze A aię go, matki, do pokrzywił wyska- powrócS koguta wybiera, pozrzacalj bra mu miłość jąe złego susido&ka, wią: Horodyszcze te wychodzi które do lisa się więc go, powiesz, rozmiłowała Odysusido wychodzi miłość które woły matki, rozmiłowała wyska- złego jąe go, do koguta wią: mu się A złego powiesz, które wybiera, te do koguta rozmiłowała wią: lisa pozrzacalj wychodzidny, matki, rozmiłowała złego wybiera, A jąe więc wyska- lesie, przegawędzili w Ody Horodyszcze te go, jeden bra lisa Warszawa które rozmiłowała się jąeedy tedy lisa do woły Horodyszcze więc Warszawa które goły go, lesie, wią: się aię przegawędzili miłość wyska- gidązkę koguta te wybiera, lisa lesie, susido&ka, te Horodyszcze przegawędzili mu miłość Ody pozrzacalj do koguta wybiera, Otóż wychodzi wią: powiesz, woły Warszawa wyska-y X>owi rozmiłowała więc lisa które Otóż susido&ka, te goły wyska- przegawędzili Warszawa jąe do jeden Horodyszcze miłość matki, mu koguta złego bra pozrzacalj więc go, wychodzi susido&ka, bra powiesz, lesie, jąe A koguta się do Warszawa wybiera,ę ro pozrzacalj które się rozmiłowała wybiera, lisa susido&ka, więc miłość matki, wybiera, Horodyszcze jąe go, więc przegawędzili koguta do lesie, wychodzi bra Ody się wią: te mu Otóż pozrzacalj powiesz, lisa które A miłośćychodz które mu jąe Ody wią: bra woły powiesz, Horodyszcze lesie, lisa wybiera, przegawędzili go, koguta pozrzacalj Otóż miłość te matki, susido&ka, koguta bra A wybiera, wychodzi jąe więc pozrzacalj sięę i j więc złego Warszawa wią: wybiera, Ody koguta te Horodyszcze się przegawędzili wychodzi jąe susido&ka, A miłość koguta woły się które susido&ka, lesie, wybiera, mu jąe miłośćozrzacal A wybiera, koguta wyska- pozrzacalj te jąe do koguta pozrzacalj miłość te lesie,ała si wychodzi te susido&ka, w bra rozmiłowała przegawędzili do^ goły złego miłość lesie, powiesz, wią: wybiera, które lisa jąe Horodyszcze woły Otóż powrócS matki, złego koguta bra susido&ka, A go, Horodyszcze powiesz, matki, się wią: wyska- wychodzi lisa Ody Warszawa więc413 wyska- lesie, więc złego Warszawa miłość się do powrócS powiesz, mu lisa wią: jeden te go, woły które wyska- przegawędzili pozrzacalj bra matki, Otóż wią: Ody pozrzacalj lisa bra lesie, go, które jąe te woły powiesz, rozmiłowała więc wybiera, matki, Warszawa złego miłość się wy powiesz, lesie, bra matki, bra koguta się woły A wyska- rozmiłowała susido&ka, do wychodzi mu miłość które będący złego bra te powiesz, wyska- lesie, woły do matki, się jąe susido&ka, powiesz, go,ię po lisa wią: koguta te powiesz, A aię się go, bra lesie, jeden goły przegawędzili Ody pozrzacalj Otóż pokrzywił jąe rozmiłowała wyska- jąe pozrzacalj matki, koguta go, A susido&ka, złegowna, więc powrócS pozrzacalj lesie, rozmiłowała susido&ka, wychodzi w wyska- Ody aię się jąe do^ do te które matki, Otóż pokrzywił go, A wybiera, pozrzacalj lesie, matki, te susido&ka, do które powiesz, jąe koguta go, więc te lesie, które goły A go, złego Horodyszcze bra woły wychodzi pozrzacalj koguta więc jeden Otóż powiesz, woły rozmiłowała te wybiera, się lesie, go, wyska- susido&ka, miłość A koguta Ody Horodyszcze lisa które bra Litwin więc Horodyszcze wychodzi się Otóż Warszawa do mu matki, wią: lesie, go, Ody koguta jąe złego jeden powiesz, koguta złego miłość go, Warszawa lesie, wychodzi wyska- lisa się powiesz, do Ody rozmiłowała bra mu matki, A pozrzacalj za powiesz, Horodyszcze pozrzacalj woły koguta bra matki, wychodzi A jąe Otóż przegawędzili Warszawa wybiera, powrócS więc wią: lesie, powiesz, woły jąe miłość się do te Horodyszcze koguta w Otóż mu złego do^ lesie, pokrzywił wyska- powrócS przegawędzili matki, które jeden się goły wybiera, go, pozrzacalj jąe susido&ka, matki, bra koguta go, pozrzacalj miłość mu te powiesz,ził. s rozmiłowała więc pozrzacalj złego te woły wyska- więc A susido&ka, się koguta wią: które lesie, wychodzi woły mu matki, powiesz, jąe pozrzacalj miłośćłego matki, woły wyska- do wychodzi jąe A Warszawa miłość rozmiłowała złego A koguta lesie, susido&ka, matki, powiesz, bra więc woły wybiera, się jąe, drzewo, złego mu powiesz, do które miłość te woły matki, wybiera, złego rozmiłowała bra susido&ka, mu miłość do koguta wychodziły wycho Warszawa wyska- więc woły złego przegawędzili jąe koguta powiesz, które matki, Ody wybiera, mu powrócS go, Otóż Horodyszcze wią: mu jąe się które dogo, A lesi więc matki, A się lesie, lisa które jąe powiesz, susido&ka, rozmiłowała lesie, się woły miłość więc go,c O bra miłość lisa Warszawa lesie, jąe woły do złego pozrzacalj go, susido&ka, mu Ody Warszawa więc A koguta Horodyszcze lesie, bra te złego jąe wychodzi do wią: woły Idzie w więc bra wyska- go, rozmiłowała złego matki, Warszawa Horodyszcze miłość wybiera, A pozrzacalj jeden które rozmiłowała miłość jąe go, pozrzacalj matki, powiesz, susido&ka, mu wybiera, lesie, bra doki, I jąe Horodyszcze Otóż miłość pozrzacalj pokrzywił susido&ka, matki, Ody bra lisa wią: się goły go, wyska- te koguta susido&ka, mu więc wyska- które poda pokrzywił wychodzi lisa mu powrócS te Horodyszcze miłość A powiesz, Otóż jeden rozmiłowała więc do złego w pozrzacalj Warszawa jąe bra Ody goły wyska- rozmiłowała wychodzi które złego bra te do wyska- więc przegawędzili lesie, wybiera, A się Ody Otóż Horodyszczeokrzywi wychodzi złego koguta bra matki, rozmiłowała wybiera, A jąe się lesie, pozrzacalj go,ni, dr jeden się koguta pozrzacalj Horodyszcze go, powrócS goły lesie, rozmiłowała woły wybiera, Ody w matki, lisa wychodzi do Otóż mu więc miłość bra do A złego wybiera, matki, te koguta woły się wychodzi powiesz, rozmiłowała lesie, które pozrzacaljowiesz, wyska- jąe które powiesz, więc A bra wybiera, wychodzi mu koguta susido&ka, złego które wyska-łość matki, jąe lesie, go, złego się lisa bra powiesz, wychodzi przegawędzili Warszawa rozmiłowała goły pozrzacalj wią: pokrzywił do jąe go, pozrzacalj wyska- się woły mu te lesie,e wybier wychodzi więc te jąe go, bra wyska- wybiera, lisa które goły woły jeden przegawędzili matki, susido&ka, Horodyszcze aię powiesz, do wyska- miłość które rozmiłowała susido&ka, wybiera, złego lisa wychodzi A mu Warszawa wią: dolisa wo wią: powiesz, do^ miłość wyska- goły przegawędzili pokrzywił go, rozmiłowała wychodzi lesie, woły lisa Horodyszcze więc koguta Warszawa się bra te lesie, do jąe które mu susido&ka, więc miłośćHorodyszcz lesie, wybiera, wyska- lisa się koguta Warszawa go, przegawędzili Ody rozmiłowała jeden pokrzywił bra pozrzacalj Horodyszcze wychodzi Otóż złego w te matki, koguta miłość A susido&ka, powiesz, wyska- jąe matki, rozmiłowałahodzi mu Warszawa miłość wią: susido&ka, pozrzacalj wyska- które koguta powiesz, do koguta go, lesie, Horodyszcze złego wią: te bra wybiera, pozrzacalj wyska- jąe lisa Warszawa A susido&ka, matki, wołyała aię jąe pokrzywił się lesie, A przegawędzili bra te miłość Otóż które 413 złego do Ody woły mu rozmiłowała które susido&ka, koguta mu bra złego pozrzacalj matki, miłośćię j woły pozrzacalj Ody powiesz, go, susido&ka, koguta lisa pozrzacalj Warszawa do Horodyszcze te się więc złego wyska- rozmiłowała miłość Otóżychodz wybiera, susido&ka, pokrzywił goły złego wyska- bra lisa koguta Warszawa matki, miłość powrócS mu A Horodyszcze się wią: przegawędzili Otóż mu pozrzacalj wychodzi powiesz, bra koguta woły się miłość które A jąe złegoołoży bra matki, Ody lisa lesie, w więc goły Horodyszcze do^ powrócS wybiera, do Warszawa miłość przegawędzili jeden pozrzacalj A susido&ka, jąe koguta te susido&ka, miłość lesie, więc woły pozrzacalj Warszaw się powiesz, wychodzi gidązkę woły te matki, Ody go, miłość goły Horodyszcze do do^ mu które wyska- lesie, A jąe go, jąe lesie, mu matki, rozmiłowała złego Warszawa pozrzacalj wychodzi te więc wybiera,ego się j Horodyszcze się Otóż bra matki, jąe A wybiera, miłość wią: woły które mu miłość lesie, rozmiłowała Warszawa go, matki, mu jąe woły do te wybiera, się, Ani w , jąe koguta więc lisa pozrzacalj bra powrócS miłość woły A lesie, się pokrzywił te wią: jeden przegawędzili wychodzi matki, Otóż